На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Реферати > Педагогіка > Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Обов'язковою нормою є ставлення вчителя до учнів, яке виявляється в оцінюванні їх знань, умінь, вчинків. Будь-які прояви несправедливості з боку педагога ображають, обурю­ють учнів, завдають шкоди навчанню і вихованню.

Неадекватні емоційні реакції учнів можуть провокува­ти аналогічні й у вчителя, тому необхідними його особистісними якостями є витримка і стриманість/ []

РОЗДІЛ 2: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ВЧИТЕЛІ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

2.1ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ.

Професія педагога – одна з головних у сучасному світі. Від його зусиль, майстерності та компетенції залежить майбутнє суспільства. Педагог – це людина, яка більшу частину свого життя займається вихованням та навчанням. Якщо зупинити процес навчання, то нові покоління не отримають знань, які потрібні для підтримки культурного, економічного і соціального прогресу.

Отже, проблема вибору педагогічної професії завжди актуальна, насамперед у сучасних умовах демократизації суспільства, зміни структури і змісту освіти та її гуманізації. Тому довузівська підготовка в різних навчальних закладах є перспективною і виступає необхідним елементом системи “загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад”.

Видатний педагог К.Д.Ушинський відстоював ідею створення спеціальної підготовчої вчительської школи, призначення якої – підготувати молодь для подальшого навчання. Педагогічна підготовка, на його думку, мала включати такі компоненти:

1) цілеспрямований відбір учнів, виявлення їх здібностей до педагогічної діяльності;

2) вивчення основ наук, необхідних у майбутній педагогічній діяльності;

3) вироблення в учнів умінь та навичок висловлювати власні думки;

4) залучення учнів до загальнопедагогічної діяльності як найкращий метод перевірки здібностей та особистісних якостей майбутніх учителів.

К.Д.Ушинський писав, що у підготовчій школі можливе розкриття здібностей або відсутності здібностей бути вчителем, тому навчальному закладу буде легше уникнути помилок у відборі майбутніх спеціалістів. Учні, які мають педагогічні задатки та зацікавленість педагогічною професією, оволодівають необхідними знаннями швидше, ніж ті, що їх не мають [1; 436]

Поява різноманітних видів довузівської підготовки вимагає їх вивчення та дослідження, а також виявлення їх впливу на вибір професії, на ефективність майбутньої професійної діяльності. Мета довузівської підготовки – не тільки допомогти абітурієнту підготуватися до вступних іспитів або співбесіди та вступити до вищого навчального закладу, але й зробити усвідомлений вибір професії.

Проблема довузівської підготовки досліджується в роботах Є.А.Климова [2], С.Н.Чистякової [4], А.Д.Сазонова [3], Є.М.Павлютенков [5] та інших.

. Нині існують такі види довузівської підготовки, як:

– навчання на факультеті довузівської підготовки;

– підготовчі курси;

– педагогічні класи;

– система “Школа – ВНЗ”;

– система “Коледж – ВНЗ”;

– центри профорієнтації;

– заняття з репетитором тощо.

У моєму дослідженні вивчалася довузівська підготовка в інтервалі одного року до вступу у ВНЗ.

Мета проведеного дослідження:

– виявлення реальних чинників, мотивів, які впливають на вибір старшокласниками педагогічної професії;

– вивчення впливу довузівської підготовки на вступ до коледжу. Дослідження проводилося серед учнів 9-11-х класів м. Вол-Волинського ЗОШ №2 і №5 і 1-го курсу педагогічного коледжу ім.А.Ю.Кримського.

Вивченням мотивів вибору педагогічної професії було охоплено 135 слухачів які орієнтувалися на вибір професії вчителя. Слухачам були запропоновані анкети, відповіді на запитання яких допомогли у вивченні мотиваційної сфери сучасних старшокласників (дивись анкету №1, дивись додаток 1).

Аналіз відповідей дозволив виділити такі мотиви вибору старшокласниками педагогічної професії.

1. Провідним мотивом для учнів є значущість професії для суспільства (83% відповідей).

2. Більшість школярів зазначають, що можуть стати цінними для суспільства (52%) і реалізувати свої здібності до педагогічної професії (49%).

3. Деякі учні (36%) упевнені, що їх особистісні якості, знання, зацікавленість та нахили відповідають вимогам до педагогічної професії.

При цьому 66% опитаних вважають, що вони самостійно прийняли рішення щодо вибору педагогічної професії, 27% – вибрали професію за порадою батьків; 2% – продовжують сімейну традицію; 2% – за порадою друзів; 2% – за порадою вчителів.

4. Четверта частина учнів (25%), які брали участь у дослідженні, вважають професію педагога престижною і сподіваються досягти високого положення у майбутній діяльності.

5. Мотиви, пов’язані з оплатою праці вчителя, а також можливістю розкритися у творчості, у старшокласників майже відсутні. Це обумовлено браком чітких уявлень про особливості педагогічної діяльності.

Узагальнені результати відповідей слухачів наведені у таблиці №1.

Таблиця 1

Характеристика мотивів вибору педагогічної професії слухачами

п/п

Основні мотиви вибору професії вчителя

Показник відповідей слухачів

1.

Порада батьків

27%

2.

Сімейна традиція

2%

3.

Порада друзів

2%

4.

Порада вчителів

2%

5.

Самостійне рішення

66%

6.

Престижність професії

25%

7.

Умови праці

18%

8.

Матеріальні блага

19%

9.

Суспільна значущість професії

83%

10.

Відповідність вимогам до професії

36%

11.

Можливість використати свої здібності

49%

12.

Творче розкриття

6%

13.

Можливість стати цінним для суспільства

52%

14.

Самовдосконалення та можливість досягнення високого статусу

37%

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат