На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.

Залежно від конституційного устрою держави може бути кілька рівнів доходів бюджету — від загальнодержавного до нижчих адміністративно-територіальних угруповань. Україна згідно з Конституцією є унітарною державою, і тому доходи бюджету мають два рівні — державний та місцеві. До місцевих відносять бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, обласні, міські, районні, сільські та селищні.

У цьому параграфі розглядаються доходи Державного бюджету.,

Головним джерелом доходів бюджету є національний дохід. Основними методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу національного доходу і утворення бюджет­них доходів, є податки, збори, неподаткові платежі, позики, емісія грошей.

Співвідношення між ними залежить від економічної та соціальної ситуації в державі,, рівня економічного розвитку держави, стратегії держави в міждержавних відносинах. Податки,, збори та обов'язкові платежі є головним методом перерозподілу національного доходу, їх частка в окремих країнах може досягати 90 %.

Джерела доходів ДБ.

Джерела доходів Державного бюджету України визначені Бюджетним кодексом та іншими нормативними актами. Конкретизація доходів та ставок відрахувань уточнюється в Законі про Державний бюджет на поточний рік.

Доходи Державного бюджету України утворюються за рахунок:

❦ податків, які повністю або частково надходять в бюджет у відповідності із діючими законами;

❦ частини доходів від приватизації державних підприємств;

❦ надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;

❦ орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;

❦ внесків до тимчасово приєднаних до Державного бюджету України позабюджетних фондів;

❦ надходжень від внутрішніх позик;

❦ дивідендів, одержаних від цінних паперів, що належать державі;

❦ інших доходів, встановлених законодавством України.

Найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету займають податкові поступлення, а також внески до державних цільових фондів.

Таблиця № 1. Класифікація доходів ДБ:

Критерії класифікації

Види доходів

Залежно від повноти зарахування доходів до бюджету

· закріплені – згідно з чинним законодавством повністю зараховуються до бюджету;

· регулюючі – зараховуються в певному відсотковому відношенні

За частотою появи

· звичайні – регулярно включаються в доходи;

· надзвичайні – з`являються в доходах за виняткових, але обґрунтованих обставин

За методами залучення

· податки;

· збори;

· обов`язкові платежі;

· інші надходження

За способом зарахування

· загальний фонд;

· спеціальний фонд

За розділами відповідно до Бюджетного кодексу

· податкові надходження;

· неподаткові надходження;

· доходи від операцій з капіталом;

· трансферти

На рівень доходів Державного бюджету впливають зовнішні та внутрішні фактори (дод. № 3). Вони можуть мати економічне, соціальне, політичне, національне спрямування. Розглянемо лише економічний напрям як найбільш вагомий.

Склад доходів Державного бюджету України передбачений ст. 29 Бюджетного кодексу.

Доходи Державного бюджету України включають:

◘ доходи (за винятком тих, які згідно з Бюджетним кодексом закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори й обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

◘ гранти і дарунки у вартісному обрахунку;

◘ міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Розглянути планові цифри доходів Державного бюджету на 2001 рік можна на додатку № 4 (млрд., грн).

Отже, можна впевнено сказати, що доходи Державного бюджету зале-

жать від стану економічного розвитку держави, рівня сплати платежів до бюджету, ефективності системи контролю за цими платежами. Важливе значення для рівня доходів бюджету мають зовнішні та внутрішні чинники. В умовах України вагомий вплив на рівень доходів відіграє "тіньова економіка". Вивести економіку з цієї "тіні" — одне із головних завдань всіх гілок влади. рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

3.2. МЕХАНІЗМ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Видатки Державного бюджету — це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій. Ці витрати виражають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання централізованих коштів за напрямами, визначеними законом.

Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є:

• необхідність утримання державних установ;

• рівень розвитку регіонів держави;

• зв'язки видатків із загального державного бюджету з видатками з місцевих бюджетів;

• форми надання бюджетних коштів;

• інші фактори, які можуть мати вагоме значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі.

Класифікація видатків. Для більш детального з'ясування ролі бюджетних видатків їх можна класифікувати за такими критеріями (дод. 5).

Видатки бюджету здійснюються через бюджетне фінансування. Під бюджетним фінансуванням розуміють певну систему надання коштів підприємствам, установам і організаціям на виконання заходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах. Розглянемо їх.

Принципи бюджетного фінансування:

1. Цільовий характер бюджетних асигнувань.

2. Бюджетні асигнування мають використовуватися виключно за призначенням. Для установ доводяться спеціальні кошториси, де вказуються конкретні напрями використання бюджетних коштів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат