На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

4. Доповніть словами, яких не вистачає

_і прав людини є головним обов’язком держави.

5. Підтвердіть або спростуйте твердження

Принцип верховенства права є основоположним принципом правової держави

1) так;

2) ні.

6. Знайдіть правильну відповідь:

З метою забезпечення стримувань та противаг:

1) Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України;

2) Суди здійснюють перегляд рішень органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;

3) Президент України призначає та звільняє керівників місцевих органів виконавчої влади;

4) укази Президента України з певних питань повинні бути скріплені підписом Прем’єр-міністра та міністра, відповідального за його виконання;

5) Президент України має право розпуску Верховної Ради;

6) пункти 1-5;

7) пункти 1, 2, 4, 5;

8) пункти 1, 2, 3, 4.

7. Знайдіть пункти, які є зайвими:

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади здійснюють:

1) Рахункова палата України;

2) Президент України;

3) Секретаріат Президента України;

4) Конституційний суд України;

5) адміністративні суди;

6) Верховна Рада України;

7) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

8. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1) Президент України є частиною виконавчої влади, що здійснює представницькі функції;

2) Президент України є частиною всіх гілок влади, що здійснює представницькі функції;

3) Президент України є главою держави, що здійснює установчу функцію;

4) Президент України є главою держави, що здійснює представницькі функції.

9. Доповніть словами, яких не вистачає:

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти лише _, та _, що передбачені Конституцією та законами України.

10. Підтвердіть або спростуйте твердження:

Кабінет Міністрів України видає постанови та розпорядження на виконання Указів Президента України

1) так;

2) ні.

11. Знайдіть правильну відповідь:

До основоположних природних прав людини належать:

1) право на життя;

2) право на особисту недоторканість;

3) право на об’єднання у політичні партії;

4) право на мирні зібрання;

5) право на власність;

6) право на соціальний захист;

7) право на повагу до гідності;

8) пункти 1-7;

9) пункти 1, 2, 4, 5, 7;

10) пункти 1, 3, 4, 5, 6, 7.

12. Знайдіть пункти, які є зайвими:

Рівність перед законом означає:

1) однакове підпорядкування всіх осіб праву, що діє у державі;

2) однакове підпорядкування всіх осіб праву, що застосовується судами держави;

3) однакове ставлення до осіб з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;

4) зобов’язання посадових та службових осіб органів влади коритися тому ж праву, що поширюється на інших осіб;

5) жоден із пунктів.

13. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1) громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

2) громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

3) громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

4) Громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

14. Доповніть словами, яких не вистачає:

Усі люди є вільні і рівні у своїй _ та . Права і свободи людини є _та _.

15. Підтвердіть або спростуйте твердження:

Подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду:

1) так.

2) ні.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Правильна відповідь

7

5

2

Утвердження і забезпечення прав людини є головним обов’язком держави.

1

7

3

4

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

2

9

5

1

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

1

Адміністративне право

Тема: Поняття державної служби. Форми і методи діяльності органів державної влади

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат