На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

Реферати > Психологія > Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

План роботи:

Вступ

1. Система методів психологічного впливу.

1.1 Психологічна атака

1.2 Психологічне програмування

1.3 Психологічний тиск

1.4 Психологічна маніпуляція

2. Маніпуляція.

2.1 Визначення маніпуляції

2.2 Механізми реалізації психологічної маніпуляції

2.3 Психологічний вплив

2.4 Розпізнавання маніпуляцій в живому спілкуванні.

3. Захист від маніпуляцій

3.1 Поняття захисту від маніпуляції

3.2 Види захисту

3.3 Механізми психологічного захисту.

Висновки.

4. Список використаної літератури.

Вступ

Як би це не було сумно, але психологічний вплив на особистість переслідує всіх і кожного у сучасному суспільстві. Самі того не помічаючи, ми стаємо маніпуляторами і жертвами маніпуляцій багато разів за дуже короткі проміжки часу. Люди сприймають і видають інформацію, майже 30 % з якої, за даними досліджень, є спробами вплинути на інших людей.

Метою даної роботи є ознайомлення з методами психологічного впливу на особистість, зокрема з таким видом впливу, як маніпуляція, видами маніпуляції, засобами захисту від неї, навчитися не бути її жертвою.

Актуальність роботи полягає у її важливому значенні для сучасного індивіда, який живе у суспільстві, насиченому інформаційними маніпуляторами, суспільстві, де оточуючі використовують будь-які методи для досягнення своєї мети.

Об’єктом роботи є будь-яка особистість, яка піддається чи теоретично може піддаватися психологічному впливові.

Предметом роботи є вольова сфера особистості, а також причини, через які дана особистість може піддаватися впливові.

Завдання, які ставляться при виконанні даної роботи – дослідити види психологічного впливу на особистість, навчитися розрізняти маніпуляції та захищатися від них.

1. Система методів психологічного впливу.

1.1 Психологічна атака.

Психологічна атака – метод різноманітного, мінливого, швидкого, активного, багатослівного, багатозначного, рухливого, пантомімічного впливу на психіку людини з метою відключення логічного мислення: справлення яскравого враження, введення в стан розгубленості, для прийняття особистістю вигідного маніпулятору рішення.

Психологічну атаку використовують підприємці, комівояжери, дистриб’ютори, теле-, і радіоведучі, в процесі презентації, та ін. Психологічна атака лежить в основі ліберократичного стилю керівництва.

Елементи психологічної атаки (дії, слова, положення):

• різноманітність;

• швидкість;

• багатослівність;

• мінливість;

• активність;

• багатозначність;

• рухливість;

• пантоміміка;

1.2 Психологічне програмування.

Психологічне програмування – метод одноманітного, константного, точного, наполегливого, однозначного, унікального, непорушного, інертного впливу на психіку людини з метою створення алгоритмів його інтелекту і формування стереотипів поведінки.

Психологічне програмування використовується в торгівельній і політичній рекламі, в процесі навчання, інструктажу, при кодуванні, і т.д. Також воно лежить в основі бюрократичного стилю керівництва.

Елементи психологічного програмування (образи, дії, слова, положення).

• одноманітність;

• точність;

• однозначність;

• непорушність;

• константність;

• наполегливість;

• унікальність;

• інертність.

1.3 Психологічний тиск

Психологічний тиск – метод представницького, сильного, інтенсивного, вказівного, стверджуючого, стійкого, стабільного впливу на психіку людини з метою спонукання його до дій і розміщення на нижньому східці соціальної ієрархії.

Психологічний тиск використовується в армії, органах влади і управління, в процесі терору, моббінгу, і т. і. Також психологічний тиск використовується при автократичній формі керівництва.

Елементи психологічного тиску (образи, дії, слова, положення):

• представницькість;

• сила;

• наказ;

• стійкість;

• інтенсивність;

• ствердження;

• стабільність;

1.4 Психологічні маніпуляції.

Психологічна маніпуляція – метод двоякого, композиторного, спритного, рішучого, подвійного, рівноважного, збалансованого впливу на психіку людини з метою введення її в незручне положення необхідності вибору своєї поведінки між двома альтернативами (між поганим і добрим, добрим і кращим, поганим і гіршим, поганим і нейтральним, добрим і нейтральним).

Психологічна маніпуляція використовується політиками, ідеологами; в процесі дискусій, полеміки, переговорів і т. і. Психологічна маніпуляція також лежить в основі такого стилю керівництва, як демократія.

Елементи психологічної маніпуляції: (Образи, дії, слова, положення).

• Подвійність;

• спритність;

• двоякість;

• рівновага;

• композиційність;

• рішучість;

• збалансованість.

2. Маніпуляція.

2.1 Визначення маніпуляції.

Manipulus — латинський оригінал терміну «маніпуляція» має два значення: а) пригоршня, горстка (manus — рука + pie — наповнювати), б) маленька група, кучка, горсточка (manus + pi — слабка форма кореня). В другому значенні це слово означало також невеликий загін воїнів (близько 120 чоловік) в римському війську.

Маніпуляція - це вид психологічного впливу, майстерне виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, не збігаються з його актуально існуючими бажаннями.

В Оксфордському словнику англійської мови маніпуляція (manipulation) в самому загальному значенні визначена як поводження з об’єктами із спеціальними намірами, особливою метою, на кшталт ручного керування, рухів руками. Наприклад у медицині – це огляд певної частини тіла за допомогою рук, або лікувальні процедури. Навмисно відмічається наявність спритності при виконанні дій-маніпуляцій.

Впритул до вказаного значення (в результаті розширення сфери споживання) наближається використання терміну в технічних і комп’ютерних словниках. В першу чергу це майстерні дії важелями, які виконуються руками. Самі ж важелі нерідко називають маніпуляторами. По мірі ускладнення механізмів маніпуляторами стали називатися штучні замінники рук і т. і.

У переносному значенні Оксфордський словник визначає маніпуляцію як «акт впливу на людей або керування ними або речами зі спритністю, особливо із зневажливим підтекстом, як приховане керування або обробка». Саме в такому наповненні слово «маніпуляція» замінило в політичному словнику раніше існував термін «Макіавеллінізм».

Можна назвати щонайменше дві причини такої заміни. По-перше, відбувся зсув провідного акценту з оціночного погляду на технологічний при підході до цього феномену. А по-друге, розширилося коло явищ, до яких став ставитися термін «маніпуляція» - мова йшла вже не стільки про якості окремих політичних лідерів, скільки про діяльність цілих інститутів і державних утворень. Він використовується стосовно до засобів масової інформації та політичним заходам, спрямованим на програмування думок або прагнень мас, психічного стану населення і т. п.

2.2 Механізми реалізації психологічної маніпуляції

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат