На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

Не менш важливим напрямком витрачання коштів місцевих бюджетів є видатки, пов'язані з економічною діяльністю місцевої влади: капітальні вкладення у промислові об'єкти комунальної власності, агропромисловий комплекс, електроенергетику та інші галузі, обслуговування комунальної системи, роботи по благоустрою, земельній реформі та землевпорядкуванню.

Бюджетний кодекс України передбачає, що внутрішня будова як державного, так і місцевих бюджетів може складатися із загального та спеціального фондів. У загальному фонді акумулюються кошти, які мають загальнодержавний характер і підлягають подальшому перерозподілу. У спеціальному фонді зосереджуються кошти бюджетних установ, у тому числі спеціальні, державних цільових фондів, які не підлягають перерозподілу і використовуються за цільовим призначенням.

Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів є бюджет розвитку, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності. Джерелами надходжень бюджету розвитку є: кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що знаходяться у власності територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з місцевого бюджету та відсотків, сплачених за користування позиками; кошти, що передаються з іншої частини місцевого бюджету; запозичення, які здійснюють місцеві ради; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

Напрямки витрачання коштів бюджету розвитку: погашення основної суми боргу Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування (крім боргу за короткостроковими позичками, отриманими на покриття тимчасових касових розривів у процесі виконання місцевих бюджетів); капітальні вкладення; внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності.

5. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Необхідною умовою фінансово-бюджетної політики є збалансованість бюджетів, що входять до складу бюджетної системи. Ця проблема набуває особливого значення в сучасних умовах розвитку України.

Якщо наявні доходи в бюджеті недостатні для фінансування всіх необхідних потреб, то має місце бюджетний дефіцит, т. б. це перевищення видатків з бюджету над його доходами. Негативною рисою бюджетів України, як і більшості постсоціалістичних країн, є їх хронічна дефіцитність.

Причинами бюджетного дефіциту можуть бути:

1) значні інвестиції держави у розвиток економіки. Такий бюджетний дефіцит є наслідком не кризових явищ, а певної політики уряду, який проводить значні структурні зрушення у народному господарстві;

2) негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихійні лиха;

3) криза в економіці, яка знаходить відображення зокрема і у бюджетному дефіциті. Такий бюджетний дефіцит важче всього подолати; для цього повинні бути вжиті заходи по фінансовому оздоровленню економіки; лише за цієї умови можна розраховувати на збалансування бюджету.

Бюджетний дефіцит в Україні був "успадкований" від колишнього СРСР і причини цього негативного явища треба шукати ще на початку 1960-х років. Саме починаючи з цього часу в економіці СРСР почали нагромаджуватися певні несприятливі тенденції, які з часом і стали однією з причин його розпаду, це:

- сповільнення темпів економічного розвитку;

- недостатня ефективність економічних заходів і реформ (1964, 1965, 1979, 1985 років);

- збільшення внутрішнього державного боргу;

- зменшення надходжень валюти від зовнішньо-економічної торгівлі через погіршення кон'юнктури на ринку нафти;

- значні незавершені капітальні вкладення у народне господарство;

- заміщення фінансових ресурсів кредитними ресурсами, грошова емісія;

- руйнівні наслідки антиалкогольної компанії тощо.

Також, одним з найактуальніших питань, що стосується бюджетних відносин, є питання розподілу бюджетних коштів між загальнодержавним та місцевими рівнями. Нині за традицією, успадкованого від минулих часів, зберігається порівняно високий рівень централізації бюджетних ресурсів. Серед місцевих рад досить поширена думка про формування бюджету "знизу".

Рівень дотацій місцевих бюджетів становить 40—60 % .

Поки економіка відносно непогано функціонувала, держава могла "латами бюджетні діри", але в останні роки цей шлях виявився неефективним. Є певні проблеми і з розподілом податків на загальнодержавні та місцеві.

Водночас ПДВ, який віднесено до загальнодержавних, хронічно відстає. Відсутність нормативного підходу в міжбюджетних відносинах до ухвалення Бюджетного кодексу створювала напружені стосунки між керівниками областей і міст, оскільки існував суб'єктивний чинник.

Ухвалення Конституції, Бюджетного кодексу та низки інших нормативних актів вимагає суттєво змінити та доповнити існуючі закони, які регулюють бюджетні відносини.

ВИСНОВОК

Виконуючи цей реферат я засвоїла надзвичайно багато корисної для себе інформації пов`язаної як з бюджетом України в цілому, так і з бюджетною системою її головними проблемами, їх подоланням та перспективами розвитку.

За роки незалежності в Україні відбулися певні зміни в економічній, соціальній, духовній сферах нашого суспільства. В Україні зроблені вагомі зрушення у напрямі ринкового господарювання — проведена масова приватизація об'єктів, створена відповідна інфраструктура тощо. Але ще досить велика робота має бути проведена для того, щоб ринкові методи господарювання ввійшли у свідомість кожного, підприємці навчилися виготовляти конкурентоспроможну продукцію, піднявся рівень якості продукції, приватний сектор економіки давав нові робочі місця з відповідною заробітною платою.

Для вирішення цих економічних та пов'язаних з ними соціальних питань необхідні подальші ринкові перетворення, включаючи і сферу бюджетних відносин.

Вирішення бюджетних проблем має базуватись на створенні сприятливого клімату для розвитку вітчизняних товаровиробників, можливості залучення власних та іноземних інвестицій, оптимальному оподаткуванні, ефективному використанні бюджетних коштів.

Основна роль у подальшому розвитку бюджетної системи має належати бюджетній реформі. Розглянемо її основні напрями:

1. Необхідно привести у відповідність законодавчі зобов'язання, взяті Українською державою у Конституції країни, а також зобов'язання органів місцевого самоврядування з можливостями їх фінансового забезпечення.

2. Необхідно визначити пріоритети бюджетного фінансування.

3. Необхідно провести раціоналізацію мережі закладів та установ, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів.

4. Необхідно запровадити оборонний бюджет, бюджет національної безпеки та правоохоронної діяльності України. Цей бюджет має стати окремою складовою Державного бюджету України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат