На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

б) повідомити про це засоби масової інформації;

в) вжити заходів до припинення такого діяння та негайно повідомити про їх вчинення органи, які ведуть боротьбу з корупцією.

4. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється:

а) Прем'єр-Міністром України;

б) Конституційним судом України;

в) Верховною Радою України;

г) Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

д) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

5. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування несуть відповідальність:

а) адміністративну;

б) матеріальну;

в) дисциплінарну;

г) цивільно-правову;

д) кримінальну.

6. Правопорушення поділяються на:

а) злочини;

б) самовпевнену поведінку;

в) проступки;

г) недбалість.

7. Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є характерними ознаками для відповідальності:

a) політичної;

б) юридичної;

в) моральної.

8. Службове розслідування може бути ініційоване:

а) на вимогу державного службовця;

б) на вимогу керівника державного органу, в якому працює цей службовець;

в) обидві відповіді правильні.

9. Назвіть передумови виникнення корупції в українському суспільстві

_

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Правильна відповідь

а

а, в

в

в, г

а, в, г, д

а, в

б

в

ЗАПИТАННЯ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І ЗАВДАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Документ, адресований керівникові установи, з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, явища, виконану роботу з висновками і пропозиціями автора називають:

а). пояснювальною запискою;

б). протоколом;

в). доповідною запискою;

г). витягом з протоколу.

2. Виберіть із запропонованих реквізитів ті, які містить наказ

а). назва виду документа;

б). юридичні адреси сторін;

в). адресант;

г). назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника;

д). місце видання;

е). номер;

ж). індекс;

з). дата;

и). заголовок до тексту;

к). текст, що складається з двох частин:

- констатувальної, де констатують та аналізують факти;

- розпорядчої, де подають розпорядження, заохочення, стягнення.

л). підпис керівника установи;

м). печатка

3. Згідно з чинним законодавством України Президент України:

а). видає укази і розпорядження;

б). ухвалює закони, постанови, рішення;

в). видає постанови і розпорядження, накази, висновки, укладає угоди;

г). готує інструкції і вказівки.

4. У ділових перах використовується:

а) наукова лексика;

б) розмовна лексика;

в) офіційно-ділова лексика;

5. Види документів, визначені за строками зберігання:

а). оригінали, копії;

б). односкладові, складні;

в). постійного зберігання, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років)

6. Який документ може бути поясненням або доповненням до основного документа (звіту, проекту тощо):

а) розписка;

б) доповідна записка;

в) пояснювальна записка.

7. Обов’язковим (и) реквізитом (ами) будь-якого документа є:

а). дата і підпис;

б). підпис;

в). печатка

8. Документ, який фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами, це:

а) договір;

б) акт;

в) накладна.

9. Трудова угода це:

а) документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів;

б) документ, у якому подано потрібну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб;

в) документ, у якому особа повідомляє основні факти свого життя;

г) документ, що регламентує відносини між установою і позаштатним працівником.

10. Перекладіть українською мовою російський вислів отличный по качеству

_

11. Правильне слововживання подано у такому рядку:

а) відношення до роботи, особисті взаємини;

б) ставлення до роботи, особисті стосунки;

в) відношення до роботи, особисті відношення.

12. Виправте стилістичну помилку:

вірна відповідь -

13. Перекладіть із російської мови на українську словосполучення

предварительная договоренность - .

14. Утворіть чоловіче ім’я по батькові від імені Володимир:

_

15. Для офіційно-ділового стилю нормативним є таке творення форми кличного відмінка однини:

а) Олеже Петрович;

б) Олегу Петровичу;

в) Олег Петрович.

16. Від прикметника точний складена форма вищого ступеня порівняння утворюється так:

а) більш точніший;

б) самий точний;

в) більш точний.

17. У кінці листів „З повагою” комою

а) виділяється;

б) не виділяється;

в) іноді виділяється, іноді не виділяється.

18. Як правильно вжити у діловому мовленні прийменник

а) протягом (години) або в(у)продовж (години);

б) на протязі (години);

в) протягом (години), на протязі (години) ?

19. Відредагуйте речення:

Дане питання не роглядалося. _ _ _

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Правильна відповідь

в

а, г, д, е, ж, з, и, к, л, м

а

в

в

в

а

а

г

відмінний за якістю

б

правильна відповідь

попередня домовленність

Володимирович

б

в

б

а

Це питання не розглядалося

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат