На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

В Україні календарний і бюджетний роки збігаються. У цьому Законі передбачається формування в конкретних обсягах джерел доходів та видатків бюджету, необхідні нормативи відрахувань, дотації і субсидії областям, джерела покриття дефіциту бюджету (при плануванні), поточні пояснення до здійснення виконання бюджету.

Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини. До основних законів, які регламентують функціонування бюджетної системи, можна віднести:

1) Закон України "Про прожитковий мінімум".

2) Закон України "Про місцеве самоврядування".

3) Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим".

4) Закон України "Про місцеві державні адміністрації".

5) Розглянемо їх у такій послідовності.

Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Місцеві органи влади — органи місцевого самоврядування та державні адміністрації в межах своїх повноважень, згідно з Конституцією України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та інших нормативних актів, де передбачені їхні повноваження, можуть видавати нормативні акти місцевого значення.

Щодо функціонування бюджетної системи це можуть бути рішення про затвердження місцевих бюджетів, планів соціально-економічного і культурного розвитку, надання пільг окремим платникам у сплаті податків, які є складовою місцевих бюджетів, створення спеціальних фондів, випуск місцевої позики тощо.

Президент України, виконуючи свої Конституційні повноваження має право видавати Укази з тих питань, які не врегульовані законами. Оскільки прийняття законів досить тривалий процес, то для оперативного вирішення важливих питань застосовується механізм указів. Так, Указом Президента від 18 травня 2000 р. "Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 р." були запроваджені відповідні механізми їх реалізації. Указами Президента призначаються і звільняються члени Кабінету Міністрів та керівники відомств.

Крім того, указами можуть регулюватися й інші економічні питання. Так, Указом Президента України № 621/97 від 7 липня 1997 р. "Про Вищу економічну раду Президента України" було створено спеціальний орган, до складу якого увійшли вищі посадові державні особи, провідні вчені, народні депутати; його завданням є:

— розроблення пропозицій та проектів рішень щодо стратегії і тактики економічної реформи;

— здійснення моніторингу ходу економічної реформи, аналізу та прогнозу економічної ситуації в державі;

— координація заходів органів державної влади та громадських організацій щодо здійснення економічної реформи.

2.3. СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ

На функціонування бюджетної системи в цілому мають вплив окремі її складові, а також інші частини економічної системи (дод. №2.).

Рахункова палата.

Діяльність Рахункової палати регулюється Законом України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" (1996 р.), де передбачені правові основи, статус, функції, повноваження і порядок їх здійснення, а також Бюджетним кодексом, де передбачені повноваження щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Рахункова палата є постійно діючим вищим органом державного фінансово-економічного контролю, який формується Верховною Радою України. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших державних органів.

• ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;

• використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади щодо доходів і видатків.

Рахункова палата виконує такі функції:

1. Здійснює контроль за виконанням законів України та ухвалених Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм, збереженням та використанням майна, що є об'єктами державної власності, органами виконавчої влади та посадовими особами, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України.

2. Здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за своєчасним і повним надходженням доходів до Державного бюджету України, виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, у тому числі видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів.

3. Контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України.

4. Контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм.

5. Проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним багатством, власністю українського народу.

6. Перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних із діяльністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України й апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України.

7. Готує і надає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання.

8. Здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво.

До складу Рахункової палати входять голова Рахункової палати та члени Рахункової палати: перший заступник і заступник голови, головні контролери та секретар Рахункової палати. Для здійснення своєї діяльності Рахункова палата має апарат, який утримується за рахунок визначених у Державному бюджеті коштів.

Основними формами роботи Рахункової палати є перевірки та ревізії. За дорученням Верховної Ради України Рахункова палата зобов'язана проводити експертизу і надавати висновки щодо Державного бюджету України, окремих напрямів бюджетної, грошово-кредитної політики, проектів законодавчих актів, цільових програм, що фінансуються з бюджету.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат