На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


Після того, як підприємство зареєстроване і засновники внесли (кожен) по 30 % своїх внесків, ТзОВ може розпочинати здійснення господарської Діяльності, практично не звертаючи увагу на статутний капітал протягом фоку з дня державної реєстрації. Але при цьому керівники підприємства (засновники) зобов'язані пам'ятати про те, що протягом року з дня реєстрації Статутний капітал повинен бути сформований повністю. Якщо дана вимога не буде виконана, то до учасників може бути застосована санкція, згідно якої вони сплачують за час прострочки 10 % річних від недовнесеної суми, якщо інше не передбачено засновницькими документами.

Подальше формування статутного капіталу товариства в бухгалтерському обліку повинно відображатись наступними записами (табл. 6).

Таблиця 6. Відображення в обліку змін розміру статутного капіталу

№ оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Збільшено статутний капітал ТзОВ за рахунок додаткових внесків учасників або за рахунок збільшення кількості учасників:

а) відображення заборгованості засновників (чи нових учасників) по внесках до статутного капіталу;

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"  

б) погашення заборгованості засновників по внесках до статутного капіталу

10 "Основні засоби",

20 "Виробничі запаси",

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках" тощо

46 "Неоплачений капітал"

2

Збільшено статутний капітал ТзОВ: а) за рахунок індексації балансової вартості основних фондів

423 "До оцінка активів"

40 "Статутний капітал"

б) за рахунок реінвестування прибутку

443 "Прибуток, викорис­та­ний у звітному періоді"

40 "Статутний капітал"

3

Відображено передачу частики статутного капіталу одного учасника (А) іншому (Б):

а) частка вкладу в статутний капітал учасника Б, переуступлена йому учасником А

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

б) видана учаснику А його частка в ( статутному капіталі

46 "Неоплачений капітал"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

в) одночасно (в аналітичному обліку по внесках кожного учасника)

40 "Статутний" капітал"

40 "Статутний капітал"

1

2

3

4

4

Зменшено статутний капітал:

1) на суму зменшення статутного капіталу

40 "Статутний капітал"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

2) на суму компенсації:

а) грошовими коштами

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

б) основними засобами:

– знос;

13 "Знос необоротних активів"

10 "Основні засоби"

– залишкова вартість;

972 "Собівартість реалізованих , необоротних активів"

10 "Основні засоби"

– величина компенсації

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

в) матеріальними цінностями

672 "Розрахунки за іншими виплатами",

20 "Виробничі запаси",

28 "Товари"

Операції, пов'язані з оплатою учаснику належної йому частки, на рахунках бухгалтерського обліку відображаються наступним чином (табл. 7).

Таблиця 7. Відображення в обліку операцій з виплати учасникам їх часток

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено суму грошових коштів, вартість матеріальних цінностей, що внесені учасником до статутного капіталу, які повертаються йому при виході з ТзОВ

40 "Статутний капітал"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

20 "Виробничі запаси",

30 "Каса",

31 "Рах в банках

2

Нараховано частину прибутку, що належить учаснику

443 "Прибуток, викорис­таний у звітному періоді"

671 "Розрахунки за дивідендами"

3

Здійснено виплату учаснику належної йому частини прибутку (дивіденди)

671 "Розрахунки за дивідендами"

30 "Каса",

31 "Рахунки v банках"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат