На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

Реферати > Математика > Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти використання програмних засобів та мережі Інтернет у початковому курсі математики………………6

1.1 Аналіз існуючих навчальних програм та методів їх використання у початковому курсі математики……………………………………… 6

1.2 Аналіз Інтернет-ресурсів та методів їх використання на уроках математики в початкових класах…………………………………… .9

1.3 Роль програмних засобів у вивченні математики у початковій школі ………………………………………………………………………….11

РОЗДІЛ 2. Методика використання комп’ютерної техніки в час вивчення математики у початковій школі………………………16

2.1. Використання комп’ютера в час вивчення нового матеріалу …… ……………………………………………………………………… .16

2.2. Використання комп’ютерної техніки в час узагальнення та систематизації знань………………………………………………….18

2.3. Використання комп’ютерної техніки для контролю знань………23

РОЗДІЛ 3. Аналіз результатів досліджень………………………………… 25

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 27

БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………………… .29

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….30

ВСТУП

Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Не секрет, що купуючи персональний комп’ютер батьки тішать себе надією на розширення можливостей домашньої освіти для дитини – добре, що сьогодні достатньо навчальних ігрових програм. На дитину впливає сам процес роботи на комп’ютері: чи то навчальний, чи то ігровий. Насамперед – ритм і темп подачі інформації. Якщо він нав’язаний комп’ютерною програмою (програма вимагає від дитини, щоб вона швидше й інтенсивніше діяла, швидко приймала рішення тощо), така робота виснажлива і для центральної нервової системи, і для організму дитини загалом. Діти стомлюються і їх працездатність поновлюється лиш за тривалий час, а у деяких дітей навіть до кінця дня наступного дня відчувається втома – наслідок роботи за комп’ютером. Зміст – другий важливий чинник. Чи відповідає зміст комп’ютерних програм віковим психофізіологічним можливостям дитини, чи здатна вона сприйняти і зрозуміти те, що вимагає від неї комп’ютерна програма? На жаль, поки що в Україні комп’ютерні програми не проходять педагогічної, психологічної та гігієнічної експертизи. Тому вони не завжди відповідають морфологічним, функціональним та психологічним особливостям дітей певного віку.

На даний момент існує безліч комп’ютерних програм, які розвивають дитячий інтерес до навчання. Наприклад, «Сходинки до інформатики», “Cкарбниця знань» «Таблиця множення» і т. д. Обидві системи базуються на вікових обмеженнях і оцінюють ігри з огляду на їхню загальну прийнятність для дітей. Абсолютно на всі ігри наноситься спеціальне маркування, так званий рейтинг, що означає мінімальний вік, для якого цей продукт підходить. Власне, різницю між двома підходами видно навіть неозброєним оком.

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики

Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Об’єкт дослідження – вивчення математики в початкових класах за допомогою програмних засобів навчання.

Предмет дослідження – програмні засоби навчання та Інтернет ресурси як форма інтерактивного навчання школярів.

Методи дослідження.

- теоретичні: аналіз наукової, психолого-педагогічної літератури та інформаційних джерел з обраної теми;

- практичні: спостереження, бесіда, результат діяльності.

Мета: провести аналіз форм використання програмних засобів навчання та використання Інтернет ресурсів у початковому курсі математики; запропонувати найбільш ефективні форми і методи навчання математики молодших школярів із використанням комп’ютерної техніки.

Завдання курсової роботи:

1) аналіз інформаційних джерел з питань використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі

2) з’ясувати роль програмних засобів навчання в процесі вивчення початкового курсу математики

3) розглянути теоретичні аспекти програмних засобів навчання для інтерактивного навчання школярів

4) вивчити можливі форми використання програмних засобів навчання школярів;

5) визначити ефективність Інтернет-ресурсів для вивчення початкового курсу математики

6) запропонувати ефективні форми роботи з дітьми та використання програмних засобів навчання на різних етапах уроку при вивченні окремих тем початкового курсу математики

7) підготувати конспекти занять із використанням програмних засобів навчання на уроках математики

Структура дослідження:

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, бібліографії та додатків. Загальний обсяг курсової роботи 46 сторінок. Основний зміст викладено на 30 сторінках.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти використання програмних засобів та мережі Інтернет у початковому курсі математики

1.1. Аналіз існуючих навчальних програм та методів їх використання у початковому курсі математики

Комп'ютерні технології навчання - сукупність методів, прийомів, способів, засобів створення педагогічних умов на основі комп'ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв'язку і інтерактивного програмного продукту, що моделюють частину функцій педагога за уявленням, передачею і збором інформації, організацією контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати весь процес викладання, реалізовувати модель особово-орієнтованого навчання, інтенсифікувати заняття, а головне - удосконалювати самопідготовку тих, що навчаються. Безумовно, сучасний комп'ютер і інтерактивне програмно-методичне забезпечення вимагають зміни форми спілкування викладача і що навчається, перетворюючи навчання на ділову співпрацю, а це підсилює мотивацію навчання, приводить до необхідності пошуку нових моделей занять, проведення підсумкового контролю (доповіді, звіти, публічні захисту групових проектних робіт), підвищує індивідуальність і інтенсивність навчання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат