На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

Реферати > Міжнародні відносини > Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

РЕФЕРАТ

бакалаврської роботи

слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Меренкова Тараса Юрійовича

Тема бакалаврської роботи: Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 40 літературних джерел, один додаток.

Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що створення Міжнародного кримінального суду спричинило значні дискусії на міждержавному рівні з приводу компетенції та доцільності існування такого органу.

Робота мала за мету провести комплексний аналіз Статуту МКС 1998 року як основного джерела, що визначає підстави і види міжнародної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, а також стадії і процедуру міжнародного кримінального судочинства.

Робота містить в собі наступні напрямки дослідження: з’ясування історичних передумов створення Міжнародного кримінального суду; розгляд структури Суду та компетенції його органів для того, щоб визначити порядок прийняття та виконання ним рішень; аналіз Римського статуту як основного документу Суду та встановлення напрямків співробітництва МКС з державами світу у сфері міжнародного кримінального судочинства, у тому числі і з Україною.

У першому розділі йдеться про історичні передумови виникнення перманентного органу у сфері міжнародного кримінального судочинства, також висвітлюється діяльність військових трибуналів ad hoc та проводиться порівняльний аналіз діяльності цих трибуналів та Міжнародного кримінального суду.

Другий розділ присвячений визначенню структури МКС, компетенції його органів та порядку прийняття і виконання ним рішень.

У третій розділ увійшли питання, що стосуються співробітництва МКС з державами у сфері міжнародної кримінальної юстиції, а також висвітлені проблеми, які виникли під час ратифікаційної кампанії Римського договору – основоположного документу Суду.

Слухач: Меренков Т. Ю.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА…………………………………………… 7

1.1. Зародження ідеї та перші спроби створення постійно діючої інституції у сфері міжнародної кримінальної юстиції………………………………………… 7

1.2. Створення військових трибуналів ad hoc як основний етап становлення міжнародної кримінальної юстиції……………………………………………… 13

РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ ЙОГО РІШЕНЬ……… .31

2.1. Структура Міжнародного кримінального суду…………………………… .31

2.2. Компетенція Міжнародного кримінального суду………………………… .39

2.3. Порядок прийняття та виконання рішень Міжнародним кримінальним судом……………………………………………………………………………… .50

РОЗДІЛ 3

СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ……………………………………………………………………………… 63

3.1. Міжнародний кримінальний суд та держави-учасниці Римського статуту.63

3.2. Міжнародний кримінальний суд та США……………………………………73

3.3. Міжнародний кримінальний суд та Україна…………………………………77

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… .84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….87

ДОДАТОК 1

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим засобом забезпечення стабільності міжнародно-правових відносин є формування у системі міжнародного права інституту міжнародної кримінальної юстиції. Її поява зумовлена передусім необхідністю утворення дієвого механізму захисту міжнародного правопорядку, що все частіше потерпає в результаті міжнародних конфліктів, які неминуче призводять до порушення основних міжнародно-правових принципів та ведуть до скоєння міжнародних злочинів, загострення проблеми міжнародного тероризму, а також потреби встановити чіткі межі міжнародної кримінальної відповідальності держав та індивідів.

Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері міжнародного правопорядку об’єктивно потребують адекватної реакції міжнародного права для запобігання порушень невід’ємних прав людини та нації, швидкої і постійної реакції на скоєння міжнародних злочинів.

Попри всі наміри міжнародного співтовариства запобігти збройним конфліктам, масовим порушенням невід’ємних прав людини та нації, значного поширення набуло вчинення міжнародних злочинів, які лише у XX столітті спричинили мільйони невинних смертей та призвели до винищення цілих народів та націй. Тому однією з найактуальніших проблем міжнародно-правових відносин сучасності є проблема ефективного реагування та запобігання найбільш жорстоким злочинам глобальних масштабів.

Усі ці та інші проблеми, пов’язані із захистом міжнародного гуманітарного права, зумовили необхідність утворення Міжнародного кримінального суду, який повинен стати інструментом міжнародної кримінальної юстиції. Його завдання і функції визначені Римським статутом 1998 року. Цей документ передбачає процедуру притягнення до відповідальності осіб, що скоїли міжнародні злочини, містить перелік таких злочинів, визначає підстави міжнародної кримінальної відповідальності та принципи співробітництва держав у міжнародному кримінальному судочинстві.

Починаючи з 40-х років 20 ст. вченими-юристами у вітчизняній та зарубіжній літературі досить активно дискутувались декілька концепцій міжнародного кримінального права. Вітчизняна доктрина й дотепер негативно ставиться до ідеї існування міжнародного кримінального права як однієї з галузей міжнародного публічного права. Однак існування такої галузі міжнародного публічного права відображає об’єктивний процес інтернаціоналізації кримінального права. По суті, в Україні відсутні наукові роботи, присвячені комплексному дослідженню питань співробітництва держав у сфері протидії злочинності та власне процедурі співробітництва у сфері кримінального судочинства. Це стає надзвичайно актуальним у зв’язку з початком функціонування Міжнародного кримінального суду як першого постійно діючого міжнародного судового органу у цій сфері. Постає питання не лише про матеріальну частину кримінального права, але й про порядок реалізації цієї галузі права – міжнародного кримінального процесуального права [3, с.47].

На сьогодні питанням міжнародного кримінального права займаються такі видатні вчені (серед яких є й автори проекту Римського договору МКС) – М. Шеріф Бассіоні, А. Ціммерман, О. Тріфтерер, В. Шабас, Ф. Кірш та інші. Серед вітчизняних юристів-міжнародників, які у свій час досліджували це питання, були Г.І. Тункін, А.Н. Трайнін, Н.Н. Полянський, В. Грабар, М.Ю. Рагінський, С.Я. Розенбліт, В. Пелла, В.А.Василенко, І.І. Лукашук, Е.А. Пушкін, А.В. Наумов.

Актуальність дипломної роботи зумовлена ще й тим, що такі проблеми, як: відповідальність індивідів за скоєні міжнародні злочини; при розслідуванні мінародних злочинів невизнання Судом імунітетів посадових осіб держави, що скоїли такі злочини; відмінність понять «екстрадиція» та «передача» злочинців та інші — не були предметом дискусій на достатньо високому рівні в Україні. Саме тому, на мою думку, Конституційний Суд України не був спроможним об’єктивно розтлумачити положення Римського договору і винести «справедливий» висновок щодо відповідності цього документу Конституції України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат