На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Огієнко Іван Іванович

Реферати > Культура > Огієнко Іван Іванович

(1882-1972)

(Церковне ім’я Іларіон) нар. у містечку Брусилові на заході Київщини 14 січня 1882р. Відомий укр. церковний і громадський діяч, митрополит (з 1943), мовознавець, історик церкви, педагог, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (з 1922).

Навчався у Київській військово-фельдшерській школі, по закінченню якої працював у Київському військовому шпиталі. Закінчив Київський університет св. Володимира. Згодом навчався на Вищих Педагогічних курсах, працював у Київському комерційному інституті. З 1915 р. викладав у Київському унів-ті на кафедрі мови і л-ри. Належав до Укр. Партії Соціалістів-Федералістів. З 1918р. - професор кафедри історії укр. к-ри Київського Укр. Держ. Університету.

14 січня 1918р. І.Огієнко виступив на Всеукраїнському Церковному Соборі у Києві з доповіддю «Відродження Української Церкви», в якій довів право Української церкви на самостійне існування.

Влітку 1918 р. виступив засновником і став першим ректором Кам’янець-Подільського Укр. Державного Університету.

На початку 1919р. Огієнко призначався Міністром освіти УНР. В 1919-1920 pp. - Мі-ністр віросповідань УНР. Після від’їзду Директорії з Кам’янця-Подільського став голов-ноуповноваженим уряду. Захоплення Кам’янця-Подільського більшовицькими військами змусило його емігрувати до Польщі. З 1920 р. він жив у Тарнуві, в 1921 р. був членом Ради Республіки і до 1924 р. - міністром у справах віровизнання уряду УНР в екзилі.

З 1924 р. викладав укр. мову у Львівській учительській семінарії, з 1926 по 1932 pp. був професором церковнослов’янської мови на богословському факультеті Варшавського унів-ту. Заснував і редагував у Варшаві журнал “Рідна мова” і “Наша культура”, які сприяли популяризації української культури, норм єдиної літературної мови серед українців за межами УРСР.

У жовтні 1940 р. на Соборі укр. православних єпископів був висвячений (під ім’ям Іларіона) архієпископом Холмським і Підляським. Здійснював українізацію церкви на Холмщині шляхом запровадження укр. мови у богослужіння. З березня 1944 р. - митрополит Холмсько-Підляський.

Змушений був емігрувати до Швейцарії, потім - до Канади (м. Вінніпег). У серпні 1951 р. на Надзвичайному Соборі УГПЦ у Вінніпезі був обраний главою Укр. Греко-Православної Церкви у Канаді та митрополитом Вінніпегу.

Доклав чимало зусиль для організації та розбудови укр. нац.-культ. та релігійного життя в Канаді. Заснував Теологічне Товариство, здійснив реорганізацію богословського фак-ту Манітобського університету, перетворивши його в Колегію ім. св.Апостола Андрія (готує православних священиків для українських громад в усьому світі), очолював Науково-Богословське товариство, розгорнув велику науково-дослідницьку та вид. дія-ть, відновив видання та продовжував ред-ня науково-попул. журналу “Наша к-ра”.

Справа життя І. Огієнка - переклад Біблії, що до сьогодні є неперевершеним надбанням укр народу (працював з 1936 до 1955 рр.).

Помер у віці 90 років у Вінніпезі 29 березня 1972 року.

І.Огієнко - автор багатьох наукових праць з укр мовознавства, історії церкви, к-ри, канонічного права: «Укр. культура» (1918); «Укр. стилістичний словник» (1924); «Іст. укр. друкарства» (1925); «Чистота і правильність укр. мови» (1925); «Суч. укр. літ-на мова» (1935); «Укр. Церква» (тт. 1-2, 1942); «Іст. укр. літ-ної мови» (1950); «Слово о полку Ігоревім» (1949; 1967) та ін.

Іван Іванович Огієнко здійснив переклад Св.Письма українською мовою (вид. 1962).

***Сто величезних коробок з архівом митрополита Іларіона (Івана Огієнка) зберігаються за кордоном — у канадському Вінніпезі. В архіві — рукописи, листування, документи про українську еміграцію. В останнє десятиліття свого життя митрополит звозив до Колегії св. Андрія у Вінніпезі архіви українських діячів, які помирали в діаспорі, цінні рукописи, стародруки. Таким чином безцінні пам’ятки української еміграції були врятовані й збереглися.

*** Загалом Огієнко створив понад 1000 праць із різних галузей знань. Серед них енциклопедичні «Іст. укр. к-ри», «Укр.церква», «Іст. укр. літ-ної мови», «Дохристиянські вірування укр. народу», за якими сьогодні полюбляють писати реферати студенти.

***Згідно з заповітом владики, юридично оформленим 15 квітня 1967 року, його надбання мають передати на Батьківщину за 2х умов: коли Україна буде вільною і коли буде вільною її церква. Канадська сторона вважає, що умови для цього ще не настали.

***Переважна більшість творів Огієнка сьогодні недоступна українській громадськості. Значна їх частина перебуває за кордоном — у Польщі, Швейцарії, Канаді, Німеччині, тож користуватися нею можуть лише окремі українські дослідники.

***В Україні вже понад 10 років присуджується багатогалузева премія імені Івана Огієнка — діячам літ-ри і м-тва, науки і освіти, громадської, політ. та церковної сфери. У 2003 році в Києві створено Фундацію ім. митрополита Іларіона, яку очолив знаний дослідник спадщини Огієнка професор Київського нац. унів-ту ім. Т. Шевченка М. Тимошик. Фундація намагається повернути в Україну величезну творчу спадщину мислителя та його подвижників.