На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розміщення продуктивних сил Японії

Реферати > Розміщення продуктивних сил > Розміщення продуктивних сил Японії

Населення 10 найбільших міст Японії представлено на таблиці:

Токіо

8020000 чол.

Йокогама

3250500 чол.

Осака

2495000 чол.

Нагоя

2095000 чол.

Саппоро

1600000 чол.

Кобе

1468000 чол.

Кіото

1395000 чол.

Фукуока

1200000 чол.

Кавасакі

1100000 чол.

Кітакусю

1000000 чол.

Ще близько 80 міст мають населення, що перевищує 250 000 чоловік. Середня тривалість життя (на 1998 рік): 77років-чоловіки, 82 роки-жінки. Рівень народжуваності(на 1000 чоловік) – 10, смертності – 7. Взагалі після Другої світової війни населення Японії зросло у 3 рази, країна стала першою країною в Азії, що перейшла від другого до першого типу відродження населення. Такий успіх став закономірним завдяки досягненням уряду в галузі освіти і охорони здоров’я. Взагалі Японія - країна із найнижчим показником дитячої смертності у світі. Співвідношення чоловіків і жінок у країні практично дорівнює одиниці. Останні роки у країні постає проблема старіння нації, як результату зниження народжуваності і підвищення тривалості життя японців. Темпи зростання економічно активного населення( в Японії до нього відносять осіб від 15 років, зайнятих громадською працею і безробітних) скоротилися за рахунок скорочення притоку молоді, що, в свою чергу, є наслідком зменшення народжуваності і збільшенням часу, необхідного для отримання освіти. Навідміну від інших капіталістичних країн, де високі показники безробіття серед жінок і молоді, в Японії він найвищий серед чоловіків середнього і старше середнього віку. Загострення проблеми зайнятості у Японії зумовлено прискореною трансформацією промислової структури і ростом технічної оснащеності виробництва, роботизації. Японський уряд прийняв ряд заходів: за допомогою податкових пільг стимулювались приватні компанії до створення нових робочих місць, перекваліфікації своїх співробітників, залученню робітників на неповний робочий день, залученню капіталу в райони, із надлишком робочої сили. До того ж, держава виділяла кошти на те, щоб забезпечити пріоритетне створення підприємств в районах з підвищеною концентрацією робочої сили, взяла на себе витрати по переміщенню робочої сили. Така політика уряду Японії виявилась надзвичайно ефективною і попередила високі темпи зростання безробіття серед корінних мешканців, які можна спостерігати у Європі та США. Графік динаміки безробіття у Японії виглядає наступним чином(у процентах від загальної кількості населення) мал2:

Мал. 2

Особливої уваги заслуговує потяг японців до знань. У країні працює більше 40 університетів, у столиці — Академія наук, Академія мистецтв і музики, театри та бібліотеки. Із найменшого віку дітям нав’язується допитливість і інтерес до природи. Компанії спонсують навчання дітей своїх співробітників, піклуються про житло, відпустки і медичне обслуговування своїх службовців. Висока інтенсивність праці, де ціниться кожна хвилина, поєднується з обов’язковими заняттями в групі по поліпшенню якості виробу, що виготовляється, а також з обов’язковими виїздами всіх співробітників фірми на відпочинок.

На перспективу динаміка процесів відтворення та вікової структури населення складається несприятливо і вже в першій чверті ХХІ ст. національний ринок робочої сили звузиться. Водночас, зберігаються гостра проблема надконцентрації населення у великих агломераціях, великий розмах маятникових міграцій, все ще гострими залишаються проблеми збереження довкілля в урбанізованих ареалах.

Динаміка галузевої структури зайнятості Японії:

Галузі господарства

1950

1960

1970

1980

2000

Сільське господарство

Лісове господарство Рибальство  

45,2

1,2

1,9

30,0

1,0

1,6

18,0

0,4

1,0

9,8

0,3

0,8

5,3

0,1

0,5

Гірнича промисловість

Обробна промисловість

Будівництво  

1,7

15,9

4,3

1,2

21,9

6,1

0,4

26,0

7,1

0,2

23,7

9,6

0,1

21,1

10,3

Електроенерг., газ, вода

Транспорт і зв’язок

Торгівля

Фінансова діяльність

Обслуговування

Адміністративна діяльність  

0,6

4,4

11,2

1,0

9,2

3,3

0,5

5,0

15,9

1,8

12,0

3,0

0,6

6,2

19,2

2,6

14,7

3,3

0,6

6,3

22,8

3,6

18,4

3,6

0,6

6,1

22,8

4,2

24,8

3,4

Інші види зайнятості  

0,1

0,0

0,0

0,3

0,7

Дана таблиця демонструє постійне збільшення ролі спочатку галузей господарства, не пов’язаних з використанням природних ресурсів, а потім, - обслуговуючих галузей, особливо фінансової діяльності. Доля зайнятих в промисловості Японії, як і в інших економічно розвинених країнах, досягнувши максимуму в 70-ті роки, в наступні роки неухильно знижувалась. В той же час в самій промисловості росло значення нових наукомістких виробництв і т.зв. „системних” галузей. Закономірності, що визначають змінив в структурі використання трудових ресурсів, так чи інакше пов’язані із впливом інформаційно-технічної революції.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат