На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва та Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає: показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.

Бюджетні системи в кожній країні мають свої особливості: склад, структуру, взаємозв'язок між бюджетами різних рівнів та видів. Все це охоплюється поняттям "бюджетний устрій". На бюджетний устрій визначальний вплив має державний устрій та адміністративно-територіальний поділ країни. Отже, бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

2.1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ

Бюджетна система складається з певних елементів, а саме зі:

- структури;

- принципів побудови;

- організації функціонування.

Принципи бюджетної системи України передбачені ст. 7 Бюджетного кодексу України.

Принципи побудови бюджетної системи України:

Þ принцип єдності забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

Þ принцип збалансованості означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на певний бюджетний період;

Þ принцип самостійності державного і місцевих бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання коштів згідно вимог чинного законодавства. Принцип самостійності знаходить свій прояв ще й в тому, що вказані органи самостійно і незалежно одне від одного розглядають та затверджують відповідні бюджети. Крім того, держава коштами держбюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування. А вони у свою чергу - не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного і держави.

Þ принцип повноти полягає у включенні до складу бюджетів усіх надходжень бюджетів та витрат бюджетів;

Þ принцип обґрунтованості забезпечується формуванням бюджетів на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень та витрат згідно затверджених методик та правил;

Þ принцип ефективності означає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу повинні прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні цих коштів;

Þ принцип субсидіарності передбачає розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами окремих видів з метою максимально можливого наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

Þ принцип цільового використання бюджетних коштів забезпечується шляхом використання коштів бюджетів лише на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

Þ принцип справедливості і неупередженості передбачає побудову бюджетної системи країни на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

Þ принцип публічності та прозорості означає, що державний та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно ВР України, ВР АР Крим та радами;

Þ принцип відповідальності учасників бюджетного процесу означає, що кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Організація функціонування бюджетної системи включає:

• зведений (консолідований) бюджет;

• законодавчу і нормативну базу;

• органи управління;

• комплекс міжбюджетних відносин між платниками податкових і неподаткових платежів, державою і отримувачами бюджетних коштів, державним і місцевими бюджетами.

2.2. ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА

БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ

Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих та нормативних актів, перелік яких визначений ст. 4 Бюджетного кодексу України:

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон про державний бюджет України.

4. Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.

5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.

6. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

7. Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

При здійсненні бюджетних відносин положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать Конституції України, Бюджетному кодексу та Закону про Державний бюджет України.

Регулювання бюджетних відносин відповідними законодавчими та нормативними актами:

Конституція України.У Конституції України, яка була ухвалена на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., урегульовані такі питання, що стосуються функціонування бюджетної системи.

1. Механізм прийняття Законів України.

2. Повноваження Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, органів місцевого самоврядування.

3. Основні бюджетні положення.

Розглянемо окремі положення Конституції. Так статті 95—98 передбачають, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня до 31 грудня, а за особливих обставин — на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект Закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом Закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України. Поданий звіт має бути оприлюднений.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат