На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Табличний процесор MS Excel

Реферати > Педагогіка > Табличний процесор MS Excel

ЗМІСТ

Вступ

Суть курсового проект

1. Характеристика та навчально-виховні завдання теми

2. Розподіл матеріалу теми на уроки

3. Підготовка матеріального, технічного та дидактичного оснащення теми

4. Розробка навчально - технічної документації на урок

5. Підготовка майстра до уроку

6. Організація та методика проведення уроку.

6.1. Вступний інструктаж

6.2. Поточний інструктаж

6.3. Заключний інструктаж

Висновок

Бібліографія

Додатки

ВСТУП

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для їх професійної діяльності.

Професійно-технічна освіта забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників.

Первинна професійна підготовка – це здобуття професійно технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Основне завдання профтехосвіти в Україні є виховання та підготовка кваліфікованих робітників. При отриманні профтехосвіти учні засвоюють систему загальноосвітніх, загально технічних, практичних знань, умінь та навичок необхідне для роботи по певній професії на рівні певної кваліфікації з залежною продуктивністю праці. Тобто студенти при отриманні професій значний період навчального часу проводять на практиці, на виробництві, що дуже важливе для їх майбутньої трудової діяльності.

Основне завдання профтехосвіти України закріплене у законі України «про професійно-технічну освіту». Курсове професійно технічне навчання.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Система професійно технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, навчально-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, виробничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що управління та організація професійно-технічної освіти здійснюють органи державного управління професійно-технічною освітою.

До державних органів управління професійно-технічною освітою належать:

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;

· міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, якими підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;

· Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними органи управління професійно-технічною освітою;

· міжгалузева рада з професійно-технічної освіти.

Зокрема зараз у нашій освіті є профзахідна орієнтація. Перш за все перехід на дванадцятибальну систему оцінювання. Також йдеться мова оцінювання, впровадження в освіту «Болонського процесу», що може докорінно змінити всю систему профтехосвіти.

Отже, система профтехосвіти постійно змінюється, але продовжує виконувати свої основні завдання.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ завдання теми

Курсовий проект розробляється на основі навчального плану та програми виробничого навчання, для підготовки у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії секретар керівника (організації, підприємства, установи).

Зміст навчання визначають такі документи:

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, в якому сформовані основні вимоги до професійно-технічних знань та рівня кваліфікації.

Зміст – точне найменування професії, рівень кваліфікації, зміст і складність робіт, вимоги професійно-технічних знань для присвоєння підвищеного розряду.

Призначення – керуючий документ для кваліфікаційної комісії. Дозволяє намічати вихідні дані, які визначають зміст навчальних планів та програм, теоретичного та виробничого навчання.

На основі кваліфікаційної характеристики розробляється навчальний план та програма виробничого навчання.

Навчальний план – це державний документ, який визначає загальний зміст та загальні вимоги до навчання.

Зміст – перелік навчальних предметів, кількість годин на кожний предмет (тиждень, рік, на весь курс навчання, семестр), предмети, які виносяться на іспити, режим навчальніих занять, та структура навчального процесу, приватні консультації.

Призначення – для організації та здійснення запланованої навчальної роботи (графік навчального процесу, розклад занять, педагогічне навантаження викладачів).

Програма виробничого навчання – це документ, який визначає зміст професійних знань, навиків та вмінь, способи та методи їх формування.

Зміст – етапи навчання, перелік тем, зразки навчально-виробничих робіт, об'єм робіт.

Призначення – для перспективного планування системи уроків майстрами виробничого навчання.

Зведено-тематичний план – орієнтовний документ, який визначає сполучення тем виробничого та теоретичного навчання (спецтехнології).

Зміст – номер та найменування тем з виробничого навчання та спецтехнології, кількість годин відведених на тему, період навчання (тиждень, семестр, курс).

Призначення – для визначення між предметного зв'язку.

Тема курсової роботи - «Табличний процесор MS Excel». Робота з інформаційними мережами, програмами-оболонками та офісними додатками. На вивчення цієї теми потрібно 60 годин. Вивчається на першому курсі у другому семестрі.

Навчально-виховні завдання та харектеристика теми.

1.1 Робота по створенню електронної таблиці. Робота з існуючими документами На вивчення цієї теми потрібно 66 годин. Вивчається на першому курсі у другому семестрі.

1.2 Навчальні завдання теми:

- учні, під час вивчення даної теми навчаться користуватися текстовим редактором, виконуючи різні функції, а саме:

1. створювати документи;

2. редагувати та форматувати документи;

3. створювати списки та зміст;

4. складати, редагувати і форматувати таблиці;

5. складати прості та складні формули

- навчитися створювати різні документи, друкувати їх;

- навчитися користуватися принтером і сканером, добре оволодіють клавіатурою.

1.3 Вивчаючи дану тему учні можуть спиратися на знання отриманні на попередніх уроках з таких тем: «Текстовий редактор Word», «Робота в текстовому редакторі Word».

1.4 Вивчаючи дану тему ми будемо використовувати знання з математики, української мов та англійської.

2. РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ТА УРОКИ

Готуючись до вивчення чергової теми, необхідно визначити зміст теми програми.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат