На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Склад та види собівартості


Журнал реєстрації господарських операцій за березень 2006 року

№ з/п

Дата

Первин.

док.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн

Витрати

Прямі

Не прямі

Змінні

Постійні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01.03.

Платіжне доручення №1, Виписка банку

Проведено передоплату ПП „Київпрод”

371

311

612,00

2

01.03

Податкова накладна №1

Відображено податковий кредит

641

644

102,00

3

02.03

Накладна № 1; Акт на оприбуткуван-ня товарів №1

Оприбутковано олійні ядра (48 кг/2,5 грн.) та арахіс (30 кг/13,00 грн.) від ПП „Київпрод”

201

6312

510,00

4

02.03

Податкова накладна №2

Відображено податковий кредит з ПДВ

644

6312

102,00

5

02.03

Довідка бухгалтерії №1

Проведено взаємозалік по заборгованості перед ПП „Рудь”

6312

371

612,00

6

03.03

Накладна №2

Оприбутковано 80 кг борошна (1,80 грн) і 50 кг цукру (4,00 грн.) від ЗАТ „Продімпортторг”

201

6311

344,00

7

03.03

Податкова накладна №3

Відображено ПДВ

641

6311

57,3

8

04.03

ВКО №1

Оплачено рахунки постачальнику готівкою з каси

6311

301

401,3

9

07.03

ВКО №2

Видано кошти під звіт Коваленку А.М.

372

301

50,00

10

07.03

Звіт про використання коштів, виданих під звіт; прибутковий ордер №1

Придбано спецодяг підзвітною особою Коваленком А.М.

22

372

34,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

07.03

ПКО №1

Повернуто суму невикористаних коштів

301

372

16,00

12

08.03

Лімітно-забірна картка №1; вимога №1

Відпущено зі складу борошно (50кг) та цукор (37л) на виробництво печива

2311

201

238,00

238,00

238,00

13

08.03

Вимога №2; лімітно-забірна картка №2

Відпущено зі складу олійні ядра (30кг) та арахіс (15кг) на виробництво халви

2312

201

270,00

270,00

270,00

14

08.03

Вимога №3; лімітно-забірна картка №3

Списано запасні частини на ремонт автомобіля, виробничого призначення

91

207

90,00

90,00

90,00

15

08.03

Лімітно-забірна картка №4

Списано паливо (30л\4,10 грн.) для забезпечення збуту продукції

93

203

123,00

123,00

123,00

16

09.03

Розрахунково-платіжна відомість №1

Нараховано заробітну плату працівникам відрядникам виробничих цехів і майстру (погодинна з\п)

2311

2312

91

66

66

66

2420,00

3000,00

1400,00

2420,00

3000,00

1400,00

2420,00

3000,00

1400,00

17

09.03

Довідка бухгалтерії №2

Проведено відрахування на соцзаходи

2311

2312

91

65

65

65

895,40

1110,00

518,00

895,40

1110,00

518,00

895,40

1110,00

518,00

18

09.03

Розрахунково-платіжна відомість №2

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу

92

66

1100,00

1100,00

1100,00

19

09.03

Довідка бухгалтерії №3

Проведено відрахування на соціальні заходи

92

65

407,00

407,00

407,00

20

11.03

Акт про результат інвентаризації №1

Визнано доходом надлишок катриджів від принтера, виявлених в результаті інвентаризації

112

719

150,00

21

12.03

Акт про резу-льтат інвента-ризації №2; ВКО №3

В результаті інвентаризації виявлено нестачу готівки в касі (винну особу встановлено)

947

375

301

716

80,00

80,00

80,00

80,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

13.03

ПКО №2

Відшкодовано суму недостатніх грошей винною особою

301

375

80,00

23

13.03

Розрахунок бухгалтерії №2

Списано на витрати поточного періоду недостачу маргарину

947

072

201

7,00

7,00

7,00

7,00

24

13.03

Розрахунок бухгалтерії № 3

Нараховано дивіденди, що підлягають отриманню від ВАТ „Харківметробуд”

373

731

3900,00

25

14.03

Виписка банку

Отримано дивіденди в безготівковій формі

311

373

3900,00

26

14.03

Рахунок №6

Акцептовано рахунок Житомир-обленерго за електроенергію за лютий місяць

91

685

200,00

200,00

200,00

27

14.03

Податкова накладна №4

Відображено суму ПДВ

641

685

33,33

28

14.03

Платіжне доручення №2

Оплачено заборгованість перед Житомиробленерго коштами з поточного рахунку

685

311

233,33

29

14.03

Розрахунок бухгалтерії №4

Нараховано знос міні-пекарні (прямолінійний метод)

91

131

208,30

208,30

208,30

30

15.03

Розрахунок бухгалтерії №5

Нараховано знос автомобіля

92

131

1460,00

1460,00

1460,00

31

15.03

Рахунок № 7

Відображено дохід від реалізації

змішувальної машини

377

742

2550,00

32

15.03

Податкова накладна №5

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

742

641

425,00

33

15.03

Розрахунок бухгалтерії №6

Списано знос реалізованої змішувальної машини

131

104

640,00

34

16.03

Акт на списання ОЗ

Відображено залишкову вартість реалізованої машини

972

104

1485,00

35

16.03

Розрахунок бухгалтерії №7

Списано суму загальновироб-ничих витрат

2311

2312

91

91

1078,86

1337,44

36

16.03

Накладна на внутрішнє пе-реміщення №1

Оприбутковано на склад 2 партії готової продукції (печива та халви)

2611

2612

2311

2312

4632,26

5717,44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37

17.03

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку виручку від реалізації готової продукції

31

31

7011

7012

6300,00

7200,00

38

17.03

Розрахунок бухгалтерії №8

Нараховано ПДВ

701

64

2250,00

39

18.03

Розрахунок бухгалтерії №9

Визначено собівартість готової продукції

9011

9012

2611

2612

4632,26

5717,44

40

19.03

Розрахунок бухгалтерії №10

Списано доходи на фінансовий результат

701

719

716

731

742

79

79

79

79

79

11250,00

150,00

80,00

3900,00

2125,00

41

20.03

Розрахунок бухгалтерії №11

Списано витрати на фінансовий результат

79

79

79

79

79

90

92

93

947

972

10349,70

2967,00

123,00

87,00

1485,00

42

21.03

Розрахунок бухгалтерії №12

Нараховано податок на прибуток

98

64

623,33

43

25.03

Розрахунок бухгалтерії №13

Відображено суму податку на прибуток у складі фінансового результату

79

98

623,33

44

28.03

Розрахунок бухгалтерії №14

Визначено фінансовий результат від реалізації готової продукції

79

441

1869,97

Загальна сума

83546,36

7933,40

5593,30

7933,4

5593,30

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат