На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Таблиця 2.2

Гнучкий бюджет виробничих накладних витрат та розрахунок ставки їх розподілу і списання.

Стаття витрат

Обсяг діяльності у відсотках до нормативного

80

90

100

ПО 2750

Прямі витрати праці, люд.-год.

2000

2250

2500

Змінні виробничі накладні витрати -всього, гри

10000

11250

12500

13750

Змінні виробничі накладні витрати на 1 год. витрат праці, гри

5,00

5,00

5,00

5,00

Постійні виробничі накладні втрати -всього, грн

15000

15000

15000

15000

Постійні виробничі накладні витрати на 1 год. витрат праці, грн

7,50

6,67

6,00

5,45

Загальна сума накладних витрат, грн

25000

26250

27500

28750

Норматив накладних витрат- на 1 год. витрат праці, грн

12,50

11,67

11,00

10,45

Відхилення за рахунок обсягу діяльності має розрахунковий (умовний) характер. Воно не відображається в обліку. Це неконтрольоване відхилення, що зумовлене недовиконанням або перевиконанням плану виробництва продукції, а не рівнем на­кладних витрат. Решта відхилень накладних витрат вважаються контрольованими, вони характеризують ефективність роботи менеджера з управління витратами.

Інформація про відхилення від нормативів звичайно не до­водиться до зовнішніх користувачів (акціонерів, інвесторів, по­стачальників і т. ін.), а повідомляється лише адміністрації. Якщо відхилення від нормативів відображають на рахунках бухгалтерсь­кого обліку, то їх включають до звіту про фінансові результати центрів відповідальності (центрів прибутку) лише для внутріш­нього використання (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Звіт про фінансові результати (для внутрішнього використання).

Показник

Сума, грн

Продаж (чистий доход від реалізації)

50000

Нормативна собівартість реалізованої продукції

30000

Нормативна сума валового прибутку

20000

Відхилення від нормативів:

- матеріалів за кількістю

- матеріалів за ціною

- витрат праці

- рівня оплати праці

- накладних витрат за базою розподілу (обсягом)

- накладних витрат за ставкою розподілу (рівнем)

(100) (2000)

400

(380)

160

40

Разом відхилень від нормативів

(1880)

2.3. Калькулювання фактичної собівартості продукції.

Калькулювання фактичної собівартості продукції - важливий етап нормативного обліку затрат. Попередньо за кожним виробом або групою виробів складається відомість зведеного обліку затрат на виробництво за місяць.

При системі обліку і калькулювання за нормативними витратами підставою для визначення собівартості готової продукції є попередньо визначена нормативна собівартість продукції (нормативна калькуляція).

Нормативну калькуляцію застосовують для оцінки вартості виготовленої продукції, незавершеного виробництва, браку у виробництві, а також для планування та контролю. Зокрема, дані нормативних калькуляцій використовують під час розробки планів постачання, виробництва, прибутків (збитків) й безпосередньо для прийняття рішень відносно планів виробництва та реалізації.

Основою складання нормативної калькуляції є технічно обґрунтовані норми споживання матеріалів і трудових затрат, стандарти та технічні умови, встановлені для конкретного виду продукції. Норми визначають на основі чинних (або очікуваних на початок планового періоду) нормативів з урахуванням економічної ефективності розроб­лених заходів для подальшого удосконалення виробництва.

Для розробки нормативних калькуляцій використовують такі основні джерела інформації та вихідні дані:

- нормативні картки, які містять норми споживання всіх видів

ресурсів для виготовлення одиниці продукції;

- тарифні довідники, що включають ціни на виробничі ресурси,які споживаються;

- методики розрахунку собівартості.

Нормативну калькуляцію складають на всі види продукції, яку заплановано до випуску. (таблиця 2.4)

Таблиця 2.4

Калькуляція нормативної собівартості 1 т. концентрату , грн.

Стаття затрат

Поточні норми

План

Факт

Відхилення норм

На 01.01

На 01.02

усього

враховано

Не враховано

1

Сировина і матеріали

8,70

8,44

8,44

8,87

+0,43

+0,13

+0,30

2

Придбані напівфабрикати

10,52

10,12

10,07

9,04

-1,03

-1,03

-

3

Паливо й енергія

15,66

12,94

12,94

13,03

+0,06

+0,06

-

4

Основна заробітна плата

4,80

5,11

5,11

5,11

-

-

-

5

Додаткова заробітна плата

1,20

1,20

1,20

1,21

+0,01

+0,01

-

6

Відрахування на соц.срахування

2,33

2,46

2,46

2,46

-

-

-

7

Затрати на утримання

5,61

5,61

5,61

5,66

+0,05

+0,05

-

8

Загальвиробничі витрати

6,68

6,18

6,18

6,13

-0,05

-0,05

-

9

Інші виробничі витрати

1,21

1,10

1,10

1,55

+0,45

+0,45

-

10

Виробнича собівартість

56,71

53,16

53,11

53,06

-0,08

-0,38

+0,30

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат