На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Безробіття, повна і неповна зайнятість

Реферати > Економічна теорія > Безробіття, повна і неповна зайнятість

Одним із найбільш складних для ринкової економіки є питання про захист, страхування від безробіття. Навіть соціально орієнтована держава не гарантує обов‘язкової зайнятості. В ринковій економіці ця проблема вирішується між працівником та працедавцем, або відповідно між їх представниками - об’єднаннями профспілок та об’єднаннями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Закон України „Про зайнятість”.

2. В’ячеслав Ковальчук Політична економія: Курс лекцій – третє видання, перероблене і доповнене, 2008, 223 с.

3. Григорчук Т.В. Основи економічної теорії., Коломия –1998

4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. — Київ Знання Прес, 2000. (Глава 2, 3)

5. Верба Д. Пропозиції щодо вдосконалення системи характеристик зайнятості населення. Україна: аспект праці. – 2004. - №1. – С.2-28;

6. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні. Україна: аспект праці. – 2004. - №2. – С.3-10

7. Статистичний збірник за 2003 рік. – К., 2004.

8. Анішина Н., Плішка Т. Мотивація безробітних до проходження професійного навчання. Україна: аспект праці. – 2004. - №3. – С.30-34;

9. Краснов Ю. Стратегія ефективної зайнятості населення. Україна: аспект праці. – 2004. - №4. – С.3-8;

10. Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Київ, 2004. № 2, № 4

11. Савченко В. Визначення перспективних напрямів та обсягів професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці. Україна: аспект праці. – 2004. - №5. – С.12-18;

12. Павловські О. Вдосконалення фінансового забезпечення населення. Україна: аспект праці. – 2004. - №6. – С.11-15

13. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.

14. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні: Україна: аспекти праці. - 2004. - №2.

15. Дж.-М. Кейнс: “Общая теория занятости, процента и денег”, Москва,1993г.

16. http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4&listid=78638

17. http://ua.glavred.info/archive/2009/03/18/083950-16.html

18. http://www.franko.lviv.ua/faculty/ekonom/Economics/publish/Makro_analis/R3.pdf

19. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12

20. http://feovnu.edu.ua/metoddata/%E2%C1%CE%CB%CF%D7%D3%CB%CF%C5%20%C4%C5%CC%CF/%ED%C1%CB%D2%CF%DC%CB%CF%CE%CF%CD%C9%CB%C1/Malish%20(%D2%D5%D3)/%FE%C1%D3%D4%D81/%F2%C1%DA%C4%C5%CC3.doc

21. http://ua.korrespondent.net/business/842794

22. http://lis.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=636

23. http://news.liga.net/ukr/news/NU092977.html

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат