На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Характеристика світового валютного ринку

Реферати > Міжнародні відносини > Характеристика світового валютного ринку

Торгують валютою у вигляді касової та строкової валютних угод.

Касові (готівкові) валютні операції в основному здійснюються на умовах спот (spot), що означає розрахунок у момент укладання угоди або не пізніше ніж на другий робочий день після здійснення угоди за курсом, зафіксованим в момент її укладання. Такі угоди укладаються усно або з використанням автоматичного зв’язку, Мета операції спот – забезпечення валютою зовнішньоторговельних операцій та отримання банками курсового прибутку.

У валютних котируваннях сам курс форвард, як правило, не вказується, а зазначається лише розмір премії чи дисконту, які додаються або віднімаються від курсу спот. Форвардні угоди укладаються для страхування капіталовкладень за кордоном від можливих збитків, для конверсії валюти в комерційних цілях, для отримання прибутку за рахунок курсової різниці. Різновидом строкових операцій є опціонні та ф’ючерсні операції .

Дилери і брокери на світовому валютному ринку володіють постійною, можна навіть сказати щохвилинною інформацією про будь-які зміни обмінних валютних курсів. Інші господарські агенти, чия потреба в цих знаннях не настільки оперативна, можуть почерпнути відповідну інформацію в розділі фінансової хроніки денних газет.

На світовому валютному ринку публіковані котирування враховують угоди на суми не менш 1 млн. доларів. Тому що щохвилини відбуваються угоди на мільйони доларів, то розміри прибутків і збитків можуть бути величезними. Наприклад, дилер, що за хвилину одержав 10 млн. фунтів стерлінгів за курсом 1,1739 доларів за фунт замість того, щоб прийняти готову пропозицію за курсом 1,1740 дол, протягом хвилини приніс своєму банку додатковий прибуток у 1000 дол. Це складає 60 тис. доларів за годину.

Дуже важлива роль держави на валютному ринку. Вона проводить інтервенції, купуючи і продаючи іноземну валюту, чим впливає на її ціну або навіть встановлює ціну безпосередньо. От дві крайні альтернативи цього втручання.

Світові економічні відносини відображують господарські зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, фірмами, установами, юридичними та фізичними особами для виробництва та обміну товарів, послуг, матеріальних та фінансових ресурсів.

Однією з основних тенденцій сучасного розвитку міжнародних економічних відносин стало значне зростання масштабів, напрямків та форм здійснення торговельних і фінансових операцій. На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин ці операції набули великого значення для розвитку національних економік багатьох країн, які в тій чи іншій мірі залучені до цього процесу. Такий широкий розвиток торгових та фінансових операцій на міжнародному рівні спричинив об'єктивну необхідність в активному розвитку міжнародного валютного ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Знання-Прес, 2001.

2. Бильчак В.С., Мустафаева И.Д. Макроєкономика: Учеб. пособ. / Калининградский гос. ун-т. — Калининград: Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001.

3. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2002.

4. Дворніков М. Є. Міжнародна економіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця: ВДТУ, 2001

5. Злупко С.М. Основи історії економічної теорії: Навч. посіб — Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.

6. Козак Ю.Г., Ржепішевський К.І., Ковалевський В.В., Логінова Н.С., Осипов В.М. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К.І. Ржепішевський (ред.). — К.: Центр навчальної літератури, 2004.

7. Лазебник Л.Л. Міжнародна економіка: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.

8. Мірошник Л.Ю., Сафронов С.О. Основи економічної теорії та підприємництва: Навч. посіб — Д.: Січ, 2002.

9. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., Будкін В.С., Веклич О.О. Світова економіка: Підручник для студ. вищих навч. закл., що навч. за спец. "Міжнародна економіка". — К.: Либідь, 2000.

10. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. — Л.: Каменяр, 2003.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат