На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167, і рекомендацій Головного управління державної служби України щодо розробки змісту і програм навчання державних службовців, Програма побудована за модульним принципом.

Блок “Право” включає такі навчальні модулі:

Конституційне право.

Адміністративне право.

Блок “ Державне управління і державна служба ” передбачає вивчення таких модулів:

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації.

Державна служба. Відповідальність державних службовців.

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Блок “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади” передбачає засвоєння слухачами навчального матеріалу модулів:

Культура й етика діяльності органів державної влади.

Психологія управління.

Менеджмент в органах державної влади.

Блок “Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування” включає модулі:

Інформаційне забезпечення в державному управлінні

Електронне урядування

Для удосконалення правової підготовленості державних службовців Програма конкурсу включає такі теми:

Україна - демократична, соціальна, правова держава.

Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України.

Права людини і механізми їх правового захисту.

Поняття державної служби. Форми і методи діяльності органів державної влади.

Вироблення державної політики.

Контроль за діяльністю органів державної влади.

Актуальним питанням державного управління і проходження державної служби присвячені теми:

Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання.

Актуальні питання проходження державної служби.

Професіоналізація державної служби.

Правовий статус державних службовців.

Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців.

Питання запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади розкриваються у навчальних темах:

Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь.

Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією.

Передумови виникнення корупції.

Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння.

Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про боротьбу з корупцією.

Для оволодіння питаннями культури та етики діяльності, зокрема спілкування Програма конкурсу передбачає опрацювання таких тем:

Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади.

Культура мовлення як складова адміністративної культури. Оформлення організаційно-розпорядчих документів. Форми ділового спілкування

Для оволодіння важливими питаннями менеджменту в органах державної влади і психологічних засад управління Програма конкурсу передбачає вивчення його учасниками таких тем:

Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника.

Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників.

Управління конфліктами.

Функції управління.

Прийняття управлінських рішень.

Комунікації в органах державної влади.

Надання публічних послуг і оцінка їх якості.

Питанням інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади і електронного врядування в Програмі конкурсу присвячені теми:

Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс.

Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

Сучасна практика впровадження електронного урядування.

Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

Засвоєння навчального матеріалу Програми потребує від слухачів опрацювання відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, наукових праць і матеріалів, які висвітлюють передовий вітчизняний і зарубіжний досвід державного управління.

Очікуваним результатом засвоєння навчального матеріалу комплексної професійної програми підвищення кваліфікації працівників органів державної влади є:

- володіння державними службовцями інформацією про зміни у нормативно-правовому забезпеченні діяльності, які впроваджуються з метою адаптації законодавства України до європейських стандартів;

- усвідомлення необхідності реалізації принципів демократичного врядування і володіння технологіями їх застосування у діяльності щодо надання послуг населенню і підготовки політичних рішень;

- оволодіння здатністю забезпечувати ефективність діяльності органів державної влади в умовах багатопартійності, демократизації суспільства і незавершеності конституційної реформи;

- оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності і здатністю здійснювати підготовку аналітичних документів, розробляти політичні рішення на засадах публічної політики, прогнозувати наслідки реалізації політичних рішень для всіх зацікавлених сторін;

- засвоєння знань про шляхи, сучасні методи і засоби реалізації державної регіональної, соціальної, економічної, кадрової політики;

- оволодіння технологією підготовки і прийняття управлінських рішень на основі інноваційних підходів;

- розуміння сутності і необхідності комунікацій в публічній політиці, технології підготовки і проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації політичних рішень;

- оволодіння здатністю аналізувати актуальні проблеми державного управління, адаптувати досвід країн розвиненої демократії, визначати стратегію реформ державної служби і необхідні інституційні, законодавчі зміни з використанням процедур публічної політики;

- розуміння передумов і переваг стратегічного управління;

- оволодіння здатністю дотримуватися основних положень етичного кодексу державних службовців;

- оволодіння уміннями встановлювати причини конфліктів, знаходити оптимальні способи їх вирішення в умовах демократизації суспільства і незавершеності конституційної реформи.

Програма конкурсу також включає матеріали для здійснення контролю і оцінювання рівня компетентності державних службовців з питань, за якими має здійснюватися конкурсний відбір відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат