На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Статистика розрахунки

Реферати > Математика > Статистика розрахунки

1. Таблиця 1

Розкриття терміну «Простий випадковий відбір» в літературних джерелах

№ п/п

Джерело

Визначення

1

2

3

1

Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. [1, ст. 113]

Простий випадковий відбір - це вибірка, за якої добір одиниць (або груп одиниць) для обстеження здійснюється з генеральної сукупності не передбачено, а випадково

2

Лугініна О.Є., Білоусова С.В. [2, ст. 129]

Простий випадковий відбір – це відбір одиниць який здійснюється із всієї маси одиниць генеральної сукупності без попереднього розподілення її на будь-які групи і одиниці відбору співпадають з одиницями обстеження.

3

Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. [3, ст. 146]

Простий випадковий відбір – це відбір, що здійснюють за допомогою жереба або таблиць випадкових чисел, це класичний спосіб формування вибіркової сукупності, передбачає складну підготовку до формування вибірки.

4

Мармоза А.Т. [4, ст. 135]

Простий випадковий відбір – цей відбір, полягає в тому, що кожна одиниця спостереження потрапляє у вибірку випадково – за жеребом.

5

Бек В.Л. [5, ст. 127]

Простий випадковий відбір – це добір одиниць спостереження, що передбачає, що всі елементи генеральної сукупності одержують однакову ймовірність попадання у вибірку.  

6

Герасименко С.С. [6, ст. 468]

Простий випадковий відбір – це відбір, що проводиться жеребкуванням або на основі таблиць випадкових чисел. Це класичний спосіб формування вибіркової сукупності.

7

Захожай В.Б., Попов І.І., Коваленко О.В. [7, ст. 176]

Простий випадковий відбір – метод формування вибірки, заснований на пропозиції, при якій ймовірність бути включеним у вибірку відома і є однаковою для всіх одиниць сукупності.

Отже, різними авторами та вченими дається різне тлумачення поняття «простий випадковий відбір», тобто існують різні підходи щодо характеристики цього терміну. Аналіз одержаних даних оформимо у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз дефініцій поняття «Простий випадковий відбір»

Джерело

Критерії групування

Вибірка

Відбір одиниць

Відбір

Метод

Добір одиниць спостереження

1

2

3

4

5

6

Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. [1, ст. 113]

+

-

-

-

-

Лугініна О.Є., Білоусова С.В. [2, ст. 129]

-

+

-

-

-

Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. [3, ст. 146]

-

-

+

-

-

Мармоза А.Т. [4, ст. 135]

-

-

+

-

-

Бек В.Л. [5, ст. 127]

-

-

-

-

+

Герасименко С.С. [6, ст. 468]

-

-

+

-

-

Захожай В.Б., Попов І.І., Коваленко О.В. [7, ст. 176]

-

-

-

+

-

Аналізуючи табл. 2, можна сказати, що точки зору багатьох авторів тісно переплітаються. Зокрема Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. [3, ст. 146], Мармоза А.Т. [4, ст. 135], Герасименко С.С. [6, ст. 468] визначають простий випадковий відбір як відбір, що здійснюють за допомогою жереба або жеребкування. Тобто ці автори роблять акцент на тому, що простий випадковий відбір – здійснюється випадково за допомогою жереба чи таблиць випадкових чисел .

Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. [1, ст. 113], на відміну від попередніх авторів, простий випадковий відбір пояснюють як вибірку, за якої добір одиниць (або груп одиниць) для обстеження здійснюється з генеральної сукупності не передбачено, а випадково.

Лугініна О.Є., Білоусова С.В. [2, ст. 129], визначають простий випадковий відбір як це відбір одиниць із всієї маси одиниць генеральної сукупності без попереднього розподілення її на групи.

Бек В.Л. [5, ст. 127], на відміну від попередніх авторів, котрі вважають, що простий випадковий відбір – це вибірка, вважає простий випадковий відбір - добором одиниць спостереження, в якому, всі елементи одержують однакову ймовірність попадання у вибірку.

Що стосується думки Захожай В.Б., Попов І.І., Коваленко О.В. [7, ст. 176], то вони дають визначення простому випадковому добору, як методу, за допомогою якого проводиться даний відбір, заснований на пропозиції ймовірністі бути включеним у вибірку всіх одиниць сукупності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат