На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


Рахунок 46 "Неоплачений капітал" регулюючий, призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. По дебету рахунку 46 відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, по кредиту – погашення цієї заборгованості.

Рис. 3. Загальна схема формування, збільшення та зменшення статутного капіталу

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства. Загальна схема бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу відображена на рис. 4.

Рис. 4. Загальна схема бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо (рис. 5).

По дебету рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників. Оплата одержаних акцій може здійснюватися грошовими коштами, векселями та з позикових рахунків. По кредиту показують вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Якщо акції анульовані, то на цю суму зменшується статутний капітал, при перепродажу – показують зменшення вилученого капіталу та збільшення відповідних активів. При реалізації акцій своїм акціонерам заборгованість може відображатись на рахунку 46 "Неоплачений капітал".

Рис. 5. Загальна схема бухгалтерського обліку вилученого капіталу

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки: 451 "Вилучені акції"; 452 "Вилучені вклади й паї"; 453 "Інший вилучений капітал".

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв). Облік викуплених акцій показаний нижче (табл. 4).

Таблиця 4. Облік викуплених акцій

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Викуплено акції за купівельною вартістю

451 "Вилучені акції"

301 "Каса в національній валюті"

2

Реалізовано акції

– за купівельною вартістю акцій

301 "Каса в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті

451 "Вилучені акції"

– на різницю між продажною і номінальною вартістю

301 "Каса в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

421 "Емісійний доход"

– на різницю між номінальною та продажною вартостями

421 "Емісійний доход"

451 "Вилучені акції"

3

Анульовано акції

– за номінальною вартістю

40 "Статутний капітал"

451 "Вилучені акції"

– на різницю між купівельною і номінальною вартістю

421 "Емісійний доход"

451 "Вилучені акції"

Якщо під час продажу викуплених акцій за нижчою ціною викупних кош­тів емісійного доходу не достатньо, то в такому випадку буде складатись запис

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

Кт 451 "Вилучені акції"

Підприємства різних організаційно-правових форм мають свої особливості щодо формування власного капіталу, які, відповідно, впливають на відображення пов'язаних з ним операцій в бухгалтерському обліку.

1.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю

До моменту державної реєстрації ТзОВ кожен з учасників повинен внести не менше 30 % внеску, вказаного в установчих документах, і затверджується (у випадку, коли внесок здійснюється грошовими коштами через банк) доку­ме­н­тами, виданими банком. У зв'язку з цим починаючи з дня реєстрації підпри­є­мства в реєстрах бухгалтерського обліку повинні бути здійснені нас­тупні записи (навіть якщо бухгалтера, або бухгалтерської служби немає) (табл. 5).

Таблиця 5. Відображення в обліку формування статутного капіталу ТзОВ

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Зареєстровано статут зі статутним капіталом

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Відображено внески до статутного капіталу

– грошовими коштами

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

– основними засобами

10 "Основні засоби"

46 "Неоплачений капітал"

– іншими необоротними активами

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

– нематеріальними активами

12 "Нематеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

– запасами

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

28 "Товари" та інші рахунки класу 2

46 "Неоплачений капітал"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат