На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічний аналіз

Реферати > Економічні теми > Економічний аналіз

 

3.Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу.

Стаття балансу

 

Актив

1. Необоротні активи, усього

18800

2. Оборотні активи, усього

31950

В т.ч. запаси

20320

Дебіторська заборгованість

3600

Поточні фінансові інвестиції

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

7800

Інші

230

3. Витрати майбутніх періодів

400

Баланс

51150

Пасив

1. Власний капітал

20100

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

50

3. Довгострокові зобов’язання

5200

4. Поточні забов’язання

25800

5. Доходи майбутніх періодів

-

Баланс

5150

Фінансовий результат

60300

Рентабельність активів, %

234

Рентабельність власного капіталу,%

300

Література.

1. Баканов М.И. - “Теория экономического анализа”, М, 1996

2. Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, К, КНЕУ, 2000.

3. Ізмайлова К.В. “Фінансовий аналіз”, навчальний посібник, К, МАУП, 2000.

4. Коробов М.Я. “Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навчальний посібник - К, Товариство “Знання”, 2001.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат