На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика проведення предметних уроків

Реферати > Педагогіка > Методика проведення предметних уроків

Зміст………………………………………………………………………… … .2

Вступ………………………………………………………………………… … 3

Розділ І. Форми навчання природознавства………….…………………… … 7

Розділ ІІ. Типи уроків з природознавства …………… .…………………… 11

2.1. Комбіновані уроки ………………………………………………… .13

2.2. Урок засвоєння нових знань .……………………………… …… 19

2.3. Уроки узагальнення і систематизація нових знань………… .……20

Розділ ІІІ. Організація та методика проведення предметних уроків в початковій школі………………………………………………………….23

3.1. Особливості вивчення природознавства у I клас………………… 30

3.2. Особливості вивчення природознавства у IІ клас………………….43

3.3. Особливості вивчення природознавства у IІІ клас…………… …47

3.4. Особливості вивчення природознавства у IV клас…………………51

Висновок……………………………………………………………………… .56

Список використаної літератури………………………………………….……60

Вступ

У початкових класах вивчення природознавства здійснюється за допомогою різних організаційних форм навчання. Основними організаційними формами навчання є: уроки і пов'язані з ними обов'язкові екскурсії, домашні навчальні завдання, позаурочні роботи і необов'язкові, мало пов'язані з уроками позакласні види занять.

Нами була обрана тема дослідження «Методика проведення предметних уроків в процесі вивчення природознавства», тому що вона є актуальною, зважаючи на це, ми обрали її та розглянули в даній роботі.

Об'єктом дослідження є процес навчання природознавства при вивченні вибраної конкретної теми.

Предмет дослідження зв'язаний з назвою теми роботи і виступає як частина об'єкта дослідження.

Основна мета під час проведення уроків вивчення природознавства — комплексне пізнання природи і суспільства, розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи, розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою природою, а також природою і трудовою діяльністю людей, озброїти дітей матеріалістичним підходом до вивчення природи і первинними атеїстичними знаннями, виховувати любов до рідної країни.

Метою даної роботи є дослідити методику проведення предметних уроків в процесі вивчення природознавства у початковій школі.

Завдання курсової роботи.

Розв'язання поставлених у програмі завдань здійснюється через такі змістові лінії.

Людина як особистість. Розкриття цієї лінії у програмі забезпечується через втілення у ній змісту знань, методів і форм навчання, що дають учням змогу скласти про себе уявлення як складноорганізовану і самоцінну істоту, про свою неповторність, про цінність свого життя і здоров'я; набути знання щодо будови свого організму, функціонування його органів, уміння зберігати і зміцнювати своє фізичне і психічне здоров'я; розуміти необхідність самоповаги і любові до себе.

Людина, природа і суспільство. Протягом 1-4 класів учні вивчають, спостерігають, досліджують довкілля суспільне, природне в їх єдності. Суспільне довкілля постає перед учнем в образі сім'ї, роду, шкільного оточення; у процесі ознайомлення з історією рідного краю, свого народу, з національними рисами українців, їхніми звичаями. Природне довкілля учень пізнає як через засвоєння Знань про природу, так і через багаторазові спостереження і дослідження довкілля та живих істот, що оточують його, набуває переконань у необхідності збереження стабільності довкілля; дізнається про несприятливі наслідки господарської діяльності людини, шкідливі техногенні впливи, вчиться їм запобігати.

Людина серед людей. Це поняття розкривається протягом вивчення курсу, зокрема, під час формування уявлень про поведінку людини в сім'ї, колективі, у суспільстві; під час ознайомлення з правопорушеннями дітей, з відповідальністю за них.

Культура. Зміст програми містить знання про пам'ятки культури, національних, визначних діячів культури, про народне мистецтво та духовну спадщину нapoду.

Нежива природа. Ця змістова лінія в програмі представлена навчальним матеріалом, що дає. змогу учням набути початкові наукові уявлення про тіла, речовини, молекули; про три агрегатні стани речовини та незнищуваність її частинок під час різних перетворень; про компоненти неживої природи — повітря, воду, гірські породи, ґрунт; про енергію (палива, вітру, рухомої води, електроенергію), її перетворення і незнищуваність. Практичні роботи, спостереження під час засвоєння знань про неживу природу дають змогу учням вчитися використовувати прилади природодослідника.

Жива природа. Зміст цієї лінії розкривається під час ознайомлення учнів з будовою і життєдіяльністю організмів: людей, тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів Організми розглядаються невідривно від довкілля; на доступному учням початкової школи рівні розкриваються зв'язки організмів із середовищем, де вони живуть, зокрема, через їх обмін речовинами, енергією, інформацією.

Завдяки реалізації цієї змістової лінії в учнів закладається розуміння загальних науково-природничих закономірностей; виховується почуття невідривності людини від рідної природи, яке підсилюється вивченням легенд про обереги — рослин і тварин; на основі уявлень про найзагальніші зв'язки в природі формується цілісність знань про природне, суспільне середовище.

Планета Земля. Під час вивчення цієї теми в учнів 1— 4 класів створюється уявлення про Землю як планету Сонячної системи; її природні компоненти, явища, процеси; зображення земної поверхні на плані та карті, глобусі, про форму Землі, різноманітність природи нашої планеті обумовлюється формування переконань учнів у тому, що охорона і збереження природи Землі — основне завдання кожної людини і людства в цілому. Реалізація цієї змістової лінії, починаючи з 1 класу, задовольняє запити дітей щодо будови світу, подій, які в ньому відбуваються, формує знання про сезонні зміни, уявлення про повторюваність (періодичність) явищ у природі. Учні набувають уміння природодослідника (у використанні приладів, проведенні досліджень, моделюванні об'єктів і явищ),

Наша Батьківщина — Україна. Ця змістова лінія пронизує курс з 1 по 4 класи, вона втілюється через ознайомлення учнів з державною символікою, історією, святами України, під час вивчення природи України, ознайомлення з господарською діяльністю людей, народними звичаями, мистецтвом, культурними пам'ятками, особливостями життя людей у різних регіонах України.

Рідний край. Поняття рідного краю — довкілля людини, є провідним у курсі "Я і Україна". Учні спостерігають природу рідного краю, господарську діяльність людей у різні пори року, досліджують екологічні зміни у рідному довкіллі, складають проекти на його захисті) знайомляться з життям видатних людей свого краю, його історичними пам'ятками, заповідними місцями.

Впродовж вивчення курсу учні застосовують такі методи пізнання природи як спостереження, дослідження, моделювання, експеримент.

Зміст курсу дає змогу учневі набути цілісні знання про людину і її життєвий світ — про природу рідного краю, рід, родину, народні традиції, духовний спадок минулих поколінь українського народу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат