На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

Реферати > Математика > Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

Наприклад, у сайті http://dobrieskazki.ru/matematika.htm можна знайти інформацію у казковій формі про цифри. Після кожної казки про певну цифру є бесіди, ігри, різноманітні завдання. До кожної казки є відповідна ілюстрація.[3]

1.3. Роль програмних засобів у вивченні математики у початковій школі

Ознайомлення з програмною продукцією доцільно починати з вивчення засобів, що створюють комп'ютерне середовище. До цих програм відносяться програмні інструкції, ради, рекомендації по найширшому колу питань. З ними вчитель може проводити і класні, і позакласні заняття, звільняючи себе від багатократного повторення тим, що вчаться одних і тих же прописних істин, від нальоту суб'єктивності в оцінці учбових успіхів учнів, допомагаючи освоювати їм технологію самонавчання.

Істотний вплив на засвоєння нового матеріалу може надати використання мультимедійних програмних продуктів. Для їх ефективного застосування комп'ютерний клас не потрібний. Досить в звичайному учбовому класі встановити медіапроектор і ноутбук.

Майже всі програми передбачають неодноразове використання. Майже до кожної з них вчитель може повернутися на наступному уроці або через деякий час. Більшість програм побудовано за принципом відкритих систем, що дозволяє вчителю змінювати різні параметри програми та базу завдань і таким чином розширювати спектр застосування кожної програми.

Знання дітей з таблиці множення можна перевіряти за допомогою карток. Картки готуються індивідуально для кожного учня, з врахуванням особливостей його сприйняття і здібності до запам'ятовування. При цьому основний вміст картки залишається єдиним для всього класу, змінюються лише числові значення в прикладах. Таким чином, кількість варіантів завдання відповідає числу учнів в класі. Тому унеможливлюється для учня підглянути відповідь у інших хлопців. Відповіді кожного школяра вводяться в базу даних в комп'ютер, що дозволяє вчителеві проводити моніторинг поточних знань кожного учня, точно знати в яких прикладах той або інший школяр помиляється, вибирати для подальшого вчення приклади, найбільшою мірою відповідні успішному засвоєнню матеріалу.

Використовуються три види карток.

1. Повна таблиця множення з розташуванням прикладів у випадковому порядку.

2. Завдання для вчення незасвоєних фактів. При їх виконанні учень може заглядати в таблицю, якщо не знає правильної відповіді.

3. Завдання для повторення. Виконуючи це завдання, учень не може заглядати в таблицю. У цій вправі закріплюються нові і недостатньо твердо засвоєні раніше знання.

Починати працювати за картками можна, коли вивчена таблиця множення. На одному з уроків повторення під час самостійної роботи пропонуються картки для заповнення не «Можна заглядати в таблицю». При цьому бажано унеможливити знаходження відповіді довгим способом, наприклад, таким як пригадати всю таблицю на «7». Тому, якщо не пригадав відразу, то можна пропустити. Вчитель перевіряє роботу, повідомляє дітей про кількість неправильних і пропущених відповідей. Відмітка за роботу необов'язкова, особливо, на початковому етапі.[8]

На наступних уроках учням пропонуються картки для вчення таблиці множення, які підготував комп'ютер з врахуванням допущених помилок індивідуально для кожного учня. На картках позначка «Можна заглядати в таблицю». Число прикладів залежить від кількості помилок, допущених раніше. При цьому до прикладів, в яких учень допустив помилки, додатково додаються приклади, які імовірно наступного разу можуть викликати скруту. Що тим вчиться, які впоралися з попередніми завданнями без помилок, теж даються картки з невеликою кількістю прикладів для закріплення знань.

Учням, що попрацювали з картками «можна заглядати в таблицю», дається повторно невелика робота з картками, що включають приклади на допущені раніше помилки. Тут також додаються приклади, в яких помилок не було, але які можуть викликати скруту у школяра. На картках ставиться позначка «Заглядати в таблицю не можна». Результати роботи за цими картками показують поточний рівень засвоєння знання таблиці.

Після перевірки і аналізу результатів готуються нові картки, що враховують динаміку зміни знань учнів Роботу з такими картками можна проводити на етапі актуалізації знань, наприклад, під час проведення усного рахунку, що займає 1-2 хвилини.

Кожні два тижні бажано давати картки з повною таблицею для визначення, наскільки успішно протікає процес вчення.

1. Повна таблиця множення з розташуванням прикладів у випадковому порядку. Спеціальний алгоритм стежить за тим, щоб в завданні не було прикладів із співмножниками, що повторюються, у сусідів по вертикалі і горизонталі. Ці картки використовуються для контролю всього процесу вчення.

Приклад картки з повною таблицею множення

http://classmath.ru/mult/full_table.jpg

Будь-який вчитель може скористатися пропонованою на наступній сторінці програмою для генерації подібних карток і використання їх на уроці. Оновлюючи отриману по засланню сторінку можна отримати різні варіанти повної таблиці множення в готовому до друку вигляді для перевірки знань учнів.[8]

2. Завдання для вчення незасвоєних фактів. При їх виконанні учень може заглядати в таблицю, якщо не знає правильної відповіді. Ці картки готуються на основі аналізу попередніх відповідей що вчаться, і в їх підготовці на комп'ютері використовується модель учня. Розглядалися три типи моделей. Проста модель, заснована виключно на зроблених в попередньому завданні помилках, формує картки лише з неправильно виконаними прикладами. Ускладнений варіант моделі на додаток до зроблених помилок додає в картку випадково відібрані приклади. Третя модель використовує нейромережеву модель процесу запам'ятовування математичних фактів учнем і використовує її для вибору найбільш ефективних повчальних прикладів. Виконання вправи і запис відповіді на папері допомагають запам'ятати нові факти.

Приклад картки для вчення

http://classmath.ru/mult/allow_table.jpg

Будь-який вчитель може скористатися пропонованою на наступній сторінці програмою для генерації подібних карток і використання їх на уроці.

3. Завдання для повторення. Виконуються того ж дня, що і завдання по освоєнню нових фактів. Виконуючи це завдання, учень не може заглядати в таблицю. У цій вправі закріплюються нові і недостатньо твердо засвоєні раніше знання.

http://classmath.ru/mult/not_allow_table.jpgПриклад картки для повторення

Будь-який вчитель може скористатися пропонованою на наступній сторінці програмою для генерації подібних карток і використання їх на уроці.

РОЗДІЛ 2. Методика використання комп’ютерної техніки в час вивчення математики у початковій школі

2.1. Використання комп’ютера в час вивчення нового матеріалу

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат