На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

Реферати > Банківська справа > Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ІНСТИТУТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Комплексна курсова робота

На тему: «Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку»

Виконала студентка

401 групи

Спеціальності «Банківська справа»

Таланчук Майя

Науковий керівник

Шейко Олена Петрівна

Київ 2010 ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1 Основи банківського кредитування… … .……6

1.1. Основні поняття ринку кредитних послуг……………… ………6

1.2. Принципи кредитної політики……………………………… .……7

1.3. Основи формування та проведення кредитної політики комерційного банку………………………………………………10

РОЗДІЛ 2 Організація кредитної роботи в банках та етапи проведення банківського кредитування……………………………… ….18

2.1. Організація кредитної роботи в банках……… ………………….18

2.2. Етапи організації банківського кредитування…… ……… ……21

РОЗДІЛ 3 Методика аналізу кредитного портфеля банку………… .……… 28

3.1. Сутність та значення кредитного портфелю банку………… .… 28

3.2. Аналіз динаміки, структури якості і ефективності кредитної діяльності банку……………………………………… .…………32

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Аналіз кредитного портфелю АКБ «Меркурій»…… .……………46

Висновки……………………………………………………………………… 56

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Кредит і кредитні відносини є невід'ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов'язана з потребами розвитку національного виробництва. Нині завдання відновлення виробничого значення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва.

В усіх суспільствах кредит виступає системою грошових відносин, пов'язаною з тимчасовим перерозподілом вільних коштів підприємств, організацій і населення, як правило, у формі банківського кредиту, який відіграє одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці. Банківський кредит є джерелом додаткових ресурсів підприємств усіх форм власності, він використовується для відновлення основних фондів та їх розширення, формування оборотних фондів і фондів обігу. Для забезпечення постійного виробництва і його відтворення у все більших розмірах, постійного кругообігу капіталу підприємства повинні мати резерв коштів для проведення розрахунків із заробітної плати, для оплат матеріалів, сировини тощо. Якщо такий резерв відсутній, підприємство займає гроші в кредит.

Кредит виступає:

- прискорювачем процесу відтворення виробництва, оборотності коштів;

- регулятором грошового обігу, замінює готівку в обігу через безготівкові розрахунки;

- забезпечує раціональне використання грошових резервів.

На ринку банківського кредиту саме кредитування зберігає позиції найбільш дохідної статті активів банків і водночас найбільш ризикованої. Однією з найважливіших проблем, що турбують банк при прийнятті рішення про кредитування, є визначення фінансово-господарського становища позичальника, оцінка його кредитоспроможності.

Зміни, що відбуваються в економіці України, припускають істотні зміни у взаєминах між комерційними банками й суб'єктами господарювання. Висока ризикованість банківської діяльності головним чином пов'язана з умовами й результатами діяльності його клієнтів. Аналіз структури активів банківської системи України свідчить про те, що більше третини з них доводиться на кредитний портфель. Кредитні операції банку є ведучими серед інших як по прибутковості, так і по масштабності розміщення коштів. Саме кредитні операції комерційних банків є основним джерелом формування його прибутковості.

У нинішніх умовах господарювання, українські комерційні банки змушені працювати в надзвичайних обставинах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці й соціальній сфері. Криза неплатежів підвищує ризик неповернення позички клієнтами банку. Тому в цей час особливу увагу потрібно приділяти кредитній політиці та формуванню кредитного портфелю комерційного банку.

Актуальність теми дипломної роботи пов'язана з тим, що ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.

Метою дослідження являється аналіз теоретико-методологічного апарату організації кредитування в комерційному банку, роблячи наголос на необхідності проведення помірної кредитної політики та мінімізації кредитного ризику (на прикладі конкретного банку).

Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:

· з'ясувати поняття ринку кредитних послуг;

· розкрити механізм здійснення кредитування та сутність принципів кредитування;

· проаналізувати кредитний портфель АКБ „Меркурій";

· напрацювати рекомендації щодо оптимізації процесу кредитування в аналізованій банківській установі.

Об'єктом дипломної роботи є кредитні відносини, які виникають в ході організації кредитного процесу в комерційних банках.

Предметом дослідження - є види кредитів, що надають комерційні банки своїм клієнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України.

Методологічною й інформаційною базою для написання курсової роботи є Закони України, Постанови органів виконавчої влади, праці українських і закордонних учених, звітність об'єкта аналізу й електронні ресурси.

РОЗДІЛ 1

ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1. Основні поняття ринку кредитних послуг

З появою суспільного поділу праці, як уже зазначалося, виник і обмін товарів, а з останнім — гроші. Необхідність розширеного виробництва товарів, товарно-грошові відносини стали необхідною умовою виникнення кредиту.

В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру і висвітлює рух капіталу та відносини між кредитором і позичальником.

У цілому кредит є сильним важелем процесу розширеного відтворення виробництва.

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

Комерційні банки, що мають відповідну ліцензію Національного банку України на право проведення операцій з валютними цінностями, можуть виступати в ролі покупця і продавця тимчасово вільних коштів в іноземній валюті.

Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат