На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

1. В чому полягає сутність державного управління і державної служби?

2. Назвіть основні завдання державного управління.

3. Назвіть основні функції державного управління.

4. Дайте характеристику сучасній структурі державного управління в Україні.

5. За якими ознаками прийнято класифікувати органи державної влади?

6. Назвіть види органів державної влади, (за кількома основними принципами класифікації).

7. Які документи забезпечують нормативно-правове регулювання державної служби?

Тема. Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Визначіть сутність форм діяльності органів державної влади.

2. За якими ознаками класифікують форми діяльності органів державної влади?

3. Розкрийте поняття правових актів.

4. За якими ознаками класифікують правові акти?

5. Назвіть основні види правових актів.

6. Яким вимогам повинні відповідати правові акти?

7. Назвіть методи діяльності органів державної влади.

8. В чому полягає сутність вироблення державної політики?

Тема. Контроль за діяльністю публічної адміністрації.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте поняття законності та її роль у діяльності органів державної влади.

2. Які види контролю використовуються у діяльності органів державної влади.

3. Назвіть основні принципи здійснення контролю у діяльності органів державної влади.

4. Розкрийте сутність основних принципів здійснення контролю у діяльності органів державної влади.

5. В чому полягають особливості громадського контролю?

Тестові завдання

1. Відповідно до Закону України “Про державну службу”, державна служба – це:

а) діяльність у державних установах або організаціях;

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхньому апараті;

в) професійна розумова діяльність в органах державної виконавчої влади, на підприємствах і в державних установах;

г) діяльність у політичних партіях, громадських організаціях, інших недержавних структурах.

2. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба грунтується на таких принципах:

а) пріоритету прав людини і громадянина;

б) служіння територіальній громаді;

в) служіння народу України, демократизму і законності;

г) персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

д) врахування місцевих та державних інтересів;

е) гуманізму і соціальної справедливості;

є) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

ж) дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування, дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

3. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є:

а) державні службовці, які займають посади І-VІІ категорій;

б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників;

в) державні службовці, які є представниками влади;

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно–розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні повноваження і видавати нормативні акти.

4. До державних службовців відносяться:

а) особи, які займають посади в державних органах та їх апараті;

б) особи, які займають посади на приватних підприємствах;

в) особи, які займають посади на державних підприємствах.

5. Визначте права, які характеризують службовий статус державних службовців:

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

б) право на службову кар’єру;

в) на соціальний і правовий захист;

г) право вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри.

6. Законом України “Про державну службу” встановлено:

а) 7 категорій посад державних службовців і 15 рангів;

б) 6 категорій посад державних службовців і 12 рангів;

в) 10 категорій посад державних службовців і 15 рангів;

г) свій варіант: категорій посад державних службовців і _ рангів.

7. Кадрова політика у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування – це:

а) стратегія, політичний курс щодо роботи з кадрами на загальнодержавному рівні;

б) державна стратегія формування, розвитку та раціонального використання кадрів працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;

в) діяльність суб’єктів державної кадрової політики, органів управління та кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань держави

8. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Головним управлінням державної служби;

г) Координаційною радою з питань державної служби;

9. Державна політика – це:

а) відповіддю на суспільні вимоги або вимоги дії/ бездії щодо суспільних проблем;

б) бажаними діями державних чи приватних інституцій стосовно питань стратегічного розвитку суспільства у сфері захисту прав людини;

в) рішення уряду з конкретних питань спрямованих на поповнення державного бюджету.

10. Державна політика має бути:

а) асоціальною, нелегітимною, девіантною;

б) законною і легітимною зі зворотнім зв’язком;

в) законною, силовою, без зворотного зв’язку.

11. Результатом аналізу державної політики є:

а) пропаганда і роз’яснення громадськості процесу ухвалення рішень в політиці;

б) порада щодо альтернативи політики;

в) оцінка ефективності діяльності уряду;

г) державно-управлінське рішення.

12. Фундаментальні цілі державної політики фіксуються у таких спеціальних документах:

а) регламент діяльності Кабінету Міністрів України;

б) конституція чи відповідний закон;

в) закон про адміністративну процедуру.

13. Відмітьте п’ять універсальних критеріїв порівняння альтернатив політики

а) результативність;

б) розвиток цивілізації;

в) ефективність;

г) збитковість для громади;

д) справедливість;

е) відповідність географічним умовам;

є) політична здійсненність;

ж) квазіекспериментальність;

з) адміністративна здійсненність.

14. Держава є суб’єктом наступних видів контролю:

а) парламентського;

б) податкового;

в) судового;

г) громадського;

д) бюджетного.

15. Суб’єктами державного контролю за органами виконавчої влади в Україні є:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат