На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

Реферати > Мікроекономіка > Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

Стан розвитку малого підприємництва в районі

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних завдань роботи райдержадміністрації.

Завдяки реалізації районної програми розвитку підприємництва забезпечено зростання виробничих і фінансових показників діяльності суб’єктів малого бізнесу та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Зокрема, кількість малих підприємств у порівнянні з 2006 роком зросла на 5.9 відс. та станом на 01.01.2008 становить 214 одиниць з чисельністю працюючих 2550 осіб.

За основними видами економічної діяльності найбільше малих підприємств працює у оптовій та роздрібній торгівлі, промисловості, будівництві та сільському господарстві.

Всього в малому бізнесі офіційно задіяно понад 4.9 тис.осіб, тобто майже чверть всіх зайнятих в районі. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість малих підприємств в районі зросла з 2.0 одиниці у 2006 році до 2.14 одиниць у 2007році.

Станом на 01.01.2008 кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності становить 2970 осіб, що на 170 осіб або на 6.0 відс. більше відповідного періоду минулого року.

У 2007 році обсяги продукції (робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами району, становили 7.5 відс. від загальних обсягів реалізації регіону, що більше середнього показника по Україні (5,5 відс.).

Надходження до Зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2007 р рік становить 20,4 млн.грн., що на 4,5 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року .

За рахунок використання потенціалу малого і середнього бізнесу вирішено проблему пасажирських перевезень та торговельного обслуговування, навіть у найбільш віддалених населених пунктах району.

Саме на малих підприємствах району розпочато впровадження передових технологій будівельних і оздоблювальних робіт. Це якісно змінило зовнішній вигляд населених пунктів.

Суб’єкти малого підприємництва активно освоюють сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, НВП “Фантомаш” розроблено бізнес-план на будівництво сміттє-переробного комплексу в місті Сарни, проведені науково-дослідницькі роботи.

В районі створений єдиний реєстраційний центр для суб'єктів підприємницької діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації надається допомога підприємцям в розробленні бізнес-планів, пошуку потенційних інвесторів та партнерів, участі у виставково-ярмаркових заходах.

В районі працює інформаційно-консультативний центр для підприємців, в поточному році центром проведено два семінари з секретарями і головами місцевих рад на тему “ Регуляторна політика”, “Зелений туризм”, вісім тренінгів з підприємцями початківцями на тему “ Основи бізнесу”, Комерційна діяльність та маркетинг у сфері малого бізнесу”, надано консультацію 63 суб’єктам господарювання, надавалися послуги по проведенню маркетингових досліджень для підприємств району та області.

В районі забезпечено безперешкодний викуп земель не сільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, так за 2007 рік продано 35 земельних ділянок загальною площею 7,4 га на суму 1,97 млн. грн. В поточному році 32 суб’єктами підприємницької діяльності надано в оренду земельних ділянок не сільськогосподарського призначення площею 39,5 га.

В районі діють 32 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 4535 га сільськогосподарських угідь.

Вживаються заходи щодо використання потенціалу малого підприємництва для вирішення проблем зайнятості.

Станом на 01.01.2008р за рахунок Фонду загального обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в районі отримали одноразову допомогу для здійснення підприємницької діяльності 83 особи на загальну суму 240,9 тис.грн. 30 безробітних займаються виробничою діяльністю та наданням послуг, 22 безробітних розпочали свою діяльність в сфері побуту, 3 особи займаються ремонтом телерадіоапаратури, та оргтехніки.

За 2007 рік 132 безробітних підвищили свій професійний рівень з основ підприємництва за напрямом «Підприємець – початківець», а 77 безробітних завершили навчання за професіями, спрямованими на зайняття індивідуальною трудовою діяльністю та самозайнятість.

Протягом року проведено 42 інформаційних семінари з орієнтації на підприємництво та самозайнятість, які відвідали понад 600 осіб.

Для розвитку сільського зеленого туризму та зменшення безробіття на селі інформаційно – консультаційним центром в липні місяці 2006 року проведено семінар секретарів місцевих рад на тему “Зелений туризм” та семінар тренінг із власниками сільських садиб.

За 2007 рік суб’єктам малого підприємництва надано в оренду 1,34 тис.м2 вільних площ, які знаходяться у спільній власності територіальних громад району.

Забезпечується прозора процедура закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти, значна частина закупівель в районі здійснюється у суб’єктів малого підприємництва – переможців відповідних тендерів.

Для забезпечення узгоджених дій органів місцевої влади, суб’єктів малого бізнесу, щодо реалізації в регіоні державної політики у сфері підприємництва функціонує районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

Головною метою Програми є підтримка розвитку малого підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем регіону, зокрема, поліпшення ситуації у сфері зайнятості; розширення асортименту та підвищення якості споживчих товарів, робіт і послуг; формування у суспільстві потужного, активного та самодостатнього середнього класу власників.

Основні напрями та завдання розвитку малого підприємництва на2008 рік.

Узгодження цілей і практичних дій органів місцевої влади та суб’єктів малого бізнесу щодо реалізації в регіоні державної політики у сфері підприємництва, а також активізації підприємницької діяльності у пріоритетних для району напрямах;

забезпечення дотримання в районі вимог Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";

аналіз потенціалу малого підприємництва району, перспектив та напрямів його розвитку;

податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності;

забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва органами місцевої влади;

створення сприятливих умов для суб’єктів малого бізнесу на ринку кредитних ресурсів;

активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва;

підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств;

розвиток матеріально-технічної бази ринків, створення належних умов торгівлі;

вдосконалення форм та механізмів виробничої кооперації між великими та малими підприємствами;

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат