На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інтернет банкінг в Україні

Реферати > Комп'ютерні науки > Інтернет банкінг в Україні

1. Основні визначення

Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції якість роботи банку з клієнтами багато в чому визначається не тільки набором надаваних послуг, а й рівнем розробки новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. Одним з напрямків такого удосконалювання є надання віддалених банківських послуг.

Піонером віддаленого банківського обслуговування стала система Homelink, створена в 1983 році при співробітництві банку Шотландії, телефонної компанії British Telecom і будівельного товариства Nottingham Building Society.

Віддалені банківські послуги надають клієнтам банку можливість оперування коштами без безпосереднього контакту з банківськими службовцями. Нині виділяють чотири основні різновиди віддаленого банківського обслуговування:

телефонний банкінг; відео-банкінг;

РС-банкінг; Інтернет-банкінг.

Телефонний банкінг (телебанкінг) є найбільш популярним різновидом віддаленого банкінгу в західних країнах. Він дозволяє виконувати безліч банківських операцій за допомогою телефонного зв'язку. Для впровадження телебанкінгу фінансова установа створює інформаційно-довідкову систему, що зберігається на комп'ютері, підключеному до АТС банку. При звертанні до системи за допомогою кнопкового телефону клієнт фактично пересилає цифровий код. Програмне забезпечення розшифровує код і перетворює його в запит до бази даних банку, одержує на неї відповідь, трансформує його в голосову форму і пересилає клієнту по телефонній лінії, з розвитком мережі мобільного зв'язку широке розповсюдження одержує SMS-банкінг. За допомогою служби коротких повідомлень, що забезпечується всіма операторами мобільного зв'язку, клієнти одержують інформацію про стан їхніх рахунків, а також виписки за рахунком за необхідний період часу.

Лідерами в наданні телефонного банкінгу в Україні є Укрінбанк (система Телебанк-24) і ВАБанк (мобільний банкінг). Клієнти Укрінбанку вже успішно проводять такі операції, як оплата комунальних послуг, мобільного зв'язку, а незабаром будуть мати можливість купити чи продати іноземну валюту.

Система мобільного банкінгу, запропонована ВАБанком, надає можливість власникам платіжних карт VISA, Eurocard/MasterCard, Cirrus/Maestro, емітованих банком, використовувати мобільний телефон для одержання таких послуг:

одержання інформації про суму, доступну для використання по карті в даний момент;

одержання повідомлень, які підтверджують проведення операцій по карті. Такі повідомлення формуються і відсилаються на мобільний телефон клієнта після проведення операцій по карті;

можливість самостійного встановлення карти в стоп-лист при її втраті чи підозрі про неправомірне використання реквізитів карти;

одержання повідомлень про надходження коштів на картковий рахунок у банку.

Оскільки розповсюдженість телефонного зв'язку серед населення значно перевершує його оснащеність комп'ютерами, телебанкінг має досить широкі перспективи розвитку. Однак проблема полягає в тому, що телефон є засобом усного спілкування і погано адаптований для здійснення складних банківських операцій. Тому одним з напрямків поліпшення рівня обслуговуван-ня використовується факсимільний зв'язок.

Відео-банкінг надає можливість віртуального спілкування клієнта банку з його службовцями за допомогою спеціальних пристроїв, устаткованих телемоніторами. Як правило, такі пристрої встановлюються в торгових точках й інших місцях великого скупчення населення і часто сполучаються з банкоматами. Вони дозволяють одержувати дистанційні консультації і здійснювати банківські операції за допомогою працівників банку.

Під РС-банкінгом (системою "Клієнт - Банк") розуміється доступ до банківського рахунка за допомогою персонального комп'ютера і прямого модемного з'єднання з комп'ютерною мережею банку. Для цього на стороні клієнта встановлюється спеціальне програмне забезпечення. Такі системи застосовують-ся в першу чергу корпоративними клієнтами, і нині у західних країнах модернізуються до рівня "Клієнт — Інтернет — Банк".

Впровадження систем «Клієнт — Банк» стало однією з перших вдалих спроб українських банків з поліпшення обслуговування клієнтів і удосконалювання власної роботи за допомогою автоматизованих систем. Такі системи дозволяють користувачам керувати своїми рахунками в банку й одержувати поточну інформацію про рух коштів, а саме:

створювати, коректувати і роздруковувати платіжні документи;

відправляти платіжні документи в банк; здійснювати облік стану введених і відправлених у банк документів;

одержувати виписки про стан рахунків; оперативно контролювати поточний стан рахунків; робити архівні копії оброблених документів і переглядати документи з архіву;

обмінюватися з банком нерегламентованими повідомленнями і завантажувати файли, передані банком, передавати власні файли;

одержувати дані про курси валют Національного банку України;

зв'язати систему «Клієнт - Банк» із програмним забезпеченням бухгалтерського обліку;

перевіряти можливість існування поточного рахунка контрагента за номером МФО банку.

Системи «Клієнт - Банк» забезпечують багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу. Користування системами «Клієнт - Банк» незалежно від версій компаній-розробників не вимагає наявності спеціальних знань і комп'ютерної майстерності.

Недоліками систем «Клієнт - Банк» є:

висока ціна розробки і впровадження, що робить їх неефективними для невеликих банків;

необхідність завантаження й оплати спеціального програмного забезпечення, що обмежує коло потенційних клієнтів;

обмеженість доступу до системи конкретним комп 'ютером, встановленим в офісі клієнта.

Інтернет-банкінг надає клієнтам можливість керування банківськими рахунками через Інтернет за допомогою звичайних комп'ютерів і стандартного програмного забезпечення. Він є найбільш передовим і динамічним напрямком фінансових Інтернет-рішень і дозволяє здійснювати-максимальний спектр банківських послуг.

Від якості і різноманітності цих послуг залежить стан банківського бізнесу в цілому, ступінь задоволеності клієнтів зокрема і, як наслідок, рівень доходу самих банків. З погляду клієнтів, Інтернет-банкінг має незаперечні переваги в порівнянні з послугами РС-банкінгу. По-перше, клієнти використовують стандартне Інтернет-з'єднання замість з'єднання з модемним пулом банку. По-друге, відпадає необхідність встановлення спеціального програмного забезпечення. Усі необхідні операції і платежі здійснюються за допомогою браузерів при заповненні стандартних Web-форм. Недоліком Інтернет-банкінгу є передача конфіденційної інформації з відкритих каналів зв'язку.

З метою забезпечення безпеки переданої інформації в системах Інтернет-банкінгу використовуються два рівні захисту. По-перше, для входу в систему клієнт вводить ідентифікаційні дані логін та пароль. Можливість перехоплення конфіденційної інформації в момент її передачі запобігається шифруванням даних, що пересилаються.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат