На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття про особистість

Реферати > Психологія > Поняття про особистість

«М’який» напрям диспозиційної теорії особистості стверджує, що особові особливості, безумовно, залежать від біологічних властивостей людського організму, проте від яких саме і наскільки – не входить в круг їх дослідницьких завдань. [6; c. 135]

Формально-динамічний напрям представлений в основному роботами вітчизняних психологів Б. М. Теплова і В. Д. Небиліцина. Основною відмітною особливістю даного напряму є твердження, що в особі людини існують два рівні, два різні аспекти особових властивостей – формально-динамічний і змістовний. Змістовні властивості особи близькі до поняття пропріума. Вони є продуктом виховання, навчання, діяльності і охоплюють не лише знання, уміння, навики, але і все багатство внутрішнього світу людини: інтелект, характер, сенси, установки, цілі і т. ін. [6; c. 135]

Таким чином, в рамках диспозиційного підходу, особистість – це складна система формально-динамічних властивостей (темпераменту), меж і соціально-обумовлених властивостей пропріума. Структура особистості – це організована ієрархія окремих біологічно детермінованих властивостей, що входять в певні співвідношення і створюють певні типи темпераменту, а також сукупність змістовних властивостей, складових пропріум людини. [6; c. 135]

Висновок

Якщо узагальнити визначення поняття «особистість», що існують в рамках різних психологічних теорій і шкіл (К.Юнг, Г.Олпорт, Е.Кречмер, К.Льовін, Ж.Нюттек, Дж.Гилфорд, Г.Айзенк, А.Маслоу і інших), то можна сказати, що особистість традиційно розуміється як синтез всіх характеристик індивіда в унікальну структуру, яка визначається і змінюється в результаті адаптації до мінливого середовища і значною мірою формується реакціями тих, що оточують на поведінку даного індивіда.

Отже, можна сказати, що особистість людини це соціальне за своєю природою, відносно стійка і прижиттєво виникаюча психологічна освіта, що є системою мотиваційних стосунків, що опосередковують взаємодії суб’єкта і об’єкта.

Таке визначення особи сповна відповідає її розумінню зокрема у вітчизняній психології (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьев, Л.І.Божовіч).

По-перше, особистість є атрибутивною характеристикою кожного людського суб’єкта, але не самим цим суб’єктом.

По-друге, що особистість є такою психологічною характеристикою суб’єкта, яка регулює його стосунки з об’єктивною дійсністю. Таким чином, особистість це система мотиваційних стосунків, яку має суб’єкт.

Список використаної літератури

1. Ковалев А. Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1995. – 254 с.

2. Маклаков А. Г.Общая психология. – СПб.: Питер. – 2001. – 592 с.

3. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – 479 с.

4. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер. – 2001. – 656 с.

5. Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды: Основы онтологии, логики и психо­логии / РАН, Ин-т психологии. – М.: Наука, 2001. – 462 с.

6. Теплов Б. М. Избранные труды: В 2 т. / Ред. – сост. Н. С. Лейтес. – М.: Педагогика, 1995. – 157c.

7. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. – М.: Наука. – 2001. – 455 с.

8. Юнг К. Аналитическая психология. – СПб.: Кентавр. – 2004. — 136 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат