На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Головне управління державної служби України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) власний варіант.

6. До обов’язків державних службовців відносяться:

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому працює державний службовець;

в) додержання Конституції України.

7. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні:

а) за розпорядженням керівника органу;

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного службовця.

8. Визначте права, які характеризують службовий статус державних службовців:

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

б) право на службову кар’єру;

в) на соціальний і правовий захист;

г) право вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри.

9. Державні службовці підвищують кваліфікацію один раз на:

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 7 років.

10. Дайте визначення поняття «державне управління»

_

11. Назвіть принципи державного управління

12. Розкрийте сутність і зміст цілей і функцій державної служби.

13. Сформулюйте сутність та особливості державної служби як соціального інституту.

14. Визначте напрями діяльності керівника структурного підрозділу щодо підвищення рівня професіоналізму підлеглих.

_

15. Назвіть основні шляхи забезпечення професіоналізації державної служби України.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Правильна відповідь

б, в, д, е, є, ж

б, в, д, е

а, в, г, д

б

в

а, в,

а

б, г,

б

Державна служба. Відповідальність державних службовців

Тестові завдання

1. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, передбачають:

а) можливість самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

б) заборону членства в політичних партіях і рухах;

в) можливість брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

2. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є:

а) державні службовці, які займають посади І-VІІ категорій;

б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників;

в) державні службовці, які є представниками влади;

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно–розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні повноваження і видавати нормативні акти.

3. Право на державну службу мають громадяни України, які:

а) отримали відповідну освіту і професійну підготовку;

б) пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір;

в) пройшли процедуру, передбачену чинним законодавством;

г) за віком не молодше 18 років.

4. Законом України «Про державну службу» регулюється правовий статус:

а) посадових осіб місцевого самоврядування;

б) Голови Верховної Ради України;

в) голови обласної державної адміністрації.

5. До обов’язків державних службовців відносяться:

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому працює державний службовець;

в) додержання Конституції України.

6. До основних прав державних службовців відносяться:

а) право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

б) право одержувати будь-яку інформацію від підприємств, установ і організацій;

в) право на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

7. Службове розслідування може бути ініційоване:

а) на вимогу державного службовця;

б) на вимогу керівника державного органу, в якому працює цей службовець;

в) обидві відповіді правильні.

8. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні:

а) за розпорядженням керівника органу;

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного службовця.

9. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування несуть відповідальність:

а) адміністративну;

б) матеріальну;

в) дисциплінарну;

г) цивільно-правову;

д) кримінальну.

10. Службове розслідування може бути ініційоване:

а) на вимогу державного службовця;

б) на вимогу керівника державного органу, в якому працює цей службовець;

в) обидві відповіді правильні.

11. Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніше, ніж через:

а) два місяці з дня вчинення правопорушення;

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення;

в) десять місяців з дня вчинення правопорушення.

12. Якими органами, що ведуть боротьбу з корупцією, складається протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією:

а) відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України;

б) відповідними підрозділами органів прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

13. За кожне порушення трудової дисципліни до публічного службовця може бути застосоване:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат