На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комуністична риторика

Реферати > Політологія > Комуністична риторика

Комуністична риторика головним чином базувалася на політичній пропаганді, комуністичній символіці.

Політична пропаганда складалася в тиражуванні політичної символіки. Це може бути тиражування словесних формул і візуально сприйманих емблем. Пам'ятники, погруддя, барельєфи, портрети, значки, плакати, зображення політичних діячів і державних символів на грошових знаках, листівках, конвертах, марках, печатках, вивісках, на сторінках букварів і підручників – усе це прояву пропаганди. На словесному рівні – це знакові імена, цитати, просто ключові для заданої картини світу слова.

Радянський час широко тиражувало цитати з Леніна, прикрашаючи ними стіни кінотеатрів («Із усіх мистецтв найважливішим для нас є кіно»), поштамтів («Без пошти і телеграфу соціалізм є пустейшая фраза»), навчальних закладів («Учитися, учитися й учитися»). Такі девізи, наприклад, як «Світ. Праця. Травень», наочно показують методи пропаганди. Вона не зв'язана із самостійною аргументацією. Її суть – повторення. І «світ», і «праця», і навіть «травень» – ключові слова, знаки відповідної картини світу. Такі слова-знаки радянської пропаганди, як «Травень» і «Жовтень», виявляють зв'язок пропаганди з календарем, святами, ювілеями. Моделлю і прообразом будь-якої пропаганди є обряд, а обряд у силу самої своєї повторюваності зв'язаний з календарем. Політична пропаганда мала свої пам'ятні дати, свої свята, сполучені з особливими суспільними діями (досить згадати першотравневі демонстрації і ленінські суботники).

Радянська символіка виросла із символіки революційної в її більшовицькій редакції. Роки громадянської війни були роками напруженої ораторики і політичної дидактики.

Під ораторикою слід розглядати те, що Арістотель називав судовим і дорадчим красномовством – вирішує злободенні задачі, черпаючи свої теми з актуальної дійсності. Ведуча стратегія ораторики може бути названа метонімічною, тому що вона заснована на суміжності явищ і уявлень. Ораторика зайнята добором представницьких фактів і в цілому не схильна аналізувати життя шляхом доміркування якогось складного конструкта, прибігати до «додаткових побудов» у виді метафор і аналогій.

Ораторика розрахована на досягнення конкретного результату, на переконання коливних чи навіть незгодних. Вона досить напориста, але вона ж схильна до діалогу і завжди чуйно реагує на заперечення опонентів. Кожен виступ оратора можна зрозуміти як репліку у великому діалозі.

Передвиборні виступи кандидатів, наприклад, – це типова ораторика. Усі вони мають цілком конкретну мету – завоювати голосу на виборах, тобто вплинути на поводження адресата в цілком конкретному випадку.

Багато політичних ораторів революційного та радянського часу мали юридичну освіту і були зв'язані з традиціями судової риторики. Вони не обмежувалися аудиторією однодумців, не боялися звертатися до тих, хто коливався чи до тих, кого самі вважали лише тимчасовим союзником.

Самі більшовики перший, «кружковий» період поширення марксистських ідей називали пропагандою, другий, «масовий» – агітацією. Те, що більшовики вважали пропагандою, вірніше було б розглядати як полеміку чи гурткову ораторику. У середовищі революціонерів постійно йшла боротьба окремих течій, і це вимагало аргументації, а не простого тиражування політичних символів, як у випадку чистої пропаганди. Мова політичних і філософських брошур – яскравий приклад такої революційної ораторики. У роботах Леніна, наприклад, дуже мало проповідей марксизму і ще менше популяризації його. Уся риторика Леніна побудована на значеннєвих розходженнях, дистинкціях, узагальнено говорячи, на тому, як відрізнити одних «друзів народу» від інших його «друзів».

Більшовики називали другий період своєї діяльності агітацією, маючи у виді її спрямованість до масової аудиторії. У нашій термінології це не зовсім агітація. Агітувати, мобілізовувати, підхльостувати можна лише однодумців. Більшовики ж займалися революційною ораторикою, перепереконанням. Вони не просто пред'являли широким прошаркам населення свій червоний символ віри, як пізніше робили їхні послідовники, але активно переконували тих, хто вагався, лавірували, укладали тимчасові союзи.

Ведучим політичним оратором передреволюційного і революційного часу був, звичайно ж, сам Ленін, чия риторика склалася під впливом теорії і практики російських судових ораторів прогресистського напрямку. Найбільш безпосередній вплив на риторику Леніна зробив такий теоретик судової ораторики, як П.С. Пороховщиков. Сліди знайомства з його роботою «Мистецтво судового оратора» виявляються в Леніна навіть на рівні запозичених відтіля прикладів.

Головною рисою ленінської риторики була її гнучкість і контрастність. Улюблена фігура Леніна-оратора – діафора, що запам'яталася мільйонам людей по фразі «Є компроміси і компроміси». Цікаво, що один з філологів радянського часу, що вивчає ленінську спадщину, думав, що відкрив нову фігуру, що зустрічається тільки в публіцистиці Леніна. Це була саме діафора, для якої дослідник ніяк не міг підшукати придатного назви.

Риторика Леніна надзвичайно енергійна й агресивна. Для його стилю характерні антитези, корекції, градації і різка, пейоративна лексика. Політична лайка Леніна («політичні повії», «сволоти» і т.д.) не вислизнула згодом від авторів анекдотів про вождя. Риторичні стратегії Леніна розрахована на те, щоб приголомшити читача, чи слухача.

Ленін максимально далекий від прийомів урочистого красномовства. Його риторика полярно протилежна давньоруському красномовству київської школи. Вона абсолютно далека усьому, що йшло від традицій церковної риторики, гомілетики. Церковна традиція далека ленінській риториці не тільки по змісту, але і всіма словесними прийомами – від композиції до тропів і фігур.

Характерні назви ленінських робіт, що буяють риторичними фігурами й алюзіями: «Що робити?», «Крок уперед – два кроки назад», «Хто такі «друзі народу» і як вони воюють проти соціал-демократів» і т.д. Ці назви нагадують сучасний газетний заголовок. Ораторика охоче ставить заголовками своїх творів гасла.

Приведемо характеристику, що дав ленінським промовам Сталін:

«Мене полонила та нездоланна сила логіки в промовах Леніна, що трохи сухо, але зате ґрунтовно опановує аудиторією, поступово електризує її і потім бере її в полон, як говорять, без залишку. Я пам'ятаю, як говорили тоді багато хто з делегатів: «Логіка в промовах Леніна – це якісь усесильні щупальці, що охоплюють тебе з усіх боків кліщами, і з обійм яких немає сили вирватися: або здавайся, або зважуйся на повний провал».

Я думаю, що ця особливість у промовах Леніна є самою сильною стороною його ораторського мистецтва».

Сталін відзначає реальні риси ленінської ораторики: використання шокової стратегії (поступово електризує аудиторію, а потім бере її в полон), енергійність, напористість. Однак у цій характеристиці названі і риси риторики самого Сталіна, його власний риторичний ідеал, що дає про себе знати епітетом «ґрунтовно» і вираженням «охоплює з усіх боків». Ленін використовував логіку, як таран, оснащуючи її грубими випадами, Сталін же користувався логікою як методичною облогою, підкріплюючи її всілякими трюізмами і нагнітаючи повтори. Реальну риторику Леніна важко назвати ґрунтовною. Риторика Сталіна була надмірно ґрунтовної, роблячи враження в'язанням і що застряє.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат