На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

а) Верховна Рада України;

б) комерційні банки;

в) Рахункова палата України;

г) органи судової влади;

д) аудиторські фірми.

16. До органів державного фінансового контролю спеціальної компетенції відносяться:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Державна контрольно-ревізійна служба України;

в) Рахункова палата України;

г) Верховний суд України;

д) Верховна Рада України.

17. У якій послідовності відбувається процес контролю(перевірки), який здійснюється органами державного фінансового контролю:

а) планування перевірки;

б)підготовка звіту за результатами перевірки;

в) попереднє вивчення предмету перевірки;

г)складання акту перевірки;

д) складання програми перевірки;

е)проведення перевірки;

є)оприлюднення інформації.

18. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод громадянина здійснює:

а) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Секретаріат Верховної Ради ;

г) Перший заступник Голови Верховної Ради України.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Правильна відповідь

б

а, в, г, е, є, ж

г

а

б, г

а

а, б

б

а

б  

б

б

а, в, д, є, з

а, б, в, д

а, в, г

б, в

а-1,

б-6,

в-2,

г-5,

д-3,

е-4,

є-7

а

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

Тема: Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і співвідношення державного управління та виконавчої влади в умовах розподілу влад?

2. В чому полягає сутність державного управління як діяльності виконавчо-розпорядчого характеру?

3. Доведіть необхідність забезпечення розподілу влад у процесі державного управління.

4. Як Ви розумієте поняття "принцип державного управління"?

5. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як раціональність?

6. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як ефективність?

7. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як конструктивність?

8. В чому полягає централізація і децентралізація в державному управлінні?

Тема: Актуальні питання проходження державної служби

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають концептуальні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування?

2. Назвіть завдання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

3. Назвіть функції державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

4. Розкрийте сутність принципів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

5. Проаналізуйте кадрову політику щодо державної служби.

6. Запропонуйте та обрунтуйте зміни, які необхідно внести до кадрової політики.

7. В чому полягають особливості професійної діяльності державних службовців?

8. В чому повинно полягати реформування державної служби?

Державна служба. Відповідальність державних службовців

Тема: Правовий статус державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте поняття правового статусу державних службовців.

2. Опишіть порядок і умови виникнення правового статусу державних службовців.

3. За яких умов виникає правовий статус державних службовців?

4. Назвіть умови припинення правового статусу державних службовців.

5. Назвіть права і обов’язки державних службовців.

6. Які обмеження та заборони існують для державних службовців?

7. В чому полягають гарантії та соціальний захист державних службовців?

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

Тестові завдання

1. Відповідно до Конституції України, державне управління здійснюється на принципах:

а) гуманізму;

б) відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою;

в) верховенства права;

г) децентралізації;

д) законності;

е) участі громадян та їх об'єднань в управлінні;

є) рівноправності громадян в управлінні;

ж) гласності.

2. До загальних функцій державного управління відносятся:

а) юридично-судові;

б) адміністративно-політичні;

в) економічні;

г) стратегічне планування;

д) соціальні;

е) культурно-освітні.

3. До методів державного управління відносятся:

а) організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи;

б) юридично-судові методи;

в) економічні методи;

г) правові методи;

д) соціально-психологічні методи;

е) корпоративні методи;

4. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Головним управлінням державної служби;

г) Координаційною радою з питань державної служби;

д) власний варіант.

5. Органом управління державною службою в державних органах є:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат