На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

На сучасному етапі важливо, щоб усі державні службовці володіли знаннями та уміннями, необхідними для ефективного виконання завдань і функцій держави, окремих органів виконавчої влади і їх структурних підрозділів.

З цією метою Головним управлінням державної служби України здійснюється робота щодо удосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації є одним з провідних видів навчання державних службовців, який забезпечує його безперервність і актуальність протягом усієї трудової кар'єри.

У зв’язку тим, що підвищення кваліфікації має особливе значення у світовому і вітчизняному досвіді професіоналізації державних службовців, Головне управління державної служби України приділяє значну увагу цьому видові навчання. З ініціативи Головдерслужби України як один з видів підвищення кваліфікації започатковано щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець", порядок проведення якого визначено і затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 807.

Конкурс передбачає перевірку рівня професійної компетентності державних службовців, їх здатності виконувати завдання органів державної влади в соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України.

З метою забезпечення єдності вимог до змісту підвищення кваліфікації державних службовців у процесі підготовки до конкурсу та під час його проведення розроблено Комплексну програму підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Програма конкурсу). Програма конкурсу визначає зміст навчання державних службовців у зв’язку з впровадженням нового виду підвищення кваліфікації - підготовкою і проведенням щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Програма конкурсу призначена для забезпечення визначеності питань змісту навчання державних службовців, які беруть участь у конкурсі"Кращий державний службовець".

Підвищення кваліфікації за комплексною професійною програмою відіграє особливу роль у професіоналізації державної служби, оскільки передбачає чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності працівників органів державної влади.

Розробка комплексної програми здійснювалася з урахуванням вимог законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують питання державної служби, організації і функціонування системи освіти в Україні, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Це такі документи:

- Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 222-ІV;

- Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723 ХІІ;

- Закон України “Про місцеві державні адміністрації”від 9 квітня 1999 р. №586-XIV;

- Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. № 393;

- Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 р. № 2625-ПІ;

- Закон України “Про вишу освіту” від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ;

- Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” і “Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”;

- Наказ Головного управління державної служби України від 23 лютого 2010 р. № 49 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного конкурсу “Кращий державний службовець”.

Розробка Програми здійснювалася на основі таких принципів:

– відповідність до вимог сучасності;

– науковість;

– професійна спрямованість;

– зв'язок теорії з практикою;

– системність.

Метою навчання державних службовців за Програмою конкурсу є формування системи знань і умінь, які необхідні слухачам для ефективного вирішення завдань їх професійної діяльності в умовах демократизації суспільства, багатопартійності, конкуренції і формування громадянського суспільства та підготовки до участі у конкурсі.

Навчання за програмою передбачає реалізацію таких завдань:

– оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують підготовленість до виконання професійних обов'язків;

– розширення та удосконалення системи знань, які складають інформаційне забезпечення професійної діяльності;

– формування потреби у постійному вдосконаленні компетентності;

– удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та самоосвіти.

Одним з основних завдань навчання за Програмою конкурсу є формування професійної компетентності державних службовців щодо:

- реалізації основних принципів діяльності органів державної влади для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення законності у сфері державного управління;

- визначення і реалізації стратегічних напрямів діяльності органів державної влади на засадах національних пріоритетів;

- реалізації управлінського процесу в умовах обмеженості ресурсів для задоволення потреб суспільства з урахуванням стратегічних завдань розвитку;

- забезпечення ефективної діяльності органів державної влади з надання адміністративних послуг;

- реалізації державної кадрової політики і здійснення ефективного управління персоналом в органах державної влади;

- налагодження комунікації для виконання управлінських завдань з реалізації державної політики в різних сферах соціально-політичної та економічної діяльності;

- управління конфліктами, налагодження ділових відносин, дотримуватися етики і культури поведінки.

З метою підготовки слухачів до виконання службових обов'язків в демократичному суспільстві в Програму конкурсу включено чотири змістовні блоки: “Право”, “Державне управління і державна служба”, “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”, “Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування”.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат