На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

4) Зберегти створений документ.

3. Розшукати з допомогою пошукового серверу Google Закон України «Про державну службу».

1) Скопіювати цей закон і за допомогою «буферу обміну» вставити його в документ «Word_1».

2) Проставити нумерацію сторінок (знизу посередині).

3) Зберегти зміни, внесені до документа «Word_1».

4) Завершити роботу з Word.

5) Завершити роботу з мережею Internet.

4. Створити документ MS Excel і назвати його «Excel_1». Відкрити цей документ і виконати наступні завдання:

1) Введення даних

· В клітинку А1 ввести прізвище, ім’я та по батькові. Розширити стовпчик А так, щоб введені дані повністю було видно.

· У клітинку А2 ввести назву посади.

· В клітинки В1, В2, В3, В4 ввести числа 25; -10; 12,25; 0,001.

· В клітинку С1 ввести дату народження.

· В клітинку С2 ввести поточну дату.

2) Ввести засобом автозаповнення

· в клітинки D1:D20 числа з 1 до 20.

· в клітинки Е1:Е20 непарні числа починаючи з 5.

· в клітинки F10:F20 дні тижня.

· в клітинки G1:G12 ввести місяці.

3) Перейти на Лист 2 та порахувати наступну таблицю:

Для цього:

· значення для х та у заповнити за допомогою функції автозаповнення;

· в комірки C2, D2, E2, F2 ввести формули, які зазначені на малюнку;

· скопіювати введені формули в нижні комірки (на місце знаків "?") засобом автозаповнення;

· в комірки A22 та F22 ввести функції, які зазначено на малюнку.

5. Заархівувати створену папку.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ДРУГОМУ ТУРІ КОНКУРСУ

Для здійснення відбору у другому турі конкурсу підготовлено такі матеріали:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знань з питань державного управління і державної служби;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання з питань службової етики та етикету;

- рекомендації щодо підготовки і здійснення публічного виступу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ЗАСВОЄНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ"

БЛОК "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА"

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

Тема: Актуальні питання проходження державної служби

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають концептуальні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування?

2. Назвіть завдання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

3. Назвіть функції державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

4. Розкрийте сутність принципів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

5. Проаналізуйте кадрову політику щодо державної служби.

6. Запропонуйте та обрунтуйте зміни, які необхідно внести до кадрової політики.

7. В чому полягають особливості професійної діяльності державних службовців?

8. В чому повинно полягати реформування державної служби?

Державна служба. Відповідальність державних службовців

Тема. Правовий статус державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає правовий статус державних службовців?

2. Які умови виникнення правового статусу державних службовців.

3. Який порядок і умови припинення правового статусу державних службовців?

4. Які права мають державні службовці.

5. Які існують обмеження для державних службовців?

6. Які існують гарантії та соціальний захист державних службовців.?

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Тема. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають особливості боротьби з корупцією?

2. Які існують проблеми запобігання проявам корупції?

3. Яка відповідальність за корупційні діяння передбачена чинним законодавством?

4. Дайте загальну характеристику засобам і формам здійснення боротьби з корупцією.

5. Які підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення наявності корупції або інших правопорушень?

6. Які здобутки досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією Ви пропонуєте застосовувати в Україні?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

БЛОК "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА"

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

1. Відповідно до Конституції України, державне управління здійснюється на принципах:

а) гуманізму;

б) відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою;

в) верховенства права;

г) децентралізації;

д) законності;

е) участі громадян та їх об'єднань в управлінні;

є) рівноправності громадян в управлінні;

ж) гласності.

2. До загальних функцій державного управління відносятся:

а) юридично-судові;

б) адміністративно-політичні;

в) економічні;

г) стратегічне планування;

д) соціальні;

е) культурно-освітні.

3. До методів державного управління відносятся:

а) організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи;

б) юридично-судові методи;

в) економічні методи;

г) правові методи;

д) соціально-психологічні методи;

е) корпоративні методи;

4. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Головним управлінням державної служби;

г) Координаційною радою з питань державної служби;

д) власний варіант.

5. Органом управління державною службою в державних органах є:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Головне управління державної служби України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) власний варіант.

6. До обов’язків державних службовців відносяться:

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому працює державний службовець;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат