На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Логістика

Реферати > Менеджмент > Логістика

Рекламування продукції споживачами. Багато споживачів ураховують думку представників своїх референтних груп при виборі того чи іншого товару. Як відомо, маркетинг на основі стосунків передбачає пропозицію найвищої цінності для своїх клієнтів.

Підвищення впевненості споживачів. Під час взаємодії обидві сторони отримують більше інформації, і, отже, можуть приймати рішення упевненіше. Довіра зростає в обох сторін.

Утримування працівників. Внутрішній маркетинг (як невід'ємна частина маркетингу на основі стосунків) забезпечує більшу участь кожного окремого працівника в розвитку компанії та досягнення найповнішого задоволення споживачів.

Життєвий цикл споживача стане довшим. Чим довший життєвий цикл споживача, тим прогнозованішими будуть фінансові потоки, а відповідно і прибуток компанії, з одного боку, та нижчими витрати компанії, з іншого. Компанія впевненіше буде пропонувати нові послуги своїм клієнтам.

Зростання ролі довгострокового планування (його вірогідність стане більшою), оскільки набагато легше передбачити обсяги реалізації та уподобання постійних клієнтів.

Створюється бар'єр для входження конкурентів на ринок компанії. Лояльного клієнта важко переконати в тому, що варто перейти на обслуговування в іншу компанію. Компанія отримує бар'єр для входження на її ринок конкурентів за рахунок утримування сталої бази задоволених споживачів. Крім цього, стала база задоволених клієнтів забезпечує утримування персоналу компанії.

Усвідомлюючи те, що управління стосунками потребує деякої формальної структури, на основі якої буде будуватися взаємодія, багато компаній укладають зі своїми клієнтами офіційні договори про рівень обслуговування. Цей договір встановлює та узгоджує інтереси обох сторін і визначає очікування, відповідно до яких буде виконуватися управління подальшою діяльністю (взаємовідносинами). З часом ці угоди вийдуть за межі простих питань про строки постачання та надійності та розширять межі співпраці.

17. Логістичний цикл замовлення

Логістичний менеджмент у виробничих фірмах починається з приймання і обробки замовлення споживачів (покупців) ГП. Укрупнено, не стосуючись маркетингової стратегії фірми, можна сказати, що задачею логістичного менеджменту є якісне задоволення попиту від приймання замовлення до доставки ГП кінцевому споживачу у відповідності з правилами логістичного міксу. Загальна процедура управління замовленнями включає в себе декілька етапів, утворюючи так званий логістичний цикл замовлення: приймання і попередня обробка інформації про замовлення; передача; конфігурування; визначення джерел виконання замовлення; планування; моніторинг виконання і доставки замовлення споживачу.

Основною метою логістичного менеджменту закупівель є надійне і якісне забезпечення як підприємств матеріального виробництва, так і організацій і установ інших сфер господарського комплексу, необхідними для виконання виробничих і інших функціональних завдань МР. Проте досягнення цієї мети може бути виконано з різними затратами ресурсів, тому перед логістичним менеджментом виникає проблема оптимізації, як в ланцюгу “постачання – виробництво”, так і в повному логістичному ланцюгу (включаючи кінцевого споживача).

У сучасній літературі з логістики і логістичного менеджменту одночасно існують два підходи до визначення логістичного циклу – з позицій споживача і з позицій постачальника. Відповідно до першого підходу логістичний цикл – це час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставки на склад споживача. В такій інтерпретації мова йде безпосередньо про цикл виконання замовлення, який включає шість основних стадій: отримання замовлення, технічна підготовка, постачання матеріалів, підготовка до запуску, власне виробництво, доставка замовлення. Відповідає першому підходу визначення логістичного циклу як інтегрованої у часі сукупності циклів, пов'язаних з комплексними логістичними активностями. Під комплексною логістичною активністю автор розуміє відокремлену сукупність логістичних операцій (як елементарних, так і комплексних), спрямованих на реалізацію поставлених перед логістичною системою задач. В структурі логістичного циклу виділяють складові – цикли:

· цикл замовлення;

· цикл створення (підтримки) запасів;

· цикл обробки замовлень споживачів;

· цикл організації закупівель і розміщення замовлень;

· цикл постачання (матеріальних ресурсів, готової продукції);

· операційний (виробничий) цикл;

· цикл збору замовлень споживачів і підготовки документації;

· цикл аналізу і підготовки звітів.

Прямий зв'язок з процесами кругообігу оборотного капіталу має другий підхід до часової організації логістичного процесу, в межах якого логістичний цикл визначається як час з моменту отримання замовлення покупця до моменту надходження оплати за поставлену продукцію. Зрозуміло, що даний цикл має більшу тривалість порівняно із першим варіантом, оскільки включає час здійснення розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію, і в цілому може бути визначений як:

· час здійснення операцій на всіх стадіях логістичного ланцюга;

· загальний час кругообігу матері­ально-фінансових потоків оборотного ка­піталу з додаванням часу на прийом, обробку замовлення і оформлення документів, тобто часу просування інформаційних потоків.

З урахуванням зазначених вище положень на рис. 1 наведено гіпотетичний приклад взаємодії логістичного і операційного циклів підприємства. На практиці можливі відхилення від запропонованого варіанту, які обумовлюються наступними причинами:

За певних умов цикл виконання замовлення необхідно доповнити стадією технічної підготовки виробництва, де:

o точка розміщення замовлення може знаходитися в будь-якому місці товаропровідного ланцюга, що ускладнює конфігурацію його ланок і відповідно призводить до істотних коливань тривалості логістичного циклу;

o у разі авансової сплати за поставлену і (або) відвантажену підприємством продукцію співвідношення виробничого і фінансового циклів будуть різні: аванси видані збільшать, а аванси отримані скоротять фінансовий цикл, що, в свою чергу, призведе до змін у співвідношенні тривалості операційного і логістичного циклів.

Оскільки основною функцією логістики є інтегруюча функція, яка поєднує всі види потокових процесів на всіх етапах товароруху, то логістичний підхід до управління часом просування ресурсопотоків полягає в оптимізації повного часового ланцюга трансформацій параметрів простору, форми, якості матеріальних, фінансових та інформаційних потоків.

18. Сучасні методи здійснення закупівель і розміщення замовлень

Суб’єктами закупівель є фізичні та юридичні особи України та інших держав незалежно від виду власності та організаційної форми, що здійснюють в установленому порядку свою діяльність. Права й інтереси суб’єктів закупівель охороняються цим законом та іншими нормативними актами, що стосуються закупівель.

Методи закупівель. При здійсненні закупівель використовуються:

1) відкриті торги;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат