На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Непрямі податки в Україні

Реферати > Економіка підприємства > Непрямі податки в Україні

Зміст

Вступ

І. Непрямі податки: поняття, історія, нормативна база 1.1 Система класифікації податків на прямі і непрямі 1.2 Нормативно-правова база непрямого оподаткування в Україні ІІ. Види непрямих податків в системі оподаткування сучасної України 2.1 Загальна характеристика непрямих податків 2.2 Податок на додану вартість (ПДВ) 2.3 Акцизний збір 2.4 Мито Висновки

Список використаної літератури.

Вступ.

У кожній країні стягується велика кількість різноманітних податків і зборів, які розрізняються як за назвами, так і за способами стягнення. Нерідко податки окремих країн бувають схожі за назвами, але суттєво не збігаються за умовами і деталей принципового характеру. У зв'язку з цим вивчення податкових систем різних країн та їх порівняльний аналіз вимагають дотримання загальних принципів і правил угруповання податкових платежів, їх класифікацій.

Під класифікаціями податків розуміються їх угрупування, що зумовлені певними цілями і завданнями. Оскільки цілі і завдання законодавців, податкових органів, статистичних організацій, платників податків, дослідників – усіх, хто має справу з подібними класифікаціями, – різняться між собою, існує безліч різних видів і типів класифікацій податків. Щоб уникнути помилок при зіставленні різних податкових систем країн, а також рівня оподаткування, тяжкості податкового тягаря по окремим групам податків, необхідний правильний підбір статистичного матеріалу, облік особливостей підходів та методів, що застосовуються в різних країнах або різними установами при проведенні угруповань податків.

Найбільш часті розбіжності у наведених різними авторами статистичних матеріалах виникають в результаті:

­ Включення або невключення до окремі угруповання місцевих податків і зборів;

­ Неврахування перерозподілюваних надходжень з інших ланках бюджетної системи;

­ Віднесення податків на приріст капіталу до різних податковим групам (до числа прибуткових податків або до числа майнові);

­ Неврахування внесків і платежів до фонду соціального страхування та інші фонди соціального призначення;

­ Включення або невключення в розряд «особистих податків» корпо-раціонів податку;

­ Плутанини відносно окремих видів спеціальних податків на товари і послуги, що включаються то до групи «акцизів», то в групу «мита».

Спотворення, що виникають в результаті використання при міжнародних порівняннях неспівставних даних, можуть призвести не лише до невірних теоретичних висновків, але. і можуть бути причиною великих практичних прорахунків. Особливо це важливо пам'ятати при створення закордонних філій і дочірніх компаній. Щодо низький рівень надходжень в центральний (федеральний) бюджет, навіть у поєднанні з відносно низькими ставками корпораціонного податку, у жодному разі не можна сприймати як підставу для висновку про те, що в країні існує сприятливий (або пільговий) режим оподаткування прибутків юридичних осіб. У країні можуть існувати самостійні місцеві або регіональні (штатні, земельні, кантональних, провінційні) податки на доходи юридичних осіб або місцеві надбавки до центральних податкам, можуть діяти додаткове оподаткування доходів від грошових капіталів, самостійне оподаткування окремих видів приросту капіталу, проте статистика відповідно до особливими цілями та завданнями не включає зазначені види оподаткування в розділ «Податки на доходи корпорацій».

Аналізуючи дані порівняльної статистики в області оподаткування, треба завжди пам'ятати про те, що конкретні види оподаткування істотно розрізняються і це може призводити до значних розбіжностей при міжнародних порівняннях навіть у тих випадках, коли застосовується єдина методика угруповання податків, зборів і платежів обов'язкового характеру. І. Непрямі податки: поняття, історія, нормативна база.1.1. Система класифікації податків на прямі і непрямі.

Всі діючі класифікації податків можна звести до кількох основних типів. У російській літературі про податки домінує класифікація, яку можна визначити як традиційну. Ця класифікація являє собою досить складний варіант угруповання податків одночасно за методами їх стягнення, характеру застосовуваних ставок, об'єктів оподаткування та платникам податків. В основі цієї системи лежить розподіл всіх податків на три класи:

1) прямі податки;

2) непрямі податки;

3) мита і збори.

Під прямими податками розуміються податки на доходи і майно, під непрямими – податки на товари і послуги. У розряд мит і зборів включаються всі інші податки, що не потрапили в дві перші розряду.

Прямі податки у свою чергу підрозділяються на реальні й особисті.Поділ податків на реальні й особисті грунтується на тому, що реальними податками обкладаються окремі речі, що належать платникам податків, а особистими податками – сукупність доходів або майно платника податків.

Групу прямих реальних податків утворюють поземельний, подом-вої податки, податки на доходи від грошових капіталів на цінні папери. До групи прямих особистих доходів включають прибутковий податок з фізичних осіб, податки на прибуток (дохід) акціонерних товариств (корпораціонний), податок на доходи від грошових капіталів, податок на приріст капіталу, податок на надприбуток, подушний податок. До особистих податків належать також податок на майно і податок на спадщину та дарування. Якщо строго дотримуватися системі розподілу податків на реальні й особисті, то до особистим майнові слід зараховувати лише ті, де об'єктом оподаткування виступає вартість майна. Іноді виникають труднощі з приводу віднесення податку з спадків до тієї чи іншої підгрупи. Податок на спадщину може обкладатися частка спадщини, що припадає кожному спадкоємцю. У цьому випадку податок слід відносити до підгрупи особистих податків. Податком може обкладатися й саме спадок цілком, а частка кожного із спадкоємців вже не підлягає оподаткуванню. Такий податок слід відносити до реальних податків.

У податкових законодавствах різних країн можна зустріти різні трактування і визначення непрямих податків.Міжнародні організації, які проводять зіставлення податкових систем і тенденцій в динаміці податкових доходів, теж застосовують різні методики угруповань. Важливо пам'ятати про ці відмінності при зіставленні даних з різних джерел.

Основні види непрямого оподаткування – це акцизи, податок з обороту, податок з продажу, податок на додану вартість, а також окремі види мита та зборів.

Поняття «акцизи» може мати як розширене, так і вузьке тлумачення. До групи акцизів можуть включатися всі податки на товари та послуги (розширене тлумачення). Вузьке тлумачення терміну «акцизи» передбачає віднесення до цієї групи тільки податків, які стягуються у вигляді надбавок до цін або тарифів на окремі конкретні товари і услугі1.

ПДВ нерідко розглядають як різновид податку з обороту і об'єднують ці два податки в одну групу, протиставляючи цих видів оподаткування індивідуальні акцизи.

До групи непрямих податків крім індивідуальних акцизів і загальних податків на товари та послуги (податок з обороту, податок на додану вартість, податок з продажу) слід відносити також податки, що стягуються з вартості товарів при перетині кордону (митний збір). Іноді товари, що ввозяться на територію держави, оподатковуються індивідуальними акцизами, в інших випадках ставки митного тарифу встановлюються на рівні, приблизно відповідному рівню індивідуальних ставок акцизів на товари, вироблені всередині країни. Спільне в цих двох видів оподаткування полягає в тому, що податкову базу утворює вартість, обчислена на підставі спеціальних методик. Відмінність полягає в тому, що податкова база по акцизах розраховується на основі вартості виробництва (витрат виробництва) або застосовуються тверді ставки акцизу до одиниці оподаткування, а при оподаткуванні митами податкова база розраховується на основі митної вартості товару. До акцизів також відносяться різного роду «внутрішні» податки на окремі види товарів. Наприклад, у Франції використовується внутрішній податок на нафтопродукти.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат