На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Реферати > Педагогіка > Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Таким чином, більш за все абітурієнтам при вступі заважають нервове напруження, зайве хвилювання, тобто емоційний стан, притаманний відповідній ситуації. Далі ми бачимо деякі ситуативні прояви факторів індивідуально-типологічних рис старшокласників.

На питання “Що заважало вступити до коледжу (зовнішні умови)?” студенти відповіли:див.таб.5

Таблиця 5

Зовнішні умови

Місце

Кількість відповідей

Заняття у школі

І

15

Відсутність вільного часу

ІІ

8

Навчання у ЗОШ, де не було спеціалізованого класу

ІІІ

5

Багато навчального матеріалу та інформації

ІV

4

Відсутність житла в іншому місті

V

3

Фінансові проблеми

2

Показники цієї таблиці свідчать про те, що найчастіше студенти називають головний зовнішній фактор – подвійне навантаження під час випускних іспитів на ПК, які є вступними до коледжу та відсутність вільного часу.

Усе сказане, дозволяє зробити висновок, що довузівська підготовка посилює мотивацію вибору педагогічної професії, сприяє адаптації до навчання у педагогічному ВНЗ, збагачує процес навчальної діяльності. Довузівська підготовка є одним з головних чинників вибору педагогічної професії і потребує подальшого дослідження.

ВИСНОВКИ

Отже вчитель головна особа в процесі втілення ідей науковців в життєву практику. Важко переоцінити його роль у моральному, соціальному вихованні школяра, адже вихователь впливає на формування поглядів учнів та їх поведінку, і тим самим коригує процес формування майбутнього громадянина.

Педагог здійснює та відповідає за розвиток, освіту і виховання учнів. Крім надання знань, він повинен бачити соціальні, моральні та емоційні проблеми школярів. Орієнтуватись в психологічній ситуації дитячого колективу, вміти визначити лідерів, мати з ними позитивний контакт, ставити самому собі високі моральні і професійні вимоги і власним прикладом пропонувати учням моделі поведінки або дій.

Тому для вчителя дуже важливо мати авторитет у класі. Саме він повинен чітко визначити для дітей , що дозволено, а що – ні, намагатися знайти баланс між авторитарним і демократичним стилем спілкування і роботи з дітьми. Товариські і довірливі відносини між вчителем і школярами мають співіснувати з усвідомленою субординацією, повагою і дисциплінованістю. Адже вчитель не повинен зловживати своєю владою і не ставати диктатором своїх власних ідей. Учні очікують, що педагог дасть їм відчуття безпеки, через те, що він справедливий, може впоратися із проблемами , правильно розсудити складну ситуацію. Дуже важливо берегти і зміцнювати цю дитячу віру.

Звернемо увагу на особливості у педагогічній роботі, які виділяють педагоги як важливі у процесі виховання громадянської особистості :

- індивідуальний підхід, надання кожному учневі персональної уваги з урахуванням особистих властивостей;

- контролювання процесів навчання;

- сприяння співпраці в різних напрямках: з учнівськими колективами , з батьками, з урядовими і неурядовими організаціями; в професійному педагогічному плані – з організаціями, що забезпечують теоретичну і методичну базу школи, з видавництвами;

- диференційований підхід до учнів з різними можливостями і здібностями;

- підтримка вчителем учнів, що переходять із однієї ланки освіти в іншу, особливо із початкової школи в середню. Виявляється той факт, що вчителі середньої школи дуже часто не компетентні в питаннях щодо змісту освіти початкової школи, що має дуже негативні наслідки. Тому важливе співробітництво в цьому аспекті вчителів всіх ланок школи між собою і з учнями;

- групова форма навчання, яка моделює співіснування у суспільстві.

- Тобто до основ двох національних культур, двох мов, носіями яких є батьки, приєднується мова і культурна та національна спадщина Варто зауважити, що система освіти в країні сама сприяє підтримці родинної культури. Якщо є бажаючі, держава може фінансувати роботу педагогів-спеціалістів;

- оптимізація процесу навчання, в якому одну із головних ролей відіграє особа вчителя. Певні особливості відзначаються у початковій школі. В ранньому дитячому віці педагог крім дидактичних функцій має виконувати функцію близьку до родинної. Надалі вчитель може стати старшим товаришем для дитини, що позитивно впливає не тільки на навчання школяра, а і на виховні процеси, які комплексно формують у дитини громадянські позиції. Дитині необхідна емоційна підтримка дорослої людини, керівництво в елементарних діях і вчинках та їх коригування [4].

Перед сучасними вчителями також постають проблеми, з якими вони

стикаються на протязі життя і роботи, які треба знати, очікувати і вміти їх розв’язати. Значну роль у ефективному вихованні майбутнього громадянина відіграють заклади, що займаються підготовкою вчителів. Вони мають надавати необхідні знання і формувати громадянські позиції особистості самого вчителя [5]. В «Декларації принципів толерантності» , що була схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО в Парижі 16 листопада 1995 року зазначалося: «… слід приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників та занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології з метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами» [2, 12]Значна увага приділяється можливостям нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, які виводять освіту на новий рівень, забезпечують вільний доступ до освітніх ресурсів широким шарам населення незалежно від місця проживання. Мережеві технології Інтернет є вирішальним чинником у розвитку дистанційних методів навчання та інформатизації системи освіти України.

Варто погодитись з фахівцями [2], які стверджують, що "Концепція інформатизації навчального процесу, яка заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ІКТ, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання".

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат