На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

а) лише одне дисциплінарне стягнення;

б) декілька дисциплінарних стягнень.

14. Правила внутрішнього трудового розпорядку в органі управління затверджуються:

а) керівником органу управління;

б) трудовим колективом;

в) керівником органу управління та профспілковим органом.

15. Дисциплінарні стягнення до голів районних державних адміністрацій мають право застосовувати:

а) голови обласних державних адміністрацій;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) керівники центральних органів виконавчої влади.

16. Дисциплінарні стягнення до спеціалістів органів влади мають право застосовувати:

а) трудові колективи;

б) керівники органів влади;

17. Будь-яке дисциплінарне стягнення, застосоване до публічного службовця, може бути оскаржене в адміністративному суді:

а) так;

б) ні.

18. В адміністративному суді може бути оскаржено лише таке дисциплінарне стягнення як звільнення:

а) так;

б) ні.

19. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від порушника трудової (службової) дисципліни:

а) обов’язково вимагається письмове пояснення;

б) пояснення може бути отримано як у письмовій, так і в усній формі;

в) пояснення проступку не вимагається.

20. Чи вірним є твердження: «матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності»?

а) так;

б) ні.

21. За шкоду, заподіяну органу управління при виконанні службових обов’язків, службовці з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність:

а) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку;

б) у повному розмірі заподіяної шкоди.

22. До закінчення одного року (достроково) дисциплінарне стягнення може бути знято якщо:

а) службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни;

б) службовець працював сумлінно;

в) службовець виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Правильна відповідь

в

г

в

в

а, в

а, в

в

а

а, в, г, д

в

б

а

а

б  

а, в

б

а

б

а

а

а

в

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Тема: Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність поняття “корупція”?

2. Які документи складають Нормативно-правове забезпечення боротьби з корупцією?

3. Назвіть суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Назвіть основні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

5. Які умови необхідно створити для попередження і боротьби з корупцією?

6. Назвіть основні передумови виникнення корупції.

7. Назвіть проблемні питання щодо забезпечення дії Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

8. Яка участь громадськості у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції?

9. Назвіть види відповідальності за корупційні правопорушення.

10. Які органи здійснюють контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції?

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Тестові завдання

1. Згідно з чинним законодавством, корупція – це:

а) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством;

в) сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним чи юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а також в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів або пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, пільг або інших переваг.

2. Прийняті в наслідок корупційних правопорушень неправомірні нормативно-правові акти та рішення підлягають:

а) скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень;

б) доопрацюванню (переробці);

в) розгляду в судовому порядку для визнання їх незаконними.

3. Керівники у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного правопорушення зобов'язані:

а) притягнути підлеглого до матеріальної відповідальності;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат