На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адміністративні договори

Реферати > Правознавство > Адміністративні договори

Зміст

Вступ

3

1. Види форм діяльності виконавчої влади

4

2. Місце адміністративного договору в діяльності державної виконавчої влади

7

3. Структура й ознаки адміністративного договору

11

4. Практика застосування адміністративних договорів зарубіжними країнами

16

5. Адміністративний договір і адміністративний акт

22

Висновки

25

Список використаної літератури

27

   
   
   
   
   
   
   

Вступ

Усі явища навколишнього світу мають форму і зміст, що є взаємозалежними, активно впливають один на одного. Зміст — це сукупність елементів, процесів, зв'язків, відносин, що утворюють даний феномен, а форма — спосіб існування, зовнішній прояв, структура змісту.

Загальновизнане існування в кожного об'єкта внутрішньої і зовнішньої форм. Остання — це зовнішня границя, зовнішній образ об'єкта, вона виражає і забезпечує його зв'язок з іншими об'єктами. Під внутрішньою формою розуміється спосіб зв'язку елементів цілого, його структура. Форма таких складних систем, як держава, право, виконавча влада, дуже складна, у неї багато сторін, своя структура.

Зміст діяльності виконавчої влади складають виконувані нею управлінські функції. А поняття її форми багатоаспектне. Вона має багато форм. Організаційною формою адміністративної влади є апарат. Юридична форма державної адміністрації — адміністративне право.

Правильне розуміння проблеми форми діяльності виконавчої влади сприяє більш глибокому проникненню до її змісту. Ще більше його практична цінність, тому що ефективність реалізації влади в чималому ступені залежить від правильного використання всього арсеналу форм діяльності. Уміле сполучення різних елементів форми сприяє кращій організації адміністративної влади, удосконалюванню її зв'язків із зовнішнім середовищем.

Нині, коли в Україні йде незворотний процес становлення її як демократичної, соціальної, правової держави, а дія принципу верховенства права торкнулася сфер усіх правовідносин, неабиякого значення набувають угоди (договори), що укладаються як фізичними, так і юридичними особами.

Це підштовхує до більш детального висвітлення правового положення адміністративних договорів як особливої форми діяльності виконавчої влади України.

1. Види форм діяльності виконавчої влади

В адміністративно-правовій науці під формами управління найчастіше розуміються види дій органів управління з погляду зовнішнього вираження[1], зовнішнє практичне вираження конкретних дій, чинених органами державного управління[2]. Загалом, з такою думкою можна погодитися, якщо визнати її одним з можливих підходів до аналізу форми функціонування виконавчої влади і якщо мати на увазі діяльність усіх суб'єктів публічної адміністрації. Фактично тут йдеться про розрізнення виконавчо-розпорядницької діяльності по її кінцевому результату або, іншими словами, її правовим наслідкам.

При такому підході розрізняють правові і неправові форми здійснення виконавчої влади. Правовою вважається діяльність, що безпосередньо тягне визначені правові наслідки і здійснюється на основі досить повного юридичного оформлення. Серед правових форм виділяються прийняття адміністративних актів (рішень), укладання договорів, здійснення інших юридично значимих дій.

Для досягнення задач, що стоять перед ними, суб'єкти виконавчої влади видають величезне число правових актів. З їхньою допомогою встановлюються нові юридичні норми, змінюються або скасовуються старі (правотворча діяльність), формуються нові правовідносини, змінюються, припиняються ті, що раніше діяли (правозастосовча діяльність).

З кожним роком розширюється договірна практика суб'єктів виконавчої влади. Якщо в минулому вони в основному минали стороною в трудових відносинах (колективних, трудових договорах), то тепер вони укладають багато адміністративних договорів (угод між різними суб'єктами влади, контрактів про службу в міліції, збройних силах і т.д.). І хоча при вступі в цивільно-правові угоди вони виступають в іншій якості, діють як юридичні особи, їхню участь у цивільно-правових договорах можна розглядати як допоміжну діяльність, що сприяє виконанню їхньої основної — організаторської — функції. Велика роль виконавчої влади в підготовці, а часто й в укладанні державно-правових договорів, міждержавних і інших міжнародних договорів.

До інших юридично значимих дій адміністрації можна віднести постановку громадян на реєстраційний облік (в минулому — прописку), складання протоколів про адміністративні провини, огляд пасажирів в аеропортах і багато чого іншого. Не будучи адміністративними актами, вони безпосередньо впливають на права й обов'язки невладних суб'єктів.

Неправовими формами діяльності виконавчої влади вважаються організаційні дії і матеріально-технічні операції. Вони теж здійснюються в рамках діючого законодавства, але часто така діяльність правом регламентується лише в загальному. Головна ж їхня особливість полягає в тому, що ці дії безпосередньо юридичних наслідків не тягнуть.

Найчастіше зустрічаються такі організаційні дії, як проведення нарад, обговорень, перевірок, поширення передового досвіду, розробка прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійснення бухгалтерського і статистичного обліку, організація демонстрацій, прес-конференцій, зустрічей із трудовими колективами, представниками громадських об'єднань.

Виконання матеріально-технічних операцій зв'язано з діловодством (реєстрація, оформлення, розмноження, розсилання документів), обробкою інформації (підрахунки, підготовка даних для машинної обробки), різноманітними вимірами. До матеріально-технічних відносяться і дії працівників міліції, що доставляють у медичні установи осіб, що бідують у невідкладній допомозі, що виконують постанови про адміністративний арешт (охорона, організація харчування й ін.).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат