На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Логістика

Реферати > Менеджмент > Логістика

2) двохетапні торги;

3) торги з обмеженою участю;

4) спеціальні торги з обмеженою участю;

5) запит цінових оферт;

6) закупівлі з одного джерела.

При закупівлі товарів і робіт найпереважнішим методом є відкриті торги.

Відкриті торги. При проведенні процедур відкритих торгів притягуються оферти або заявки на попередній відбір від всіх постачальників (підрядників), що виявили бажання брати участь в торгах. Агенція по закупівлях завчасно публікує інформацію про умови щодо участі в відкритих торгах для зведення потенційних учасників, з тим, щоб вони могли підготувати свої оферти або заявки на попередній відбір.

Двохетапні торги. Двохетапні торги проводяться у таких випадках:

- якщо Агенції по закупівлях, унаслідок неможливості сформулювати докладні характеристики товарів та робіт, а відносно послуг – правильно визначити їх характеристики і ухвалити оптимальне рішення про закупівлю, необхідно провести додаткові переговори з офертантами;

- якщо договір полягає в цілях проведення дослідження, експерименту або розробки, за винятком випадків, коли договором передбачається виробництво товарів в кількостях, достатніх для забезпечення їх комерційної рентабельності або відшкодування витрат на вказану ціль.

На першому етапі процедур двохетапних торгів постачальникам (підрядчикам) пропонується представити оферти без вказівки їх ціни і запрошуються технічні, якісні та інші характеристики товарів, робіт і послуг, а також пропозиції, які стосуються умов договору і, при необхідності, інформація про професійну та технічну компетентність, а також кваліфікаційних даних постачальників (підрядників).

Агенція по закупівлях на першому етапі процедур двохетапних торгів має право проводити переговори з будь-яким постачальником (підрядником), оферту якого не відхилювала.

На другому етапі процедур двохетапних торгів офертанти, які взяли участь у першому етапі і оферти яких не були відхилені, представляють остаточні оферти вже з вказівкою ціни. Агенція по закупівлях може виключити або змінити будь-яке положення, яке спочатку було вказане в тендерній документації, або додати нові характеристики або критерії відповідно до даного закону.

Відомості про будь-яки доповнення, виключення або зміни у тендерної документації, подаються офертантам разом із запрошенням представити остаточні оферти. Офертант, не бажаючий представити остаточну оферту, може вийти з процедури торгів, не втрачаючи при цьому права на відгук забезпечення своєю оферти. Остаточні оферти оцінюються і зіставляються для визначення переможця.

Торги з обмеженою участю. Агенція по закупівлях може проводити закупівлі за допомогою торгів з обмеженою участю у таких випадках, коли товари, роботи, послуги з урахуванням їх великої складності або спеціалізованого характеру, є в наявності тільки у обмеженої кількості постачальників (підрядників), а також, коли кошторисна вартість договору про закупівлі нижче 225 тисяч грн. У цьому випадку витрати, необхідні для розгляду і оцінки великої кількості оферт, можуть перевищити вартість товарів, робіт та послуг, що закупляються.

При проведенні торгів із обмеженою участю Агенція по закупівлях привертає оферти наперед відібраних, відповідаючих її вимогам постачальників (підрядчиків), у яких є в наявності товари, роботи або послуги, при цьому треба забезпечувати достатню кількість учасників для ефективної конкуренції.

Спеціальні торги з обмеженою участю. Якщо предметом закупівель є озброєння або товари, роботи та послуги, пов’язані з забезпеченням обороноздатності країни, національної безпеки або є вимоги щодо забезпечення секретності або конфіденційності, Агенція по закупівлях може проводити спеціальні торги з обмеженою участю.

Запит цінових оферт. Робоча група може закупляти за допомогою запиту цінових оферт товари, роботи та послуги, які надаються по конкретних специфікаціях, за умовами, коли оцінна вартість закупівлі не перевищить 100 тисяч леїв для товарів та послуг і 1 мільйона леїв – для робіт.

Цінові оферти запрошуються у такої кількості постачальників (підрядників), яка буде визнана доцільною, але кількість постачальників (підрядників) має бути не менш трьох. У випадку, коли встановлено, що тільки два відомі постачальника (підрядника) володіють потрібними кваліфікаційними даними для представлення запрошуваних товарів, робіт або послуг, запити про представлення цінових оферт прямують тільки цим двом постачальникам (підрядникам).

Кожному постачальнику (підряднику), у якого запрошується цінова оферта, повідомляється, чи повинна включати ціна, крім витрат на виробництво товарів і послуг, ще й витрати на транспортування, страхування, сплату митних зборів і податків.

Агенція по закупівлях може встановити додаткові вимоги щодо формування ціни, які мають враховуватися при оцінці цінових оферт. В цих випадках в запиті цінових оферт наголошується кожна така вимога і її відносне значення.

Виграє оферта з найнижчою ціною, при умові задоволення всім вимогам, що пред’являються.

Закупівлі з одного джерела. Агенція по закупівлях здійснює закупівлі з одного джерела, у таких випадках:

· якщо унаслідок особливих обставин виникла термінова потреба в товарах, роботах або послугах;

· якщо необхідні товари, роботи та послуги є в наявності тільки у одного постачальника (підрядника) або тільки один постачальник (підрядник) володіє винятковими правами відносно до них і не існує іншої альтернативи, або цей постачальник (підрядник) визначений законом;

· якщо робоча група, придбавши товари, обладнання, технології або послуги у якого-небудь постачальника (підрядника), вирішує провести додаткові закупівлі у того ж самого постачальника (підрядника) за умовами, що їх об’єм не перевищує 30% об’єму первинних закупівель;

· якщо договір із даним постачальником (підрядником) укладається з метою проведення досліджень, експериментів або розробок, за винятком тих випадків, коли цим договором передбачається виробництво товарів в кількостях, достатніх для забезпечення їх комерційної рентабельності або відшкодування витрат на вказану ціль;

· якщо після проведення процедур закупівель Агенція по закупівлях у відповідь на запит отримало тільки одну оферту і проведення нових процедур торгів недоцільно;

· якщо робоча група реалізує закупівлю самостійно або доручає її одному з підрозділів замовника.

Укладення договору про закупівлі. Договір про закупівлі – це договір між робочою групою по закупівлях і оферентом, якій виграв торги. Цей договір укладається за наслідками процедур закупівель відповідно до Закону про закупівлі, згідно якому постачальник (підрядник) зобов’язаний передати робочій групі товар, роботу або послугу, а робоча група зобов’язана прийняти їх, заплативши визначену ціну.

Договір про закупівлі укладається на всю суму державних коштів, які виділені на закупівлю визначеного виду товарів, робіт і послуг на рік та згідно бюджетної класифікації.

Агенція по закупівлях та робоча група, в цілях уникнення проведення нових закупівель, не має права збільшувати об’єм товарів, робіт і послуг, якій визначений укладеними договорами, за винятком випадку, коли робоча група вирішить провести додаткові закупівлі у того ж постачальника (підрядника) за умовою, якщо їх об’єм не перевищує 30% об’єму первинних закупівель.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат