На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


Таблиця 15

Порядок заповнення звіту в частині операційної діяльності

Джерело інформації

Код рядка

Дані рядка

Надходження

Видаток

Звіт про фінансові результати

010

рядок 170

рядок 175

020

рядок 260

×

Баланс

030

збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)

зменшення за рядками 400, 410,420 (у частині операційних витрат)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

040

Дт 945

Кт 312, 314

Дт 312,314

Кт 714

Звіт про фінансові результати

050

рядки 150,160

рядки 110, 120,130

060

рядок 140

×

Звіт

070

рядок 010 ± (020,030,040,050,060)

Баланс

080

Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250

збільшення за рядками 100-180,200-210, 250

090

зменшення за рядком 270

збільшення за рядком 270

100

збільшення за рядками 520-580, 600, 610

зменшення за рядками 520-580,600,610

110

збільшення за рядком 630

зменшення за рядком 630

Звіт

120

рядок 070 ± (080, 090,100,110)

Звіт про фінансові результати, баланс, аналітичні дані до бухгал­терських записів

130

×

«Фінансові витрати» (+) збільшення (зменшення) заборгованості "за відсотками (в складі «Іншої поточної заборгованості») або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

140

×

Дт 641

Кт 311

Звіт

150

рядок 120 ±(130,140)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

160

Дт рахунків грошових коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності

Дт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності Кт рахунків грошових коштів

Звіт

170

рядок 150 ±160

Рис. 7. Класифікація доходів, витрат, прибутків і збитків.

Інвестиційну та фінансову діяльність, як правило, визначають під час складання звіту про рух грошових коштів.Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Підфінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

У звіті про фінансові результати статті, пов'язані з цими видами діяльності, надані в статтях:

– дохід від участі в капіталі;

– інші фінансові доходи (прибутки);

– інші доходи (прибутки);

– фінансові витрати;

– втрати від участі в капіталі;

– інші витрати.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу.

Прикладом руху коштів внаслідок фінансової діяльності є:

– випуск власного капіталу (акцій);

– отримання позик та їх погашення;

– викуп акцій власної емісії;

– виплата дивідендів.

Застосовуючи розглянуту класифікацію слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить в першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери, звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але є основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.

Крім того, якщо одна операція включає суми коштів від декількох видів діяльності, ці суми необхідно розподіляти між відповідними видами діяльності.

Так, наприклад, суму сплачену банку, яка включає погашення позики та відсотки, буде відображена двома позиціями: відсотки – у складі операційної діяльності, а погашення позики – у складі фінансової діяльності.

Рис. 8. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів.

Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності. Для визначення надходження та видатку коштів у результаті фінансової діяльності слід проаналізувати зміни у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, наведених у розділах балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками" тощо).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат