На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

РПС Казахстану


ВСТУП.

Казахстан — конституційна президентська республіка. Президент є главою держави та верховним головнокомандувачем. Держава розташована в цент­ральній частині Євразії на південь від Уральських гір. Столиця — Астана, держ. мова –казахська, російська. Грошова одиниця — тенге. Займаючи друге місце в СНД за територією та четверте за кількістю населення, Казахстан за рівнем економічного потенціалу поступається лише РФ і Україні. Основним джерелом прибутку є прибуток від експорта нафти та нафтопродуктів.[ 7].

В будь-якій науковій роботі повинен бути основний предмет та об'єкт дослідження. Предметом розміщення продуктивних сил є вивчення сукупності соціально – економічних і природно - екологічних чинників і явищ, що зумовлюють характер територіальної організації продуктивних сил світу та окремих країн та регіонів. Предметом розміщення продуктивних сил є самі продуктивні сили, вони можуть бути виражені засобами виробництва, трудовими ресурсами, наукою.

Предметом дослідження курсової роботи є розміщення продуктивних сил, а об'єктом, територія Казахстану та його економічні райони.

Основними завданнями : дослідження історичних умов розвитку, принципів і факторів розміщення галузей промисловості; визначення структури

галузі харчової промисловості; показати сучасний рівень розвитку; охарактеризувати територіальну організацію галузі за економічними районами. Під час написання курсової роботи я використовувала такі наукові методи дослідження, як літературний, статистичний, картографічний, порівняння, балансовий та аналітичний.

Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Казахстану.

Казахстан знаходиться на кордоні двох континентів – Європи та Азії. Він займає величезну (2717,3 тис.кв.км) територію: від передгір'я Південного Уралу до гір Тянь-Шаню, від Каспійського Моря до рівнин Західного Сибіру.

На сході, півночі та північному заході Казахстан граничить с Росією (довжина кордону 6467 км), на півдні – з державами Центральної Азії – Узбекістаном (2300 км), Киргизстаном (980 км) и Туркменістаном (380 км), а на південному сході – з Китаєм (1460 км). Найбільша протяжність території Казахстану з півночі на південь - біля 1,7 тис. км, із заходу на схід - біля 3 тис. км. Казахстан займає 9 місце за площею у світі, тобто входит у першу десятку найбільших за площею держав світу, що свідчить про її великі потенціальні можливості.

Природа Казахстану дуже контрастна: зелені оазиси змінюються морем пісків; низовини, що лежать на десятки метрів нижче рівня моря, -- гірськими вершинами висотою до 7 тис.м. Коли на півночі республіки ще стоять морози, на півдні вже цвітуть сади і ведуться посівні роботи. Територія з півночі широко відкрита холодному арктичному повітрю, що безперешкодно проникає до хребтів Тянь-Шаню. Клімат різко континентальний. Найкрупніші річки країни: Урал і Емба,; Сирдарья. Грунти чорноземи, каштанові, бурі,сіроземи, коричневі. Ліси займають 3% площі Казахстану і знаходяться в гірській частині країни. [ 7 ]

Казахстан має великі запаси корисних копалин та величезні масиви плодородних земель. На його території знаходяться місценародження кольорових металів (свинец, цинк, мідь), вугілля (Карагандинский и Єкатеринбурзький бассейни), залізної руди (Соколовско-Сарбайское місцезнаходження) [5, с. 192] На території Казахстану є шість природних заповідників, що охороняють і вивчають декілька типів природних зон країни: степову, сухостепову, напівпустельну, пустельну і гірську.

Казахстан пройшов прискорений шлях розвитку: від напівфеодалізму ХІХст. до розвинутих суспільних відносин соціалістичного типу в складі СРСР і сьогоднішнього їхнього реформування на ринкових основах в умовах політичної незалежності і державності.

У теперішній час експортний потенціал Казахстану має яскраво виражений сировинний напрямок і формується за рахунок топливного, металлургійного, хімічного комплексу. В структурі казахстанського експорту велику частину займає нафта та нафтопродукти (35%), іншими важливими товарними групами є кольорові метали (17%), чорні метали (16%), руди (12%), окрема частина експорта припадає на зернові культури (9%). Основною продукцією що імпортується є машини та обладнання, засоби транспорту, прилади та автомати, хімічна продукція, міниральне топливо, продовольчі товари. Готові вироби і товари народного споживання. У структурі казахстанського експорту-импорту з року в рік відбуваються зміни у бік диверсифікації ділових зв”язків. Однак частина торговлі з традиційними партнерами – країнами СНД и Балтії – все ще велика: на них припадає близько 59% експорту і до 63 % імпорту. При цьому основним торговим партнером залишається Росія. Серед країн дальнього зарубіжжя успішно розвиваються торгові зв”язки з Німеччиною, Туреччиною, Швейцарією, Чехією, Италією, Китаєм, США, Великобританією, Пд Кореєю та ін. [1].

Зовнішньоторговий оборот Республіки Казахстан, за даними митної статистики без урахування неорганізованої торгівлі, за 2005 рік склав 45200 млн. дол США, в тому числі експорт склав 27800 млн. дол США, імпорт - 17400 млн. дол США; в 2006 році відповідно 56109,2 млн. дол США, в тому числі експорт - 34820,1 млн. дол США, імпорт - 21289,1 млн. дол США; в 2007 році - 80 625 млн. дол США, в тому числі експорт - 47 761 млн. дол США, імпорт - 32 864 млн. дол США; в 2008 році - 101209,9 млн. дол, в тому числі експорт - $ 66949,8 млн. дол, імпорт - 34260,1 млн. дол. (див. граф. 1; 2;3) Графік №1 Графік №2 Графік №3

Отже геополітичне становище Казахстану. А також соціально-економічна ситуація в державі впливають на формування майбутньої моделі її економічного розвитку. Поглиблення і значне прискорення ринкових реформ, успішне вирішення проблем соціального та економічного розвитку, підвищення добробуту населення і забезпечення гідного рівня життя кожної людини – такі масштабні завдання необхідно вирішити в перспективі. Значне місце у цих процесах має розуміння значеня і ролі продуктивних сил як категорії, так і динамічного явища, яке протягом ХХ – початку ХХІ ст зазнавало як абсолютизації, так і повного неприйняття. Осмислення сутності процесів і явищ та місце в них елементів продуктивних сил є головним завданням пізнання еволюцій процесів державотворення в Казахстані, місце і роль держави в системі зв”язків цілого та індивідуального.[6]

Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Казахстану: історичні, природні, демографічні, екологічні.

Історичні умови.Однією із самих значних подій останніх років був розпад Радянського Союзу й утворення на його території 15 незалежних держав. Розпад такої великої держави не міг пройти непомітно для населення. У результаті підписання Біловезьких угод були розірвані всі зв'язки, що існували, між союзними республіками. Насамперед, розрив цих зв'язків позначився на житті людей у пострадянському просторі. Різко загострилися національні відносини, що призвело до міжетнічного конфлікту майже у всіх союзних республіках. Також йде загострення соціальних наслідків політичної й економічної кризи, спостерігається різкий зріст націоналізму. Всі ці наслідки розпаду СРСР привели в розпач мільйони людей і призвели до різкої диференціації суспільства на бідних і багатих, безпрецедентному росту потоку біженців. Це все породило найгострішу кризову ситуацію, призвело до різкого посилення соціальної і політичної напруженості в суспільстві. В умовах кризи економіки відбувається матеріальне збідніння населення майже всіх колишніх республік, що входили до складу СРСР, зокрема це стосується і Казахстану. Відповідно до оцінок експертів, у 1990 році в Казахстані в складному матеріальному положенні знаходилося не менше 10% населення. Специфічний чинник зубожіння в багатьох районах - забруднення навколишнього середовища. Так, район Аральського моря класифікується як зона екологічної кризи. Тут мешкає більш як 1 млн. чоловік, з них 300 тисяч знаходяться на межі вимирання. За оцінками, до початку 2003 року вже 50% населення Казахстану знаходилися за межою бідності, і розрив в рівні життя різноманітних груп населення швидко збільшується Проблема виживання гостро поширилася серед населення Казахстану, що відбивається показниками рівня життя. Так, средній прибуток на душу населення склав у травні 2004 р. по республіці 408 тензі, у тому числі в міській місцевості - 560 тензі, а в сільської - 257 тензі. Вартість тільки продовольчої частини мінімального споживчого бюджету складала в середньому 1170 тензі. Таким чином, средній прибуток на душу населення склав 17,4% від вартості мінімального споживчого бюджету. За перше півріччя 2004 р. через інфляцію вартість набору продуктів харчування зросла в 5 разів, що значно випереджало зростання доходів населення. У структурі споживання продуктів харчування різко збільшилася частка хлібопродуктів, що свідчить про збільшення числа бідних людей, що не в змозі включити в раціон біологічно цінні продукти. Якщо за орієнтир взяти споживання населення Росії, де у всіх опитуванннях населення відзначається гострота проблеми харчування, то положення населення Казахстану є явно тяжким. Витрати на непродовольчі товари знизилися з 33,9 до 22,9%. Найбільш серйозна проблема - знос товарів тривалого користування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат