На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

5. Чітко розмежувати функцій органів державної влади.

6. Бюджетна реформа має передбачити заходи щодо реформування бюджетного устрою країни паралельно з реформуванням її адміністративно-територіального устрою.

7. Ліквідувати багатоканальну системи фінансування закладів бюджетної сфери.

8. Бюджетна реформа має передбачати комплекс заходів, пов'язаних із реформуванням міжбюджетних відносин. Серед першочергових заходів реформи міжбюджетних відносин є: визначення функцій, компетенцій та сфер відповідальності центральних та місцевих органів влади; розмежування видатків між рівнями бюджетної системи відповідно до функцій.

9. Складовою бюджетної реформи має стати повне відокремлення державних позабюджетних фондів від Державного бюджету.

10. Запровадити інститут приєднаних бюджетів як на державному рівні, так і на рівні адміністративно-територіальних одиниць.

11. Завершити процес реформування порядку виконання Державного та місцевих бюджетів, розбудова системи Державного казначейства.

12. Кардинально підвищити ефективність управління коштами Державного та місцевих бюджетів.

13. Запровадження організації державного фінансового контролю, порядку розроблення, затвердження та виконання бюджетів. Результатом має стати створення цілісної системи фінансового контролю в Україні, яка забезпечить ефективне використання фінансових ресурсів незалежно від джерел їх надходження.

14. Заборона негрошових розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетом.

15. Перехід до нової практики фінансового та бюджетного планування, запровадження середньострокового (п'ятирічного) фінансового та бюджетного планування, а також довгострокового фінансового та бюджетного планування.

Також невід`ємною частиною як „здорової” бюджетної системи України, так і всієї її економіки повинні бути встановлені і запроваджуватись на практиці шляхи подолання бюджетного дефіциту:

❦ оздоровлення економіки країни;

❦ перебудова податкової системи в напрямку зменшення податкового тягаря і стимулювання ділової активності;

❦ скорочення бюджетних дотацій;

❦ зменшення фінансування державних інвестицій;

❦ запровадження обов'язкового медичного страхування;

❦ економне і цільове витрачання бюджетних коштів;

❦ посилення контрольної роботи за своєчасною і повною сплатою податків;

❦ скорочення видатків на управління і оборону;

❦ використання неемісійних джерел покриття бюджетного дефіциту та ін.

❦ В сучасних умовах дефіцит державного бюджету України законодавчо обмежується, а джерелами його покриття є державні внутрішні та зовнішні запозичення.

У Бюджетному кодексі України передбачені конкретні напрями реформування міжбюджетних відносин, прийняття першочергових законопроектів. Так, передбачено, що протягом п'яти років до 2006 р. може застосовуватись міжбюджетний трансферт з Державного бюджету України на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ. Розмір цього міжбюджетного трансферту встановлюється на рівні 5 % від загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету на перший рік до 1 % на п'ятий рік.

З метою впорядкування законодавчої бази міжбюджетних відносин передбачається прийняття таких нормативних актів:

þ Податкового кодексу України.

þ Земельного кодексу України.

þ Житлового кодексу України.

þ Цивільного кодексу України.

þ Закону України про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення.

þ Закону України про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного підпорядкування та району.

Отже, від виваженого вибору напрямів розвитку бюджетної системи значною мірою залежить загальний соціально-економічний розвиток держави. Одним з найважливіших напрямків сучасної фінансової політики уряду України є досягнення сталої збалансованості бюджету. Бюджетна система має розвиватись гармонійно і в цьому аспекті важливе значення належить досконалій законодавчій базі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат