На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Логістика

Реферати > Менеджмент > Логістика

Договір про закупівлі укладається згідно передбаченим Законом методом закупівель, а після затвердження його Агенцією по закупівлях, реєструється в одному з підрозділів Державного казначейства країни. Не затверджені та не зареєстровані в установленому порядку договори про закупівлі, є недійсними.

Забороняється зміна будь-якого елемента укладеного договору й введення нових елементів, якщо це може спричинити за собою зміну умов оферти, які послужили основою для її відбору, а також підвищення вартості оферти.

Постачальник (підрядник) повинен уживати заходи щодо неухильного виконання умов укладеного договору, дотримуючись при цьому вимог щодо якості та встановленої ціни.

Агенція по закупівлях публікує повідомлення про укладення договору про закупівлі протягом 30 днів із дня його висновку. Таке повідомлення містить як мінімум найменування постачальника (підрядчика), із яким полягає договір, предмет і ціну або кошторисну вартість договору. Проте, це положення не застосовується до договорів, ціна яких менше 45 тисяч леїв, і до договорів, укладених у результаті проведення спеціальних торгів з обмеженою участю.

Оскарження результатів процедур закупівель. Будь-який постачальник (підрядчик), якій вважає, що він поніс або може понести збитки в результаті процедур закупівель, може оскаржити дії або рішення Агенція по закупівлях.

Об’єктом оскарження не можуть бути:

o вибір процедур щодо відбору оферт при закупівлі послуг;

o обмеження участі в процедурах закупівель, передбачені Законом про закупівлі;

o рішення про відхилення всіх оферт;

o відсутність посилань на діючій закон, нормативні акти про процедури закупівель, а також відсутність повідомлення про право на оскарження.

Оскарження в адміністративному порядку здійснюється в наступному порядку: постачальник (підрядник) має право пред’явити Агенції по закупівлях обґрунтовану претензію відносно дій, рішень Агенції або застосованих нею процедур.

Агенція по закупівлях не розглядає претензію, якщо вона пред’явлена після закінчення 20 днів після того, як постачальник (підрядник), якій пред’явив претензію, дізнався про обставини, які послужили підставою для претензії або мав дізнатися про них.

Агенція по закупівлях після отримання претензії негайно повідомляє всіх постачальників (підрядників), які беруть участь у процедурах закупівель, про її зміст.

Постачальник (підрядник) або державна установа, інтереси якої зачіпаються або можуть бути зачеплені в ході процедур оскарження, має право брати участь у цих процедурах. Постачальник (підрядник), якій не взяв участі в процедурах оскарження, не може згодом поводитися з аналогічною претензією.

Рішення Агенції по закупівлях в 5-денний термін з дати його винесення, прямує постачальнику (підряднику), що пред’явив претензію, будь-якому іншому постачальнику (підряднику) або державній установі, яка взяла участь у процедурах оскарження. Претензія й рішення негайно надаються для ознайомлення всім зацікавленим особам за умовою, що не розкривається інформація, якщо її розкриття суперечить законодавству, державним інтересам, завдає збитку законним комерційним інтересам сторін або перешкоджає справедливій конкуренції.

Якщо претензію не вдається врегулювати шляхом угоди сторін, керівник Агенції по закупівлях протягом 30 днів із дня пред’явлення претензії, виносить обґрунтоване рішення, яке містить заходи по виправленню положення, якщо претензія повністю або частково підтвердилася.

Якщо Агенція по закупівлях своєчасно не виносить рішення або постачальник (підрядник) не задоволений рішенням, яке винесено Агенцією, він має право звернутися до суду. Після порушення справи в суді агенція втрачає право на розгляд даної претензії. Але якщо постачальник (підрядник) не звернувся до суду, рішення Агенції по закупівлях є остаточним.

Агенція по закупівлях несе відповідальність за компенсацію збитків, які понесені постачальником (підрядником) у результаті незаконних дій, застосування незаконних процедур або якогось рішення Агенції по закупівлях; але не за упущений прибуток або упущену можливість отримання прибутку.

Пред’явлення претензії у встановлений термін припиняє процедури закупівель на 7 днів за умовою, що претензія є істотною та містить обґрунтовування того, що:

· без такого припинення постачальник (підрядник) понесе збитки;

· існує вірогідність задоволення даної претензії;

· припинення не завдасть збитків сторонам, що беруть участь у процедурах закупівель.

19. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок

В даному питанні існують такі поняття:

Показники поставок – показники, що характеризують об’єм, структуру, ритмічність (рівномірність) поставок.

Інтервал поставки – час між двома наступними одна за іншою поставками.

Оптимальна партія поставки – обсяг партії поставки продукції, що відвантажується постачальником на замовлення споживача і який забезпечує для споживача мінімальне значення сум двох складових: транспортних витрат и затрат на формування, зберігання і підтримання потрібного рівня запасів.

Ритмічність поставок – поставка в терміни, що встановлені договором поставки.

Рівномірність поставок – поставка продукції рівними партіями за рівні проміжки часу.

Середній час затримки поставок – показник, що характеризує перевищення часу поставок продукції (в днях) у порівняні з нормативними інтервалами поставок.

Рішення про товарний асортимент продукції, яка буде просуватися за даним каналом розподілу, приймається підприємством у першу чергу. У попередніх підрозділах було описано, як товар та його специфічні характеристики впливають на вибір методу збуту, каналу розподілу, інтенсивності розподілу тощо. По суті, власне товар і формує вимоги до каналу розподілу, базуючись на тому, які функції має виконувати даний канал розподілу.

Рішення про оптимальні партії поставок товару залежить від вартості підтримання запасів і витрат на обробку замовлення (даної поставки). Витрати на підтримання запасів пов'язані перш за все зі зберіганням даних запасів (наприклад, орендна плата за складські приміщення). Такі витрати є пропорційно залежними від розміру запасів. Витрати на обробку замовлення (або виконання поставок) пов'язані з транспортуванням товарів. Для цих витрат характерна непряма залежність їх розміру від величини партії. Маленькі партії товару транспортувати, як правило, досить дорого. Більші — вигідно, але за певної величини партії товарів ці витрати стабілізуються. Це відбувається в момент повного завантаження транспортного місця.

Поставки можуть бути або дрібними і частими, або великими і рідкими. Дрібні поставки, які доводиться виконувати часто, підвищують витрати на обробку замовлень, але знижують витрати па підтримання запасів. Великі поставки, які виконуються рідко, навпаки, знижують витрати на обробку замовлень, але підвищують витрати на підтримання запасів. Тому виникає потреба в компромісі цих двох протилежностей.

Величина партії товару, яка є оптимальною (за умови мінімізації загальних витрат) називається економічно обґрунтованою величиною поставок (economic order quantity - EOQ).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат