На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Реферати > Педагогіка > Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій загострив перед освітою завдання розширення практики розвиваючого[2](розвивального) навчання, використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик. Відомо, щo нaвчaння зaвжди пo-piзнoмy впливaє нa poзвитoк ocoбиcтocтi yчня. Toмy видiляють чoтиpи ocнoвниx piвнi poзвuвaючoгo нaвчaння (зa зaгaльними дидaктичними цiлями i зaвдaннями, зaвдaннями poзвиткy ocoбиcтocтi, poзpoблeними в пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx i пpaктицi) [3]:

· poзвиток мoви, пaм'ятi, вiдтвopюючoгo миcлeння в пpoцeci дiяльнocтi студентів пo зacвоєнню знaнь;

· cпocoби дiяльнocтi, кyльтypи нaвчaльнoї пpaцi;

· poзвитoк мoви, пaм'ятi, твopчoгo миcлeння в пpoцeci дiяльнocтi, виxoдячи з дocвiдy eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo нaвкoлишньoї дiйcнocтi i ceбe;

· збaгaчeння дocвiдy твopчoї дiяльнocтi, фopмyвaння якocтeй твopчoї ocoбиcтocтi.

засобами навчально-виховної діяльності"[2, стор.3].

Слід зазначити, що коли ми говоримо про необхідність застосування ПК та ІКТ в навчально-виховному процесі ЗНЗ, то передбачаємо застосування відповідних засобів при вивченні різних дисциплін, а не тільки інформатики. Можу сказати, що тепер спостерігається не тільки необхідність, а і потреба використання вчителями-предметниками вказаних засобів: при підготовці до уроків (розробка навчальних, методичних, роздаткових матеріалів, наочності та ін.); в проведенні уроків (демонстрація презентацій, відео та аудіо фрагментів, використання мультимедійних навчальних програм та ін.); для обміну досвідом з вчителями інших шкіл району, області, країни; ознайомлення з сучасними методиками навчання; участі у конференціях та семінарах та ознайомлення зі досягненнями передового педагогічного досвіду та ін. Важливим та необхідним є ПК при використанні та поширенні великих об'ємів інформації, яку вчителі ЗНЗ використовують в навчально-виховній діяльності та при проведенні внутрішньошкільної методичної роботи.

Що дає комп’ютер учителю? Комп’ютер допомагає виконувати завдання відповідно рівню, темпу навчання та особистісним здібностям кожного учня. Комп'ютер відкриває нові шляхи в розвитку мислення, надаючи нові можливості для активного навчання. Використання комп'ютера на уроках також допомагає реалізувати принципи розвиваючого навчання, найперше – принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу.

Також не слід забувати те, що на нинішньому етапі розвитку суспільства наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.

Отже, використання можливостей ПК на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання рівня знань учнів, звільнити більше часу для надання допомоги учням. Комп'ютер надає вчителеві можливість зробити уроки цікавішими, захоплюючими та сучасними. За допомогою комп'ютера проведення уроків, вправ, контрольних і лабораторних робіт, а також оцінювання успішності стає ефективнішим, а величезний потік інформації – досяжним.

Проте, на мій погляд, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже вчитель повинен визначити місце та роль ІКТ в своїй професійній діяльності.

Проведені мною розвідки та їх аналіз показує, що за останні роки майже всі вчителі-предметники не залишаються осторонь – комп’ютер та програмні засоби використовують вчителі математики, фізики, хімії, біології. З використанням відповідних програмних засобів проводяться цікаві уроки музики, трудового навчання, історії, географії та інших дисциплін. Тобто з кожним днем інформаційно-комунікаційні технології все глибше проникають у навчально-виховний процес ЗНЗ та стають їх невід’ємною складовою.

Загальновідомо, що в багатьох школах уже зараз зібрано значні об'єми науково-методичних розробок вчителів (плани уроків, навчальні програми, методичні рекомендації, статті, зразки робіт, списки рекомендованої навчальної літератури). Звісно, що найновіші з них, а саме ті, які вже були підготовлені на ПК або скановані зберігаються в електронному вигляді, але не часто їх можна знайти в мережі Інтернет. Вбачається, що обмін цією інформацією та її опублікування в мережі Інтернет, буде першим крок до побудови відкритого освітнього простору в Україні, створення постійної взаємодії та співпраці учителів із усіх куточків нашої країни.

Але, на жаль, мої особисті дослідження, анкетування та їх аналіз дозволяють зробити висновок про те, що більша частина вчителів-предметників не володіють засобами ІКТ на належному рівні. Нерідко застосування засобів ІКТ проявляється у використанні відповідних мультимедійних педагогічних програмних засобів[3](навчальних програм, словників, енциклопедій та ін.), показу презентацій, демонстрації відеофільмів. Варто зауважити, що і таке впровадження засобів ІКТ заслуговує на позитивне оцінювання. Повертаючись назад на чотири роки тому, можу сказати, що висловлювання вчителів такі як: "Навіщо воно мені треба? Я стільки років обходився без цього і зараз обійдуся", "Ці технології потрібні вчителям природничих дисциплін, а не кожному" я чула від учителів часто. Сьогодні таких висловлювань практично немає.

Частіше всього звучать висловлювання щодо необхідності підвищення особистісного рівня підготовки вчителя-предметника з інформаційних технологій, навіть від вчителів, які мають достатньо великий досвід роботи в школі. Це свідчить про те, що сучасні вчителі усвідомлюють можливості комп’ютерної техніки в їхній діяльності та ставлять певні вимоги до рівня своєї комп’ютерної грамотності.

Отже, навчання вчителів комп'ютерної грамотності: вмінню підготовки та опрацювання електронних документів (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створенню презентацій (впровадження відеофрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вмінню створення та верстки публікацій (засоби видавничих систем), використанню засобів управління навчальною діяльністю та засобів її планування (органайзер) – одна із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні.

ВИСЛОВИ ПЕДАГОГІВ – ГУМАНІСТІВ ПРО ВЧИТЕЛЬСЬКУ ПРОФЕСІЮ

Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу.

Джон Локк

.Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров’я, то вихователям ввіряємо

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат