На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

4. Розкрийте основні аспекти державної політики впровадження е-урядування.

5. Які передумови е-урядування і Україні.

6. Охарактеризуйте переваги, які надають технології е-урядування у розвитку суспільства та держави.

7. Поясніть основні проблеми правової регламентації надання електронних державних послуг фізичним та юридичним особам.

8. Визначте критерії-етапи застосування державою методів е-врядування.

9. Розкрийте суть електронної демократії.

10. Яким є вплив тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства у сфері державного управління.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади

Тестові завдання

1. Інформаційні технології – це:

1) процеси, що застосуються в системах управління базами даних;

2) технології та засоби, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси;

3) процеси збирання інформації

2. Для створення графічної інформації не пристосовані

1) система MS PowerPoint ХР;

2) графічний редактор (Paint, PhotoShop);

3) Internet Explorer 8.0;

4) MS Word 2003.

3. Електронні таблиці - це:

1) таблиці баз даних;

2) прикладні програми, що призначені для табличних розрахунків;

3) таблиці, що використовуються текстовим процесором для побудови таблиць.

4. Бази даних – це:

1) будь-які сховища інформації;

2) впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно;

3) дані, що розміщені в електронних таблицях.

5. Для реляційної бази даних основною властивістю є

1) чіткий порядок розташування рядків і стовпців таблиць;

2) організація у вигляді двовимірних таблиць;

3) залежність від вищого рівня ієрархії.

6. Структура бази даних – це:

1) принцип або порядок організації записів в базі даних та зв’язків між ними;

2) структурована інформація;

3) інформаційна модель системи даних.

7. Система управління базами даних – це:

1) впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно;

2) комп’ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних;

3) система накопичення та збереження інформації.

8. Інформаційні ресурси – це:

1) окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем

2) відомості, незалежно від форми їх представлення, що засвоюються у формі знань

3) організаційно упорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Правильна відповідь

2

3

2

2

2

1

2

1

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І ОЦІНКИ РІВНЯ

ВОЛОДІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ

1. Створити на робочому столі папку і назвати її своїм прізвищем (всі наступні документи створювати в цій папці).

2. Створити документ MS Word і назвати його «Word_1».

1) Відкрити документ «Word_1».

2) Набрати текст:

« Державна служба України

Після тривалого обговорення та внесення низки пропозиції та змін Постановою Верховної Ради України № 3724-ХІІ від 16 грудня 1993 р. було ухвалено Закон України «Про державну службу». Він набув чинності від дня опублікування, а частина четверта і п’ята ст. 33, частина перша ст. 34, ст. 35 і частина друга-п’ята ст. 37 – з 1 січня 1994 р., частина перша ст. 37 – з моменту прийняття законодавства України про соціальне страхування… »

3) Створити таблицю, наведену у завданні, за такими вимогами:

- назва таблиці (Arial, 16, напівжирним);

- шапка таблиці (Arial, 12, напівжирним, вирівнювання по центру комірки);

- цифрова і текстова інформація (Times New Roman, 12, вирівнювання по центру комірки);

- в стовпчику № з/п нумерацію вилаштувати автоматично.

Таблиця, яку необхідно створити

Статистичні частотно-рангові показники законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну службу”

з/п

Статистичні показники

Закони

Про корупцію

Про державну службу

1

Кількість вихідних рангів у тексті

759

1355

2

Залишилося рангів після вилучення маркерів зв’язку (а, і, так, що, ні…)

Кількість

612

1197

% до ісходу

80,6

88,3

3

Ранг, з якого починаються терміни з вживанням один раз

Ранг

250

452

% до залишених

40,8

37,8

4

Остаточна кількість рангів після об’єднання термінів з однаковим коренем і виключення слів, частота вживання яких дорівнює одиниці

Кількість

133

208

% до вихідних рангів

17,5

15,4

5

Ранг з якого починаються слова з частотою вживання два

ранг

113

163

% до остаточної кількості

85

78,4

6

Частота вживання терміну, який має перший ранг

69

294

7

Частота терміну, яким закінчується 20 відсотковий ранг від остаточної кількості рангів

Ранг

26

42

Частота

12

11

8

Показники, які приблизно відповідають 80 відсоткам загальної частоти вживання починаючи з першого рангу

Ранг

55

76

Частота

6

7

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат