На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

Реферати > Менеджмент > Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

Міністерство освіти и науки України

Київський коледж легкої промисловості

КУРСОВА РОБОТА

Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря»

КДКЛП 26 КР О ООО ПЗ

Розробив:

студент 5-го курсу

групи ОМЗ-19

Керівник роботи:

Київ – 2009

Київський коледж легкої промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО

цільовою комісією

_

Голова

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

по предмету

студенту

Спеціальність курс група _

Тема завдання _

Курсова робота виконується в такому обсязі

Вступ

1. Суть і основи стратегічного управління підприємством

2. Система стратегічного управління

3. Стратегічний аналіз середовища фірми.

4. Оцінка ефективності існуючої стратегії підприємства

5. Аналіз фінансових показників ЗАТ «ЗОРЯ»

Висновки

Дата видачі

Строк закінчення _

Викладач

Зав. відділенням

Зміст

ВСТУП 4

1. Суть і основи стратегічного управління підприємством . 7

2. Система стратегічного управління . 11

3. Стратегічний аналіз середовища фірми . 17

4. Оцінка ефективності існуючої стратегії підприємства . 21

5. Аналіз фінансових показників ЗАТ «ЗОРЯ» за 2002 – 2008 рік 30

ВИСТНОВКИ . 34

Використана література . 36

ВСТУП

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат — прибуток.

Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування.

Поняття "стратегія" в галузі управління підприємством як соціально-економічною системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації.

Цей план переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на умови, у яких вона функціонує.

Стратегічне планування є основою стратегічного керування й охоплює: суворе формування цілей організації, її структурних підрозділів і особистих цілей кожного члена колективу;

• встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до навколишнього середовища, тобто ліквідація (пом'якшення) погроз і розвиток можливостей з урахуванням наявного потенціалу чи потенціалу, якого можна досягти;

• оцінку потенціалу організації і можливості його підвищення в перспективі (включаючи кадровий склад і внутріорганізаційні відносини);

• оцінку зовнішнього і внутрішнього соціально-економічного середовища, у якому діє організація, його можливих змін і, що випливають з цього, вимог до функціонування і розвитку підприємств;

• організацію і стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій;

• основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються;

• забезпечення надійної реалізації поставлених цілей і завдань необхідними ресурсами;

• облік, контроль і аналіз досягнення цілей стратегічного планування, їхню оцінку і висновки.

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитком маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства і його працівників. Ці вимоги диктуються не тільки могутньою ринковою конкуренцією і високими стандартами якості товарів, що випускаються підприємством, але і необхідністю гнучкої реакції фірми на швидкомінливі ринкові і виробничі ситуації.

Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності менеджера-керівника передбачати можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати структуру виробництва і керування; вводити у виробництво нові види продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для досягнення найбільшого ефекту.

Тема являється актуальною, так як в умовах ринкової економіки підприємству потрібно адаптуватися до зовнішніх як сприятливих можливостей, так і до небезпек, виявити відповідні варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до навколишніх умов. Стратегічне керування дає змогу створення нових сприятливих можливостей за допомогою розробки більш досконалих виробничих систем.

Стратегія допускає розробку обґрунтованих заходів і планів досягнення намічених цілей, у яких повинні бути враховані науково - технічний потенціал підприємства і його виробничо-збутові можливості.

1. Суть і основи стратегічного управління підприємством

Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного управління.

Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства і являє собою таке поєднання (відповідність) ресурсів і навичок організації, з одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з навколишнього середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні і майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети.

Така стратегія часто зветься "діловою стратегією підприємства" на відміну від функціональної чи специфічної, котрі базуються на функціональних (специфічних) цілях фірми.

Компаніям необхідно адаптуватися до зовнішніх як сприятливих можливостей, так і до небезпек, виявити відповідні варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до навколишніх умов. Стратегічне керування процвітаючих компаній має справу зі створенням нових сприятливих можливостей за допомогою розробки більш досконалих виробничих систем, шляхом взаємодії з урядом і суспільством в цілому.

Стратегія допускає розробку обґрунтованих заходів і планів досягнення намічених цілей, у яких повинні бути враховані науково-технічний потенціал фірми і її виробничо-збутові можливості.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат