На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

Реферати > Математика > Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

Комп'ютерні технології навчання надають великі можливості в розвитку творчості, як вчителі, так і тих, що навчаються. Використання інформаційних технологій у класі під час уроку є найбільш складною і відповідальною справою.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання - сукупність сучасної комп'ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв'язку, інструментальних програмних засобів, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід сучасних технологій навчання.

В даний час існують десятки всіляких навчальних програм, що відрізняються рівнем методичного опрацювання, якістю програмних інструментів, іншими властивостями. При всьому різноманітті програмних освітніх продуктів і використовуваних в них методичних підходів можна відзначити один складний момент, який властивий всім розробкам таких систем, навіть найпрогресивнішим. [7]

Загальна схема вивчення зазвичай залишається досить жорсткою і незмінною. Є задана спочатку розробником програми деяка база фактів по предмету, що вивчається, з якої у випадковому порядку або послідовно вибирається фактичний матеріал, що представляється учневі для запам'ятовування. У навчальних програмах немає можливості підстроювання під рівень учня.

Найбільш правильним підходом представляється схема вивчення, що передбачає використання моделі вивченого. За допомогою цієї моделі повинен здійснюватися вибір траєкторії вчення кожного учня. Цей підхід, звичайно, не новий. Проте для цього підходу дуже важливою є побудова правильної моделі.

Пропонується при навчанні дитини таблиці множення використовувати комп'ютерну модель у вигляді нейронної мережі, що формується за результатами його роботи. В ході навчання учень запам'ятовує пропоновані йому факти з таблиці множення, а нейромережева модель прагне в максимальній мірі наблизитися до відтворення його механізму запам'ятовування, прагнучи відповідати як правильним, так і неправильним відповідям учня. При цьому нейромережева модель індивідуальна для кожного учня і у ідеалі досить адекватний відображує процес запам'ятовування ним пропонованих фактів.

Чому педагоги постійно приділяють увагу пошуку нових форм вчення, методів, що дозволяють підвищити ефективність засвоєння матеріалу.

Використання комп'ютера можливе на всіх етапах, складових процес вчення: представлення нового матеріалу учневі, перевірка засвоєння ним знань, що вивчаються, уточнення вмісту матеріалу і методів його вистави, фіксація всіх успіхів і невдач. [9]

У всіляких комп'ютерних навчальних програмах ці методи успішно реалізуються, але серед можливостей комп'ютера, зберігати інформацію, її обробляти і представляти інформацію користувачеві, його здатність здійснювати аналіз стала використовуватися лише останнім часом. Адже здатність обчислювати і аналізувати дані одна з головних особливостей комп'ютера.

У педагогічній практиці є ряд відпрацьованих моделей використання інформаційних технологій:

- демонстрація комп'ютерної програми;

- тестування;

- використання комп'ютерного тренажера.

Ці моделі використовуються вчителями на своїх уроках. Уроки організовуються вчителем так, що кожен учень одержує програму своїх дій з метою, завданнями, програмованим контролем. У такій формі зручно проводити узагальнюючі уроки. На уроці, враховуючи різнорівневу підготовку учнів, доцільно використати картки з диференційованими завданнями, таблиці як методичні рекомендації, графіки, креслення. Використання можливостей інформаційних технологій полегшує роботу на уроці.

1.2. Аналіз Інтернет-ресурсів та методів їх використання на уроках математики в початкових класах

Існує безліч різноманітних сайтів, які створення для допомоги вчителю при підготовці до певного уроки. Ці сайти дають вчителеві змогу на достатньому рівні підготувати урок, відшукати найвірнішу і найцікавішу інформацію для учнів.

Зокрема на сайтах математики можна віднайти цікаві математичні факти, історії з життя математиків, означення, описи понять, правила, теореми, закони, властивості, формули, математичні таблиці, розв'язки задач з елементарної математики.

Математичні сайти допосагають учителям: впровадити в навчальний процес інноваційні технології; вирішити проблему вибору електронних засобів навчання математики; ознайомитися з методичними розробками уроків; організувати ефективну роботу з обдарованими дітьми; дізнатися цікаві факти з історії математики та життя видатних математиків, про визначні дати в становленні математики

Сайт:http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_menufolder&Itemid=1066&ft=0 є одним з найпоширеніших в Інтернеті. Відкриваючи цей сайт відкривається меню у якому знаходиться список всіх навчальних предметів початкової школи. Відкриваючи сторінку математика 1-4 клас, то є такі розділи: підручники, шпаргалки, додаткові матеріали, розробки уроків, роботи учнів, програми, методичні документи. У цих розділах знаходиться відповідний матеріал, який є цікавим для дітей і відповідає їх віковим особливостям.[7]

Ще одним із сайтів є http://classmath.ru/mult/index.htm. У цьому сайті подана інформація про те, що можна використовувати на уроках математики комп’ютерні технології. Подано безліч підрозділів у яких розповідається навіщо потрібна комп’ютеризація на уроках, як проходить процес навчання і результати навчальних досягнень учні. У ньому є види карток для перевірки знань учнів таблиці множення. Якщо відкрити підрозділ під назвою «Результати навчання», то можна побачити графіки вивчення таблиці множення з допомогою комп’ютерних технологій і без них.[8]

На сайті http://childmath.ru/ окрім завдань є багато веселих віршів, загадок, скоромовок, прислів'їв. Весь цей матеріал не просто пов'язаний з тим або іншим числом, але розвиває мову дитини, збагачує словниковий запас, тренує увагу, пам'ять, закладає основи творчості. Та і хто сказав, що заняття математикою — а тим більше з малятами! — неодмінно мають бути строгими, сухими, нудними і зводитися тільки до опанування обчислювальних навиків? Хай уроки стануть царством кмітливості, фантазії, гри, творчості.[9]

Ще одним невід’ємним сайтом для вчителів є http://nsc.1september.ru/. Відкриваючи цей сайт появляється сторінка на якій є два розділи:

Сайт газеты "Начальная школа"Сайт "Я иду на урок начальной школы"

Заходячи в розділ сайт для вчителів «Я йду на урок» бачимо список навчальних предметів початкової школи. Відповідно до кожного навчального предмету є безліч різних статей, які відповідають темам у підручнику. На цьому сайті подані різні вправи, ілюстрації до них, цікаві і логічні задачі, які сприяють кращому засвоєнню знань. У віршованій формі подана тема про цифри і проілюстрована. На цьому сайті вчитель може знайти цікаві нетрадиційні уроки, а також завдання для контрольних робіт.[1]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат