На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

Реферати > БЖД > Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

Зміст

стор.

Вступ…………………………………………………………………………….3

1. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини……………………………………………………………… 5

2. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні…………………… 8

Висновки……………………………………………………………………….11

Список використаної літератури…………………………………………… 12

Вступ

У зв’язку з посиленням глобальної системної кризи на землі, яка проявляється у погіршенні екологічної ситуації планети; зростанні природних небезпек і техногенних катастроф; терорестичних актів; локальних і регіональних джерел соціальної та політичної нестабільності, була заснована, наприкінці 80-х років, навчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності”. Ця галузь знань і практичної діяльності була спрямована саме на формування ідеології безпеки: попередження її прояву; властивостей та наслідків її впливу на організм людини; основ захисту людини та її навколишнього середовища; формування та виконання методів створення і підтримки безпечних умов життя й діяльності людини, як у повсякденних умовах побуту і виробництва, так і у надзвичайних ситуаціях.

На сучасному етапі розвитку цивілізації найактуальнішими проблемами БЖД являються небезпеки пов’язані із порушенням екологічної рівноваги природного середовища, ймовірні небезпеки при взаємодії людини зі складними технічними системи, також політичні конфлікти у світі, соціальні небезпеки і т. ін.

Існує систематизація явищь, процесів, об’єктів, що здатні нанести шкоду людині, які за джерелами походження поділяють на чотири групи: природні, техногенні, соціально-політичні і комбіновані.

До природніх можна віднести такі небезпеки, як: землетруси, повені, урагани, шторми, блискавки зсуви, снігові лавини, вулкани, зливи, град, тумани, сонячні та космічні випромфнювання, небезпечні комахи, віруси, бактерії, отруйні гриби, рослини, небезпечні тварини, риби і т. п.

До техногенних відносяться такі небезпеки, які пов’язані з використанням транспортних засобів, паливних вибухонебезпечних, легкозаймистих речовин, процесів, які відбуваються при високій або низькій вологості, температурі чи тиску, з використанням хімічних речовин, електричної енергії, електромагнітного випромінювання і т. ін.

Соціальними вважаються небезпеки викликані низьким рівнем духовного та культурного життя. А саме: алкоголізм, проституція, наркоманія, бродяжництво, пияцтво, що виникло на підставі поганих умов проживання, незадовільного матеріального становища, конфліктній ситуації на релігійній, расовій або етнічній основі. А конфлікти на міждержавному та міжнаціональному рівнях, політичний тероризм, війни, міжпартійні та збройні конфлікти, духовне гноблення і т. ін.

Останню групу небезпечних чинників становлять комбіновані небезпеки, які поділяють на три частини: природно-техногоенні небезпеки (кислотні дощі, зсуви, пилові бурі, озонові дірки, „парниковий ефект”, зменшення родючості землі та інші явища, що виникли через людську діяльність); природно-соціальні небезпеки (СНІД, венеричні захворювання, наркоманія, інфекції .); соціально-техногенні небезпеки (масові психічні відхилення і захворювання, що викликані впливом на свідомість і підсвідомість людини засобами масової інформації, професійні захворювання, травматизм викликані виробничою діяльністю).

В даній роботі будуть розглянуті негативні фактори середовища життєдіяльності, хімічні фактори та їх класифікація. Також буде визначено, яким чином вони потрапляють в організм людини, та які існують генетичні чинники і як вони впливають на стан нашого здоров’я.

1. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини.

Здоров’я людини залежить від багатьох чинників: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчквання і їхньої цінності, соціально-економічних умов, а також стану медицини.

Чинниками, що негативно впливають на здоров’я, є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження, малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, незгода в сім’ї, самостійність, низький освітній та культурний рівень тощо.

Негативно позначається на формування здоров’я і несприятлива екологічна ситуація, зокрема забруднення повітря, води грунту, а також складні природно-кліматичні умови.

У виробничій сфері чинники поділяються на вражючі, небезпечні і шкідливі.

Вражаючі чинники можуть призводити до загибелі людини.

Небезпечні чинники викликають в окремих випадках травми чи раптове погіршення здоров’я (головний біль, погіршення зору, слуху, зміни психологічного і фізичного стану).

Шкідливі чинники можуть викликати захворювання чи зниження працездатності людини як у явній, так і в прихованій формах.

За характером і природою дії всі небезпечні і шкідливі чинники відповідно до ГОСТу 12.0.002-80 поділяють на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні.

Хімічні чинники – це хімічні елементи, речовини і сполуки, які перебувають у різному агрегатному стані (твердому, рідкому і газоподібному) і поділяються залежно від шляхів проникнення і характеру дії

на організм людини.

Існує три шляхи проникнення хімічних речовин у людський організм:

1) через органи дихання;

2) через шлунково-кишковий тракт;

3) через шкірний покрив та слизову оболонку.

А за характером дії вимділяють токсичні, подразнювальні, задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні речовини і ті які впливають на репродуктивні функції. [1, с. 30]

До найголовніших джерел хімічних аварій та катастроф можна віднести:

- викиди та витоки небезпечних хімічних речовин;

- загорання різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища;

- аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів.

Безпосередніми причинами цих аварій є: порушення правил безпеки й

транспортування, недотримання техніки безпеки, вихід з ладу агрегатів, механізмів, трубопроводів, ушкодження ємностей тощо.

Самою головною особливістю хімічних аварій (порівняно з іншими промисловими катастрофами) є їхня здатність розповсюджуватись на значній території, де можуть виникати великі зони небезпечного забруднення навколишнього середовища. Повітряні потоки, які містять гази, пароподібні токсичні компоненти, аерозолі та інші частинки, стають джерелом ураження живих організмів не тільки в осередку катастрофи, а й прилеглих до них районах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат