На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Склад та види собівартості


2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку. Функціональні відділи та службиВиди виробництвЦехиРобочі місцяРис. 2. Виробнича структура діяльності ТзОВ „Каскад”Рис. 3. Схема технологічного процесу виробництва печива „Забава”Рис. 4. Схема технологічного процесу виробництва халвиАсортимент продукції:Асортимент солодощів ТзОВ „Каскад” постійно оновлюється і налічує сьогодні 10 видів продукції кондитерської групи. Минулого року було випущено печиво „Мальвіна” нової форми. Фахівці підприємства випустили нові сорти – „Шедевр” та „Спокуса”. Поза конкуренцією за своїми смаковими якостями залишаються такі види печива, як „Капітошка”, „Золоте кільце”, „Шахове”, „Вівсяне”, „Забава”, „Буратіно”, „Крекер”. Планується введення нового продукту – мармеладу.Усі товари ТзОВ „Каскад” завоювали популярність серед споживачів. Компанія постійно стежить за ситуацією на ринку, проводячи різноманітні дослідження. ТзОВ „Каскад” вивчає можливості збуту продукції і комбінує їхні характеристики – такі як об’єм, смак, обкладинка тощо для забезпечення найбільшого попиту на свої товари на ринку.

2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.

Центр відповідальності Витрати центру Результати центру
Директор Ліневич І.В.

•перевірка діяльності підприємства в цілому та його підрозділів на підставі внутрішньої звітності;

•прийняття управлінських рішень на підставі відповідної інформації керівників підрозділів;

•витрати на проведення переговорів із провідними замовниками готової продукції;

•забезпечення гідної репутації підприємства за рахунок контролю якісних показників діяльності підприємства

•беззбиткова діяльність підприємства;

•чітко налагоджений механізм функціонування підрозділів підприємства;

•укладання вигідних контрактів на поставку виробленої продукції

Головний бухгалтер

•суцільне та безперервне відображення об’єктів бухгалтерського обліку;

•відображення та узагальнення витрат, пов’язані з господарською діяльністю підприємства;

•щомісячне, щоквартальне складання внутрішньої звітності для потреб керуючих органів;

•забезпечення керівників інформацією про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за рік;

•щорічне складання фінансової звітності та подання її в органи статистики та податкові органи

•своєчасне складання бухгалтерської та фінансової звітності, яка достовірно відображає господарську діяльність підприємства для внутрішніх потреб з метою прийняття ефективних управлінських рішень;

•своєчасне подання у відповідні строки звітної інформації до органів статистики, податкових органів

Головний технолог Комарова О.Л.

•вдосконалення ефективності виробничих процесів;

•розроблення системи показників виміру та оцінки обсягу продукції з метою покращення її якісних характеристик, зменшуючи при цьому виробничі витрати;

•контроль за виконанням підзвітними ділянками відповідних обсягів робіт;

•планування необхідної кількості виробничих запасів та своєчасне забезпечення ними виробничих цехів;

•контроль за збереженням виробничих запасів, напівфабрикатів, які знаходяться на території виробничих цехів; запобігання розкраданню;

•звітування керівним органам про ступінь виконання планових обсягів виробленої продукції

•досягнення безперебійної діяльності у виробничих процесах;

•ефективне та економне використання матеріальних ресурсів у виробництві кухонних меблів;

•систематичне подання до керівних органів внутрішньої звітності про ступінь виконання планових обсягів виробленої продукції

Головний менеджер відділу постачання і збуту Макаревич М.С.

•регулювання та контроль за діяльністю відповідних підзвітних ділянок;

•систематичне проведення інвентаризації на складі готової продукції та автопарку з метою виявлення неврахованих цінностей або допущених збитків, розкрадання, недостач;

•дослідження потреб ринків збуту та пошук нових;

•активне розроблення та впровадження рекламної діяльності;

•систематичне звітування керівним органам про рух готової продукції та стан діяльності автопарку (обсяги готової продукції на складі, обсяги реалізованої продукції; результати діяльності вантажно-розвантажувальних робіт, обсяги перевезень тощо)

•ефективне проведення рекламної діяльності;

•підвищення обсягів реалізованої продукції;

•налагоджений механізм вантажно-розвантажувальних робіт та перевезень.

Комірник складу готової продукції Пушкарьов Л.В.

•приймання на склад та зберігання в належному стані готових виробів;

•приймання-відпуск сировини для виробничих потреб;

•звітування про залишки готової продукції та сировини на складі

•збереження та нагляд за рухом надходжень та витрачання готової продукції та сировини

Начальник виробничого цеху №1 Колесник Д.І.

•забезпечення виконання запланованих виробничих обсягів;

•повідомлення головного технолога про результати виконання робіт виробничого цеху

•своєчасне та цілеспрямоване виконання обсягів виробничого плану;

•звітування про обсяги виконаних робіт

Начальник виробничого цеху №2 Шматько В.Т.

•забезпечення виконання запланованих виробничих обсягів;

•повідомлення головного технолога про результати виконання робіт виробничого цеху

•своєчасне та цілеспрямоване виконання обсягів виробничого плану у виробничому цеху;

•звітування про обсяги виконаних робіт

Список використаної літератури 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.2. Бондар І.Ю., Пахомов В.Г. Управління витратами і собівартістю продукції.– К. – 2000.3. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 480 с.4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами. – К. – 2002.5. Крушельницька О.В. Управління витратами: Навч. посібник для студентів екон. спеціальності. – Житомир; ЖДТУ, 2005. – 196 с.6. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. Науково-практичний посібник. – Чернівці: „Місто”, 2003. – 150с.7. Ластовецький В.О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції. Практичний посібник. – Чернівці, 2005.8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – 248 с.9. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002.– 647 с.10. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ; 2004. – 459 с. Розподіл постійних витратРозподіл загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт ЗВВ
1 Печиво „Забава” 2420,00 1078,86
2 Халва 3000,00 1337,44
Разом 5420,00 0,45 2416,30
Розподіл адміністративних витрат пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Адмін. витрати
1 Печиво „Забава” 2420,00 1324,75
2 Халва 3000,00 1642,25
Разом 5420,00 0,55 2967,00
Розподіл витрат на збут пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Витрати на збут
1 Печиво „Забава” 2420,00 54,92
2 Халва 3000,00 68,08
Разом 5420,00 0,02 123,00
Розподіл інших витрат операційної діяльності пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Інші витрати
1 Печиво „Забава” 2420,00 38,80
2 Халва 3000,00 48,20
Разом 5420,00 0,016 87,00
Побудова функції витратТзОВ „Каскад” за звітний місяць виготовило 350 кг печива „Забава”Змінні витрати – 4634,00 грн.Постійні витрати – 2497,33 грн.Витрати на одиницю продукції – 13,24 грн.Y = 2497,33 + 13,24xВ наступному місяці планується збільшити обсяг виробництва до 400 кг, а заробітна плата майстра цеху зменшиться на 120 грн.Y = (2497,33 – 120) + 13,24*400 = 7673,33ТзОВ „Каскад” за звітний місяць виготовило 900 кг халвиЗмінні витрати – 5715,00 грн.Постійні витрати – 3095,97 грн.Витрати на одиницю продукції – 6,35 грн.Y = 3095,97 + 6,35xВ наступному місяці планується збільшити обсяг виробництва до 950 кг, а заробітна плата майстра цеху збільшиться на 100 грн.Y = (3095,97 + 100) + 6,35*950 = 9228,47 грн. Звітна калькуляціяПо виробу печиво „Забава”

№ з\п Стаття витрат Фактично, грн. Питома вага
1 Сировина і матеріали 238,00 3,96 %
2 Зворотні відходи
3 Основна заробітна плата 2420,00 40,25 %
4 Додаткова заробітна плата
5 Відрахування на соціальне страхування 895,40 14,90 %
6 Витрати на підготовку і освоєння виробництва
7 Загальновиробничі витрати 1078,86 17,94 %
8 Втрати від бракуВиробнича собівартість –4632,26 ––
9 Позавиробничі витратиПовна собівартістьОптова цінаПрибуток 1418,476050,7318,005250,00 22,95 %100 %
По виробу халви

№ з\п

Стаття витрат

Фактично, грн.

Питома вага

1

Сировина і матеріали

270,00

3,64 %

2

Зворотні відходи

3

Основна заробітна плата

3000,00

40,39 %

4

Додаткова заробітна плата

5

Відрахування на соціальне страхування

1110,00

14,94 %

6

Витрати на підготовку і освоєння виробництва

7

Загальновиробничі витрати

1337,44

18,00 %

8

Втрати від браку

Виробнича собівартість

5717,44

9

Позавиробничі витрати

Повна собівартість

Оптова ціна

Прибуток

1758,53

7475,97

8,00

6000,00

23,03 %

100 %

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат